İstatistik Final Soruları 2007 (KTÜ) - Ekonomizm

1.05.2014

İstatistik Final Soruları 2007 (KTÜ)

İSTATİSTİK SORULARI FİNAL 2007

S1) İstatistik dersinden başarı oranı 0,60 olarak bilinmektedir. Bu dersi alan 80 öğrencinin başarı oranının 0,65’ten fazla olma olasılığı nedir?
a) 0,814
b) 0,9259
c) 0,3242
d) 0,8186
e) 0,2385

2 ve 3’üncü sorular için
X rastlantı değişkeninin olasılık fonksiyonu şöyledir?


S2) k sabiti nedir)
a) 1/36
b) 1/18
c) 2/20
d)1/14
e)3/11


S3) P(|x| ≥ 1 , ≤ 1 )  koşullu olasılık değeri nedir?
a)3/18
b) 1/9
c) 4/11
d) 3/8
e) 3/9

S4) n=4 N=10  ve A=5 için ortalama ve  varyansı bulunuz?
a) 2 ; 0,66
b) 0,5 ; 2
c) 3 ; 2,5
d) 50 ; 0,45
e) 20 ; 3,45

S5)  Normal dağılıma sahip 2 serinin ortalama ve standart sapması şöyledir. Birinci serideki hangi değer ikinci serideki 120 değerine eşittir?
X1 (ortalama) = 10 S1 = 3 X(ortalama) = 100 S2 = 40

a) 12,5
b) 11,5
c) 13,5
d) 14,5
e) 10,8

S6) Bir telefon santralinde 9-12 saatleri arası telefon ortalama 567 kez çalıyor. Bu saatler arası 1 dakikalık süre içinde telefonun bir kez çalma olasılığı nedir?
a) 0,9932
b) 0,8865
c) 0,9592
d) 0,0408
e)0,0638

S7) Bir bölgede sigara içme oranı 0,60 olarak bilinmektedir. Standart hatanın 0,04 olması için gerekli örnek hacmi ne olması gerekir?
a) 100
b) 6
c) 150
d) 144
e) 400

S8) Dağılımı normal olan bir serinin standart sapması 7,93 olarak biliniyor. Eğer verilen bir değerin 55’den büyük olması 0,1038 olasılıkla gerçekleşiyorsa ortalama ne olur?
a) 32
b) 38
c) 40
d) 45
e) 47
S9) P( z > z0)=0,0885 olduğuna göre z0  değeri nedir?
a) 0,51
b) 1,25
c) -1,35
d) -1,22
e) 1,35

S10) x:b(8,0,9) olduğuna göre x rastlantı değişkeninin  ortalama ve standart sapması nedir?
a) 7,2-0,84
b) 1-0,81
c) 8-0,81
d) 0,8-0,9
e) hiçbiri

S11) Ortalaması 1,5 standart sapması 4 olan normal dağılıma sahip bir kitleden rastgele seçilen 60  birimlik bir örneğin ortalamasının 2,4’den küçük olması olasılığı?
a) 0,9693
b) 0,8944
c) 0,9591
d) 0,1056
e) 0,0,0409

X rastlantı değişkeninin dağılım fonk. 0<x<2 aralığında
1/16 (x2+6x) olduğu biliniyor. Buna göre;
S12) x’in olasılık yoğunluk fonk.?
a) 1/8 (x+3)
b) 1/8 (2x+3)
c) 1/4 (2x+6)
d) 1/4 (3x+6)
e) 2/8 (x+3)

S13) x’in beklenen değeri?
a)1,3
b) 2,4
c) 1,08
d) 3,6
e) 4,2

S14) Y=5x-3 ise y’nin beklenen değeri nedir?

a)0,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 2,4

S15) İstatistik sınavına giren öğrencilerin aldıkları notların ortalaması 70 ve 8 standart sapması ile normal dağılım sahip dağılım göstermektedir. 64 ile 76 arasında not alan öğrenci sayısı kaçtır?
a) 190
b) 218
c) 374
d) 128
e) 512

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.