Tersine Dönen Arz Eğrisi - Ekonomizm

22.04.2014

Tersine Dönen Arz Eğrisi

Tersine dönen arz eğrisi işgücü piyasasında bireysel işgücü arzında ortaya çıkabilir. İşgücünün fiyatı (ücreti) arttığında gelir ve ikame etkileri meydana gelir. Gelir etkisi daha az çalışmayı-üretmeyi teşvik ederken, ikame etkisi daha çok çalışmayı-üretmeyi teşvik eder. Gelir ve ikame etkileri ters yönde hareket ederler.

    Nüfus veriyken ne kadar iş gücü arz edileceğini işçilerin tüketimi ile boş zaman tercihi arasındaki tercih belirler. Reel ücretler arttığında kaybedilecek gelir seviyesini yükselteceğinden boş zamanın alternatif maliyeti artacağından işgücü arzı artar. Buna reel ücretin ikame etkisi denir.

    Reel ücretlerde artış bir zaman sonra işçilerin maddi durumunu iyileştireceğinden işçilerin çalışmak yerine boş zamanı tercih etme eğilimi artar. Buna reel ücretin gelir etkisi denir. Klasik makro iktisat teorisinde reel ücretin ikame etkisinin gelir etkisinden büyük olacağı kabul edilir. Bu nedenle klasik makro iktisatta işgücünün arz eğrisi pozitif eğimlidir.


KPSS Sorusu: Önceden saati 6 milyon TL’den haftada 40 saat çalışırken,şimdi saati 7 milyon TL’den haftada 35 saat çalışan bir işçi için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

 A) Gelir ve ikame etkileri birbirini götürmektedir
 B) İkame etkisi daha önemlidir
 C) Gelir etkisi daha önemlidir
 D) Gelir ve ikame etkileri aynı ölçüde önemlidir
 E) Her iki etkinin de önemli olduğu söylenemez

İşgücü arzı açısından,düşük ücret düzeylerinde ikame etkisi gelir etkisinde büyüktür. Çalışma zamanı arttırılır,boş zaman talebi azaltılır yani çalışma boş zamana ikame edilir.Ancak yüksek ücret düzeylerinde gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür.Bu nedenle boş zaman talebi artar,çalışma süresi ve emek arzı azaltılır.

 gelir etkisi > ikame etkisi (yüksek ücret düzeylerinde)
 ikame etkisi > gelir etkisi (düşük ücret düzeylerinde)

KPSS 2004 Klasik İktisatçıların ilgilendiği işsizlik türü hangisidir? 
A) İradi işsizlik B) Yapısal işsizlik C) Konjonktürel işsizlik
D) Teknolojik işsizlik E) Gizli işsizlik

Klasik iktisatçılara göre ekonomi daima tam istihdamdadır ve tam istihdamı düzgün işleyen piyasa mekanizması sağlamaktadır. Dolayısıyla eğer bir ekonomide işsizlik varsa, bu işsizlik Klasiklere göre iradi işsizliktir. Kişiler, buldukları işi beğenmediklerinden işsizlerdir. Cevap: A

İdari Yargı Hakimliği 2003 Bireylerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları aramalarından
veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yapısal işsizlik B) Friksiyonel işsizlik C) Doğal işsizlik

D) Devresel işsizlik E) Mevsimsel işsizlik

Bireylerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları aramalarından veya mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü, friksiyonel işsizliktir. Cevap B

Makroekonomik dengelenme sürecinde fiyat düzeyindeki değişmelerin reel balans etkisi yaratarak 
satın alma gücünde değişiklik yaptığını ve bu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ileri süren 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


A) J. M. Keynes B) M. Friedman C) A. Pigou D) K. Wicksell   E) I. Fisher

Reel servet etkisine göre fiyatlar düştüğünde reel servet artmakta tüketim ve toplam talep artmaktadır. Böylece efektif talep yetersizliği ortadan kalkarak tam istihdam sağlanmaktadır. Bu etki neo-klasik iktisatçı A.C. Pigou tarafından ortaya atılmıştır. Pigou etkisi de denir. Cevap C

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.