24.04.2014

Muhasebe Sınav Soruları Yusuf Sürmen (KTÜ)

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 90 dk.
Y.Doç. Dr. Uğur KAYA
Y.Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
ISL 109 -209 MUHASEBE – I DERSİ 2008 – 2009 GÜZ YARIYILI BİRİNCİ ARASINAV SORULARI

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Ad, soyad ve numaranızı mutlaka tükenmez kalemle yazınız.
 2. Oturduğunuz sıranın numarasını yevmiye defteri ve defteri kebirin sol üst köşesine yazınız.
 3. Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
 4. Verilen hesap planındaki hesaplar dışında -sizce gerekiyorsa- yeni hesaplar açabilirsiniz.
 5. Soru kâğıtları sizde kalacaktır.
 6. Hesap isimlerinde ve tutarlarında kesinlikle kısaltma yapmayınız.
 7. Unuttuğunuz bir maddeyi hatırladığınız yerde tarih belirterek yapabilirsiniz.
 8. İlk 30 dakika içinde sınavdan çıkmayınız.
 9. Tanım sorularını yevmiye defterinin arka sayfasına (4.sayfa) cevaplandırınız.
 10. Bu sınavın cevap anahtarı, 09.11.2008 tarihinden itibaren http://www. yusufsurmen .com internet adresinden temin edilebilir.

S.1. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız (24 puan)

 1. Bir işletme için “borç” ve “sermaye” kavramlarını tanımlayınız. (6)
 2. E” İşletmesi, vergiden muaf Bay T’den ……YTL’lik mal satın almış ve aynı malı serbest meslek erbabı Bay C’ye peşin satmıştır. ”E” İşletmesi’nin bu ticari işlemler için düzenlemesi gereken belgeyi/belgeleri sırasıyla yazınız. (4)
 3. Açık fatura”, “kapalı fatura” ve “proforma fatura” kavramlarını tanımlayınız. (6)
 4. Gelir tablosu” ve “yevmiye defteri” kavramlarını tanımlayınız. (4)
 5. E” İşletmesi, ticari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla aşağıdaki fatura ile kamyonet satın almıştır.

Kamyonet bedeli 100.000,-YTL
Özel Tüketim Vergisi (%30)
Ara Toplam
KDV (%18)
Toplam
Yukarıdaki verileri kullanarak, “E” İşletmesi’nin kamyonete ödeyeceği toplam tutarı hesaplayınız. (4) (Tüm hesaplamalar yevmiye defterinin 4.sayfasında gösterilecektir)
S.2. Ekteki Vaka C’nin verilerini kullanarak Ahmet GEDİKLİ (tek şahıs) İşletmesi’nin; (76 puan)
 1. Kuruluş bilânçosunu düzenleyiniz. (6)
 2. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini yevmiye defterine işleyiniz. (40)
 3. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini büyük deftere işleyiniz. (16)
 4. Genel geçici sağlamayı düzenleyiniz. (14)
HESAP PLANI
Kasa Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Devreden KDV Hesabı
STMM Hesabı Satış İskontoları Hesabı Sermaye Hesabı
Bankalar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Banka Kredileri Hesabı
Ticari Mallar Hesabı Alıcılar Hesabı Borç Senetleri Hesabı
Satıştan İadeler Hesabı Satıcılar Hesabı Faiz Gelirleri Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Diğer İndirimler Hesabı Dönem Karı veya Zararı Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hes. Dönem Net Karı Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı Yurtiçi Satışlar Hesabı Dönem Net Zararı Hesabı
TaşıtlarVAKA C

Ahmet GEDİKLİ (tek şahıs) elektronik eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2008 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır.

S” Bankasındaki mevcut para
50.000,-
Kamyonet ve elektronik eşya için ödenen KDV
9.000,-
Depodaki elektronik eşya
25.000,-
E” Bankasına kredi borcu
17.000,-
Alınan bonolar (senetler)
5.000,-
Alıcı “N” den senetsiz alacak
15.000,-
Senetli Borçlar
3.000,-
Kasadaki mevcut YTL
300.000,-
Kamyonet
30.000,-
Sermaye
?


