Ekonomizm: 2002 KPSS Soruları
2002 KPSS Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2002 KPSS Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4.04.2016

Vergiler ile Harçların Karşılaştırılması

Vergi İle Harcın Karşılaştırılması


-Harçlarda vergi gibi zorunlu ödemeler olup, harca konu kamu hizmetlerinden yararlananların, harcı ödemekten kaçınmaları söz konusu değildir.

-Harçlarda vergiler gibi para ile ödenmekte olup, kamusal finansman aracı olarak işlev görmektedir.

-Vergilerde bireysel(özel) karşılık olmadığı halde, harçlarda bireysel karşılık olup; harca konu hizmetten elde edilen fayda ile ödenen bedel arasında sıkı bir orantılılık bulunmaktadır. Verginin doğması ile hizmet sunumu arasında bir ilişki kurulmadığı halde; harcın doğması için, harca konu hizmetten yararlanılması gerekmektedir.

-Harç miktarının sunulan hizmetin maliyetinden fazla olması halinde aradaki fark vergi niteliğinde bir ödeme olarak kabul edilmektedir.

Soru1 : Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi mükellefin hizmetten yararlanma derecesine göre alınmaktadır? 

A) Mali tekel gelirleri
B) Şerefiye
C) Harç 
D) Vergi
E) Parafiskal gelir

Soru2 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya
altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı
yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark
vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan
hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

KPSS 2002 : Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zora dayalı olması
B) Karşılıksız olması
C) Kesin olması
D) Parasal bir transfer olması
E) Kamusal finansman, aracı olması

Kpss 2009 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır

11.10.2015

KPSS 2002 EĞİTİM BİLİMLERİ SORU ve CEVAPLARI

KPSS 2002 EĞİTİM BİLİMLERİ SORU ve CEVAPLARI
1-Ögretmen tarafindan hazirlanan ögretim planlari egitim sürecinin teme dokusunu
olusturur..
Bir ögretim plani dört temel boyutu içermelidir.Asagidakilerden hangisi bu boyutlardan biri
degildir?

a-Egitim durumlari
b-Konu alani ögeleri
c-Ögretilecek davranislar
d-Degerlendirme islemleri
e-Ögretmen nitelikleri

2-Ders plani hazirlamanin temel amaci asagidakilerden hangisidir?

a-Ögretme-ögrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma
b-Ögrencilerin hazir bulunusluk düzeyine uygun hareket etme
c-Uygun bilgi kaynaklarindan yararlanma
d-Bireysel özelliklerden yararlanma
e-Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme

3-Ögrencinin derse karsi ilgisi, tutumu, dersi ögrenip ögrenmeyecegine iliskin görüsü
ögrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler.

Bu açiklamada asagidakilerden hangisinin ögrenme üzerindeki etkilerinden söz
edilmektedir?

a-Bilissel giris özelliklerinin gücü

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı
hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük
ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy
B. Kurultay
C. Toygun
D. Otağ
E. Törü (Töre)
2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine
katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali
B. Eş‟ari
C. İbn-i Rüşt
D. Farabi
E. Zemahşeri
3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu‟a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz
hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden
birisi de Kayseri‟deki Gevher Nesibe Şifahanesi‟dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
devleti tarafından yaptırılmıştır?
A. Danişmentler
B. Saltuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Osmanlılar
E. Germiyanoğulları