Ekonomizm: 2001 KMS Eğitim Bilimleri Soruları
2001 KMS Eğitim Bilimleri Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2001 KMS Eğitim Bilimleri Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21.01.2016

KMS – 2001 Hukuk (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

1. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun Anayasaya aykırı bulduğu maddelerini TBMM’ye gönderip diğer maddelerini en geç10 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanabilir.
B) Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunu sadece
Anayasaya aykırı bulduğu takdirde en
geç 20 gün içinde TBMM'ye geri gönderebilir.
C) Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından
kabul edilen bir kanunu yayımlaması
için Anayasada herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus Cumhurbaşkanın takdirine bırakılmıştır.
D) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun bazı
maddelerini uygun bulmasa bile tümünü
TBMM"ye geri gönderir.
E) Cumhurbaşkanı, sadece sıradan kanunları bir kez daha görüşülmesi için
TBMM'ye geri gönderebilir. Anayasa
değişiklikleri üzerinde böyle bir yetkisi
yoktur.
Yanıt D'dir,
T.C Anayasasının 89. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı uygun bulmadığı kanunları ise gerekçesi ile birlikte ayni süre içinde TBMM'ye geri göndereceği hükme bağlanmıştır.

11.10.2015

2001 KPSS (KMS) EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
A. Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması.
B. Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması.
C. Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması.
D. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunlarım, giderilmesi en zor olan
sorunlar olması.
E. Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi.
Cevap: A
2. Zihinsel gelişim bağlamında “kritik dönem” nasıl açıklanı?
A. Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem.
B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.
C. Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.
D. Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.
E. Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem.
Cevap: B
3. Gelişimsel acıdan, “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?
A. Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisini kazanılması
B. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C. Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi
D. Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi
E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması
Cevap: E
4. Ġki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya
çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?
A. Yatkınlık
B. Özerklik
C. Üretkenlik
D. Özdeşim
E. Merak
Cevap: B