Aralık 2008 Ayı Günlük İşlemleri:
02.12.
:
İşletme, …Nr’lı fatura ile satıcı “T” den 14.160.-YTL (KDV % 18) lik malı veresiye olarak satın almış; malların alışına aracılık eden komisyoncuya da 2.950.-YTL (KDV % 18) lik komisyonu peşin ödemiştir.
03.12
:
İşletme, “E” bankasına olan kredi borcunun 7.000,YTL’lik kısmını tahakkuk eden 1.000,-YTL’lik faiziyle birlikte “S” bankasındaki mevcut paradan ödemiştir. (İki madde veya tek madde ile yapılabilir)
05.12.
:
İşletme deposundaki elektronik eşyasının bir kısmını… nr’lı fatura ile alıcı “N” ye 23.600.-YTL (KDV % 18)’ye satmış; karşılığında alıcı “N”den KDV’yi peşin almış, kalan için de bono almıştır.
06.12
:
İşletme, 05 Aralıkta yapılan satışla ilgili olarak 590,-YTL (KDV %18)’lik sevk giderini bono imza ederek ödemiştir.
07.12
:
İşletme, “S” bankasındaki mevcut paradan “M” sigorta şirketine 16.000,-YTL’lik ödeme yapmıştır. Ödenen toplam sigorta bedelinin 3.000,-YTL’si 02.12 tarihinde satın alınan malların işletmeye getirilmesiyle, kalan tutar ise depodaki elektronik eşyanın hırsızlığa karşı korunmasıyla ilgilidir. (İki madde veya tek madde ile yapılabilir).
10.12
:
İşletme, senede dayalı borçlarının tamamını peşin ödemiştir.
19.12
:
İşletmenin 05.12.’de sattığı malların 1.770,-YTL (KDV % 18)’lik kısmı alıcı “N” tarafından iade edilmiş; ilgili tutar alıcı “N” den olan alacaktan düşülmüştür.
21.12
:
İşletme, malları koyduğu depoyla ilgili aşağıdaki harcamaları yapmış ve toplam tutarı peşin ödemiştir.
Boya - badana…………..177,-YTL (KDV %18)
Elektrik bedeli.................118,-YTL (KDV %18)
24.12
:
İşletme, 02 Aralıkta satın aldığı mallarla ilgili olarak satıcı “T”den 2.360,-YTL (KDV % 18)’lik iskonto almış ve ilgili tutarı satıcı “T”den tahsil etmiştir.
28.12
:
İşletme, daha önce aldığı bonoların 11.800,-YTL’lik kısmını tahsil etmiştir.
Dönemsonu İşlemleri: (31.12.2008)
 1. Dönemsonu mal mevcudu 22.000,-YTL dir.
2008 – 2009 Güz Yarıyılı İşletme Bölümü Muhasebe – I Dersi I. Arasınav Cevap Anahtarı (Yevmiye Defteri)

1
01.12

Kasa Hesabı


300.000,-Bankalar Hesabı


50.000,-Ticari Mallar Hesabı


25.000,-Alacak Senetleri Hesabı


5.000,-Taşıtlar Hesabı


30.000,-İndirilecek KDV Hesabı


9.000,-Alıcılar Hesabı


15.000,-

Borç Senetleri Hesabı


3.000,-
Banka Kredileri Hesabı


17.000,-
Sermaye Hesabı


414.000,-


2
02.12

Ticari Mallar Hesabı


14.500,-İndirilecek KDV Hesabı


2.610,-


Kasa Hesabı


2.950,-
Satıcılar Hesabı


14.160,-


3
03.12

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri H.


1.000,-Banka Kredileri Hesabı


7.000,-


Bankalar Hesabı


8.000,-


4
05.12

Kasa Hesabı


3.600,-Alacak Senetleri Hesabı


20.000,-

Yurtiçi Satışlar Hesabı


20.000,-Hesaplanan KDV Hesabı


3.600,-


5
06.12

Diğer İndirimler Hesabı


500,-İndirilecek KDV Hesabı


90,-


Borç Senetleri Hesabı


590,-


6
07.12

Ticari Mallar Hesabı


3.000,-Genel Yönetim Giderleri Hesabı


13.000,-


Bankalar Hesabı


16.000,-


7
10.12

Borç Senetleri Hesabı


3.590,-


Kasa Hesabı


3.590,-


8
19.12

Satıştan İadeler Hesabı


1.500,-İndirilecek KDV Hesabı


270,-


Alıcılar Hesabı


1.770,-


9
21.12


Genel Yönetim Giderleri Hesabı


250,-
İndirilecek KDV Hesabı


45,-Kasa Hesabı


295,-


10
24.12

Kasa Hesabı


2.360,-


Ticari Mallar Hesabı


2.000,-
Hesaplanan KDV Hesabı


360,-


11
28.12

Kasa Hesabı


11.800,-

Alacak Senetleri Hesabı


11.800,-


12
31.12

Hesaplanan KDV Hesabı


3.960,-Devreden KDV Hesabı


8.055,-


İndirilecek KDV Hesabı


12.015,-


13


31.12STMM Hesabı


18.500,-

Ticari Mallar Hesabı


18.500,-


14


31.12Dönem Kârı veya Zararı Hesabı


34.750,-STMM Hesabı


18.500,-Genel Yönetim Giderleri Hesabı


13.250,-
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri H.


