Büyüme Teorisi Soruları (KTÜ) - Ekonomizm

30.04.2014

Büyüme Teorisi Soruları (KTÜ)

BÜYÜME 1. VİZE SORULARI

1-Harrod-Domar modalinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap-Tam rekabet şartları vardır

2-Hangisi Smith’in ekonomik görüşleri arasında yer almaz?
Cevap- Ölçek ekonomileri

3-Ticareti yapılan malların fiyatları bu fiyatların piyasa döviz kurunda ortak bir paraya çevrilebilmesi durumunda aynı olması durumuna ………………. denir.
Cevap- Low one price

4-Büyüyen bir ekonomide ekonomik denge koşullarını inceleyen …………… dir.
Cevap-Harrod-Domar modeli

5-Hangisi devletin süreklileştirici olarak ekonomik öneme sahip olduğunu ileri süren klasik iktisatçıdır?
Cevap-Mill

6-Harrod-Domar modelinde ilave sermayenin üretim içerisindeki etkisini ölçmek için ……….. terimi kullanılır.
Cevap-ICOR

7-Hangisi Harrod-Domarmodalinin bir varsayımı değildir?
Cevap-Faktörler arası ikame tamdır

8-Harrod-Domar modelinde ikame elastikiyeti……. dır.
Cevap-Sıfırdır

9-Harrod-Domar modelinde ortalama hasıla sermaye katsayısının marjinal sermaye hasıla katsayısına eşit kabul edilmesinin nedeni…… dir.
Cevap-Teknoloji sabit

10-Harrod-Domar modelinde dönem içi yatırımların sermaye birikimi üzerindeki değişime eşit olmasının nedeni…………
Cevap-Amortismanın olmamasıdır.

11-Hangisi klasik iktisatçı değildir?
Cevap-Harrod

12-Hangisi Harrod-Domar modeli eleştirileri arasında yeralmaz?
Cevap-Kullanılan değişkenler anlamlı değildir

13-Hangisi merkantilizmin kapitalleşmeye olan tepkileri arasında yer almaz?
Cevap-Adalet

14-Hangisi Marks’ın ekonomi teorisi için yanlıştır?
Cevap-Değeri belirleyen dolaysız sosyal emektir

15-Hangisi bir merkantilizm uygulama adı değildir?
Cevap-Kartezyenlizm

16-Sermayenin altın kuralı düzeyi hangi değişkeni maksimize eder?
Cevap-Tüketim

17-Hangisi Solow modelinin bir varsayımı değildir?
Cevap-Artan getiriler vardır

18-Solow modelinde Y=AK L denkleminde teknoloji değişkeni A nasıl kullanılır?
Cevap-Harrod-Nötr

19-Hangisi solow modeli için yanlış bir ifadedir?
Cevap-İşgücü nüfustan bağımsızdır.

20-Hangisi sermayenin genel özellikleri arasında yer almaz?
Cevap-Tüketilebilir

21-Hangisi Harrod-Domar modelinin özelliklerinden değildir?
Cevap-Tam rekabet şartları geçerlidir

22-“Ülkelerin gelişmişliğini belirleyen özelliklerden biri de ülkenin denize kıyısı olup olmadığıdır.” Görüşünü ortaya koyan iktisatçı hangisidir?
Cevap-Smith

23-Hangisi iktisadi büyüme konusunda bir akım değildir?
Cevap-Kapitalizm

24-Türkiye’nin işsizlik oranı 2006 itibariyle yüzdekaçtır?
Cevap-9

25-Solow diyagramında nüfus artış hızında meydana gelen bir artış sonucunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Cevap-Doğru sola kayar

26-Hangisi Malthus’un çalışma konuları arasında yer almaz?
Cevap-Artan gelirler yasası

27-J.S.Mill hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap-Tarımda azalan verimler yasasını ifade etti

28- 2006 yılı cari açık ne kadardır?
Cevap-25 milyar dolar

29-Smith’in kabul ettiği fiyat türü hangisidir?
Cevap-Doğal fiyatTarım
Toprak
Sahipleri
İmalat
Sanayi
Toplam
Tarım 10 ---- Z 25
Toprak sahipleri 10 ---- ---- X
İmalat
Sanayi
5 5 ---- 10
Toplam 25 10 ---- Y
30- X ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?
Cevap-10

31-Y ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?
Cevap-45

32-Z ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?
Cevap-10


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.