İstatistik Soruları KTÜ - Ekonomizm

30.04.2014

İstatistik Soruları KTÜ

x
0
1
2
3
4
f
5
12
S
3
2
P(X)


0,1667 1
0.4
0,3
0,0333
0,1


(Soru 1 -6) Bir bölgede yasayan ailelerin yıllık ortalama gelirleri ile alaşım harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1) Regresyon doğrusumu Y eksenini kestiği noktadaki değer aşagıdakilerden hanıgîsidir?a)0,852 b)1,820 c)-0,925 d)0,725 e) 0,925

2) Regresyon Kareler Toplamının değeri nedir?
a)0,852 b)1,820 c)-0,925 d)0,725 e) 0,925

3) Korelasyon katsayısı aşagıdakilerden hangisidir?
a) 25 13 b)lg c) 322 4)2» c)67

4) Regresyondan Ayrılış Kareler Toplamının yada Hata Kareler Toplamının değeri nedir?
a) 0 72 b) 0.97 c)0,88 d)0.94 e) 099

5) Regresyon katsayının standart tasta değeri nedir?
a)0,63 b)8.53 c) 1,87 d) 3.71 e) 1.22

6) Korelasyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığının test edilmesinde kullanılacak test istatistiğinin değeri nedir?
a) 0,0912 b) 0.4089 c)0,0033 d)0,0078 e)0,7802

7) 0,02 anlamlılık düzeyinde test edilen bir hipotez için, doğru olan bir sıfır hıpotezının redederek hatalı karar vermenin maksimum olasılığı nedir?
a)2.35 b)6,30 c)-1.25 d)7,90 e)9,79

8) Çift yönlü hıpotez testinde t defteri 2,921 ise, örnek büyüklüğü ve guven düzeyi aşağıdakılerden hangisidir?
a) 0 01 b)0,02 c)0,03 d) 0,96 e) 0,99

9) Bir şehirde balık yiyenlerin oranını tahmin etmek için seçilen 320 kişilik bir örneklen %95'lîk güven Aralığı 0,7820 - 0.8804 olarak hesaplandığına göre kaç kişi balık sevdiğini söylemiştir?
a)16- 0,995 b)16-0,01 c) 17 -0.995 d)16-0,990 e) 17-0,990Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.