Ktü Siyasi Final - Ekonomizm

23.04.2014

Ktü Siyasi Final

Soru-1) Çifte Enosis hangi anlamda kullanılmıştır?
a) Kıbrıs’ın Yunanistan’a, Batı Trakya’nın Türkiye’ye verilmesi
b) Ege adalarının birinin Türkiyeye, Kıbrısın yunanistana verilmesi
c) Kıbrıs rum kesiminin yunanistana, Türk kesiminin Türkiyeye verilmesi
d) **Kıbrıs rum yönetimi ile Yunanistan yönetiminin bütünleşmesi

Soru-2) Aşağıdakilerden hangisi Rumların Kıbrısta gerçekleştirdiği katliamlardan biri değildir?
a) Mansura b) Erenköy c) Geçitkale *d) Karpas

Soru-3) Aşağıdakilerden hangisi 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Makarios'un Kıbrıs anayasasında yapmayı önerdiği değişikliklerden biri değildir?

**a) Türklerin parlamentodaki temsil oranlarının düşürülmesi
b) Cumhurbaşkanı yardımcısının veto yetkisinin kaldırılması
c) Türklerin büyük şehirlerde aynı belediye kurma haklarının kaldırılması
d) Türklere memurluklarda tanınan kontejanın azaltılması

Soru-4) Aşağıdakilerden hangisi 1964 te toplanan 2. Londra konferansı sırasında Türkiyenin Kıbrıs politikasını dayandırdığı çözüm şeklidir?
a) Kıbrıs cumhuriyetinin üniter yapısının korunması
b) Kıbrısın güvenliğinin garantör ülkelerce sağlanması
 
* c) Kıbrısta federal bir çözüm şeklinin sağlanması
d) Kıbrısla ilgili çözümün BM'ce belirlenmesi


Soru-5) Aşağıdakilerden hangisi 1973 Arap-İsrail savaşını daha önceki arap-israil savaşlarından ayıran özelliklerden biri değildir?
a) Arap dünyasının ilk kez hedef küçültmesi
b) Mısırın ilk kez israile karşı askeri başarı kazanması
c) Arap ülkeleri arasında ilk kez bölünmeler yaşanması
*d) İsrail ile Araplar arasında ilk kez antlaşmalar sağlanması

Soru-6) Aşağıdakilerden hangisi 1973 petrol krizi nedeniyle israile karşı tepki gösteren ülkelerden biri değildir?
a)ABD b)Japonya * c)Sovyetler birliği d)İngiltere

soru-7) petrol krizi döneminde (1 yılda) ham petrol fiyatlarındaki artışlar ne kadar olmuştur?
a) iki kat b)üç kat *c)dört kat d)beş kat

soru-8) Türkiyenin 1974 te ikinci kez Kıbrıs barış harekatını başlatmasına yol açan neden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıbrısa, Rumların, Türk azınlık haklarını tanımayışı
b) Sampson yönetiminin, makarios'un adaya dönmesine izin vermeyişi
 
*c) Kıbrıs Rumlarının Cenevre deklerasyonu kararlarını uygulamayışı
d) Kıbrıs Rumlarının toplumlararası müzakerelere aykırı hareket etmesi

Soru-9) Aşağıdakilerden hangisi 1967 kıbrıs gerginliği sırasında Türkiyenin bir anlamda türkiyenin Kıbrıs sorunu konusundaki kırmızı çizgileri olarak kabul edilecek dış politika ilkelerinden biri değildir?
a) Kıbrıs sorununa enosis dışında bir çözüm bulunması
b) **Kıbrıs 'ta türk tarafının azınlık haklarının garanti edilmesi
c) Kıbrısta hiçbir halkın diğerinin idaresi altına konulmaması
d) Lozan antlaşmasının bölgede sağladığı dengelerin bozulmaması

Soru-10) Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş yıllarının çok gergin ilişkiler döneminin geride kalmasına ve yumuşamaya başlamasına yol açan olayların en önemlisidir?
a) Moskova - pekin çatışmasının sona ermesi
b) **Küba krizinin etkileri
c) Abd - çin ilişkilerinin düzelmesi
d) Vietnam savaşının sona ermesi

Soru-11) Aşağıdakilerden hangisi BM nin 1960 lardan sonra silahsızlanma çabalarında etkisiz kalmasına neden olan olayların en önemlisidir?
a) **Silahsızlanma düşüncelerinin nükleer alana kayması
b) Fransa ve çinin nükleer silahlara sahip olma istekleri
c) *Silahsızlanmanın ABD ve Sovyet ilişkilerinin bir konusu haline gelmesi
d) Nükleer silahlanmada ortaya çıkan maliyet artışları

Soru-12) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde detant-yumuşama sürecine katkısı olmamıştır?
a)** Helsinki nihai senedi b)* Brejnev doktrini
c) Nixon doktrini d) Ping pong politikası

soru-13) Aşağıdakilerden hangisi nükleer silahların kullanımı konusunda imzalanmış çok uluslu antlaşmalardan biridir?

soru-14) Abd nin türkiyenin kıbrısa müdahale etmemesi için uyguladığı önlemler ??

soru-15) Sovyetler birliğinin dağılma sürecinde karabağ sorunu ortaya çıktığında karabağ'ın statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.