Karadeniz Teknik Üniversitesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Karadeniz Teknik Üniversitesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27.04.2014

Anayasa Hukuku 2 Sınav Soruları (KTÜ)1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

a)    Heyet-i Âyânın feshini

b)    Cumhuriyet'in ilânını

c)     Saltanatın kaldırılmasını

d)    Misak-ı Millî'yi

e)    Meclisin yetkilerinin arttırılmasını

2-Meclis-i Umumi'nin padişah tara­fından seçilen üyelerinin oluştur­duğu meclis aşağıdakilerden han­gisidir?

a)    Meclis-i Vâlâ

b)    Heyet-i Vâlâ

c)     Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye

d)    Meclis-i Mebusan

e)    Meclis-i Âyân

23.04.2014

Ktü Siyasi Final

Soru-1) Çifte Enosis hangi anlamda kullanılmıştır?
a) Kıbrıs’ın Yunanistan’a, Batı Trakya’nın Türkiye’ye verilmesi
b) Ege adalarının birinin Türkiyeye, Kıbrısın yunanistana verilmesi
c) Kıbrıs rum kesiminin yunanistana, Türk kesiminin Türkiyeye verilmesi
d) **Kıbrıs rum yönetimi ile Yunanistan yönetiminin bütünleşmesi

Soru-2) Aşağıdakilerden hangisi Rumların Kıbrısta gerçekleştirdiği katliamlardan biri değildir?
a) Mansura b) Erenköy c) Geçitkale *d) Karpas

Soru-3) Aşağıdakilerden hangisi 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Makarios'un Kıbrıs anayasasında yapmayı önerdiği değişikliklerden biri değildir?

**a) Türklerin parlamentodaki temsil oranlarının düşürülmesi
b) Cumhurbaşkanı yardımcısının veto yetkisinin kaldırılması
c) Türklerin büyük şehirlerde aynı belediye kurma haklarının kaldırılması
d) Türklere memurluklarda tanınan kontejanın azaltılması

Soru-4) Aşağıdakilerden hangisi 1964 te toplanan 2. Londra konferansı sırasında Türkiyenin Kıbrıs politikasını dayandırdığı çözüm şeklidir?
a) Kıbrıs cumhuriyetinin üniter yapısının korunması
b) Kıbrısın güvenliğinin garantör ülkelerce sağlanması
 
* c) Kıbrısta federal bir çözüm şeklinin sağlanması
d) Kıbrısla ilgili çözümün BM'ce belirlenmesi