1.000,-
Satıştan İadeler Hesabı


1.500,-
Diğer İndirimler Hesabı


500,-


15
31.12

Yurtiçi Satışlar Hesabı


20.000,-


Dönem Kârı veya Zararı Hesabı


20.000,-


16
31.12

Dönem Net Zararı Hesabı


14.750,-

Dönem Kârı veya Zararı Hesabı


14.750,-
GENEL GEÇİCİ SAĞLAMA
HESAP İSMİ
BORÇ
ALACAK
BORÇ B.
ALACAK B.
BANKALAR HESABI
50.000
24.000
26.000

ALICILAR HESABI
15.000
1.770
13.230

ALACAK SENETLERİ HESABI
25.000
11.800
13.200

TİCARİ MALLAR HESABI
42.500
2.000
40.500

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
12.015
12.015


TAŞITLAR HESABI
30.000

30.000

KASA HESABI
317.760
6.835
310.925

BORÇ SENETLERİ HESABI
3.590
3.590


HESAPLANAN KDV HESABI
3.960
3.960


SERMAYE HESABI

414.000

414.000
SATICILAR HESABI

14.160

14.160
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

20.000

20.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
13.250

13.250

BANKA KREDİLERİ HESABI
7.000
17.000

10.000
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI
1.000

1.000

DİĞER İNDİRİMLER HESABI
500

500

SATIŞTAN İADELER HESABI
1.500

1.500

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
8.055

8.055


TOPLAM
531.130
531.130
458.160
458.160

TANIMLAR
 1. Bir işletme için “borç” ve “sermaye” kavramlarını tanımlayınız. (6)
Borç : İşletme varlıklarının üzerindeki üçüncü kişilerin haklarıdır. (3)
Sermaye : İşletme varlıklarının üzerindeki işletme sahiplerinin haklarıdır (3)
 1. E” İşletmesi, vergiden muaf Bay T’den ……YTL’lik mal satın almış ve aynı malı serbest meslek erbabı Bay C’ye peşin satmıştır. ”E” İşletmesi’nin bu ticari işlemler için düzenlemesi gereken belgeyi/belgeleri sırasıyla yazınız. (4)
Gider Makbuzu – Fatura (2 x 2)
 1. Açık fatura”, “kapalı fatura” ve “proforma fatura” kavramlarını tanımlayınız. (6)
Açık fatura : Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin ödenmediğini yani faturanın üst kısmının imzalandığını gösteren faturadır. (2)
Kapalı fatura : Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin ödendiğini yani faturanın alt kısmının imzalandığını gösteren faturadır. (2)
Proforma fatura : Geçici şartlara bağlı, satıcının teklifi niteliğinde düzenlenip alıcıya gönderilen faturadır. (2)

 1. Gelir tablosu” ve “yevmiye defteri” kavramlarını tanımlayınız. (4)
Gelir tablosu : Bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucunu ve bu faaliyet sonucuna brüt satışlardan başlayarak nasıl ulaşıldığını gösteren tablodur. (2)
Yevmiye defteri : Kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden çıkararak tarih sırasıyla ve “madde” halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdir. (2)
 1. E” İşletmesi, ticari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla aşağıdaki fatura ile kamyonet satın almıştır.

Kamyonet bedeli 100.000,-YTL
Özel Tüketim Vergisi (%30) 30.000,- YTL
Ara Toplam……………………………..130.000,- YTL (2)
KDV (%18) 23.400,- YTL
Toplam…………………………………..153.400,- YTL (2)
Yukarıdaki verileri kullanarak, “E” İşletmesi’nin kamyonete ödeyeceği toplam tutarı hesaplayınız. (4)

PUANLAMA TABLOSU
Tanımlar
24
Kururlu Bilânçosu
6
Yevmiye (16 x 2,5)
40
Defteri Kebir
16
Genele Geçici Sağlama
14
TOPLAM
100


Halit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji