Ekonomizm: Auzef 1. Sınıf Felsefe Soruları
Auzef 1. Sınıf Felsefe Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Auzef 1. Sınıf Felsefe Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7.11.2018

AUZEF | Felsefeye Giriş Platon Soruları

Locke Kimdir?

Felsefeye Giriş Platon SorularıSoru:  Platon’a göre mutlak bilimin konusu itibarı ile aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Doğru Cevap : İdealar

Soru: Platon, fizik dünyanın ötesinde yer alan kalıcılık ve değişmezliğin olduğu dünyaya ne demektedir?

Doğru Cevap : İdealar dünyası.

Soru: Platon açısından Deneyim dünyasının Gerçeklik ile ilişkisi nedir?

Doğru Cevap : Deneyim dünyası gerçeklikten pay almışların dünyasıdır

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ideaların bir özelliğidir?

Doğru Cevap : İdeaları sürekli ve durağandırlar, hiçbir değişime tabi değildirler.

Soru: Platon iyi ideasını neye benzetmektedir? 

Doğru Cevap : Her şeyi aydınlatan güneşe

Soru: İdeaların ortak özellikleri, her birinin kaynağı olduğu düşünülen hangi idea ile açıklanır?

Doğru Cevap : İyi ideası

Soru: Platon felsefesi açısından metheksein ne demektir?

Doğru Cevap : Şeylerin İdealardan pay alırlar ya da onlara katılması

Soru: Platon için idealar ve fizik nesneler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Doğru Cevap : Fizik nesneler, idealardan pay alır


Soru: Platon açısından aşağıdakilerden hangisi idealar hakkında geçersizdir? 

a)Empirik bilimin nesnesi olmaları
b)Sabit olmaları
c)Değişmez olmaları
d)Gerçek olmaları
e)Fizik nesneleri olmamaları


Soru: Platon açısından deneyimlediğimiz dünya ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Gerçek olanın dünyasıdır
b)Yanılsatıcı bir dünyadır
c)Değişen bir dünyadır
d)Görünüşlerin dünyasıdır
e)Duyumlanan dünyadır.


Sor: Platon'un "iyi ideası" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Siyasi bir kavramdır.
b)En yüksek ideadır
c)Bütün diğer İdeaları anlamlı kılar
d)Güneşin canlıları beslemesi gibi, bilgiyi besler
e)Akıl ile arasında bir yakınlık vardır

3.11.2018

AUZEF | Felsefeye Giriş Locke Soruları

Locke Kimdir?

Felsefeye Giriş Locke Soruları


Soru:  Locke ideleri ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Basit ve bileşik ideler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde ‘ide’ ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap : Düşünülen ya da algılanan her türlü zihin içeriği

Soru:  Locke’a göre her tür bilginin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneysel tecrübe.

Soru: İde kavramına yaklaşımları açısından Locke’u Descartes’tan ayıran en önemli husus nedir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler öğretisinin reddeder.

Soru:  Locke’a göre düşüncenin nesneleri nelerdir?

Doğru Cevap : İdeler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde tecrübenin yeri nedir?

Doğru Cevap : Tecrübe, Locke’a göre bütün bilgimizin kaynağıdır

Soru: Locke’a göre hangi ideler doğuştan gelmiştir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler yoktur.

Soru: Locke için idelerin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneyim

Soru: Locke’un düşüncesine göre nesnelerin boyut, şekil, koku, tat…vs gibi özelliklerinin, nesneye dair bilgimize etkisi nedir?

Doğru Cevap : Koku, tat gibi öznel özellikler, boyut, şekil gibi kalıcı özellikler sayesinde kişi tarafından duyumlanabilir

Soru:  ‘Tabula Rasa’ ne demektir?

Doğru Cevap : Boş levha.

Soru: Locke’a göre madde ve cisim arasındaki fark nedir?

Doğru Cevap : Her cismin maddesi vardır

Soru: Locke deneyimi ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Dış duyum ve iç duyum.

Soru: Locke’a göre madde ne demektir?

Doğru Cevap : Ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlıktır.

Soru: Birincil nitelikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Duyulara bağlı değil

Soru: Locke’a göre aşağıdakilerden hangisi birincil nitelik ve ikincil nitelik açısından bakıldığında doğru değildir?

İkincil nitelikler olmadan nesne varolamaz.


Soru: Locke’a göre hangisi zihnin temel eylemlerinden değildir?

İdeler ile hakikatin bilgisine ulaşmak


John Locke Kimdir?

1.11.2018

AUZEF Felsefe 1. Sınıf Final SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Final Soruları1-Descartes’in ben anlayışı hangisidir?

Zihin düşünen ben anlayışı


2-Eleştirel felsefenin araştırma konusu nedir?

İnasnın anlama gücünün imkanı ile sınırlarını araştırır.


3-Doğrudan anlam öğretisine göre anlam hangisidir?

Anlam sözcüğün işaret ettiği nesnelerdir.


4-Wittgeinstein’e göre mantığın işlevi nedir?

Ontoloji yapmanın temel koşulu ve dil eleştirisini gerçekleştirme aracı
  


5-“Res Extensa” ‘ nın temel özelliği nedir?
Makineleştirilmiş doğa, hantal makina


6-Wittgeinstein ‘nın birinci dönemde anlamdışı cümleyi ayırt eden özellik nedir?
İşaret düzgün şekilde sembol haline getirilmemiştir.


7-Eleştirel felsefeyle birlikte felsefi etkinlik alanının değişiminden yola çıkarak hangisi söylenebilir?

8-Modern dünya görüşünün ortaya çıkardığı anlayış hangisidir?

Tüm varlıkları kapsayacak çevre (bilimsel bilgi ve işlevsel aklı tek değer olarak görür)


9-Ksenophanes’e göre hangisi en büyük erdemlerden değildir?

Hakikati aramak açık kavrayış bilgece yaşama, derinleşme dışındakiler


10-Parmenedes açısından doğru ve yanlış değerlerini veren bilgi hangisidir?

İdealar ya da vahiy bilgisi


11- Doğa bilimlerinin amacı nedir?
Evrene ilişkin bilgi edinme


12-Anlam ile ilgili hangisi söylenemez?
Metafizik


13- Ksenophanes için felsefi düşünce kendisini diğerlerinden nasıl ayırır?
İnsan bilgisinin görünüşle duyu deneyinin bildikleriyle sınırlı olduğu


14-Reissance kendisine ideal olarak hangisini alır?
Nous ile kosmos arasında bağlantı, kozmik doğa anlayışı


15-Aşağıdakilerden hangisi Wittgeinstein için meşru bir felsefedir?
Dile yönelik eleştirel etkinlik


16-Ksenophanes felsefesinin bir ilk olarak ortaya koyduğu görüş ?
Görünüş gerçek ayrımı


17-Wittgeinstein birinci döneminde anlamlı cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Sahici önermeler, empirik olumsal


18-Descartes’in doğa anlayışı için hangisi söylenemez?


19-Wittgeinstein için felsefede tüm ifadelerin aynı düzlemde olmasının sebebi nedir?

Tümden gelim yoktur salt tanımlayıcıdır. Mantıksal epistemolojik önceliği olan ifade yok


20-Wittgeinstein birinci döneminde anlamsız cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Onunla gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmasıdır

AUZEF Felsefe 1. Sınıf SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Soruları


1) Felsefeyi sadece ortada olanın açık kılınması anlamında tanımlayıcı bir etkinlik olarak tanımlayan   filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Martin Heidegger
c) Ludvig Wittgenstein
d) Platon
e) Farabi 


2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Felsefe, doğa bilimleri gibi olgularla uğraşmaz.
b) Felsefede deney ve gözlem gibi metotlar yoktur.
c) Felsefe; varlığı, ortada olanı geniş çerçevede ele alır.
d) Felsefe, bilimlerin kraliçesidir.
e) Felsefe, sadece şimdi olanla ilgilenir. 


3) Wittgenstein’a göre felsefe, bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendiren bir uğraşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlevi aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde anlatmaktadır? 

a) Bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendirir.
b) Bilime öncülük eder.
c) Bilimin ilerleyiciliğine katkı sağlar.
d) Bilime yöntem sunar.
e) Bilimin amacını belirler. 


4) ) Wittgenstein’a göre felsefe bilimin ifadelerini incelerken temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Epistemoloji
b) Sanat
c) Mantık
d) Matematik
e) Geometri 5) Aşağıdakilerden hangisi Witgenstein’ın dil felsefesine ilişkin bir yargı değildir

a) Felsefe, dil üzerinden gerçekleştirilen eleştirel bir faaliyettir.
b) Felsefenin sonucu “felsefi önermeler” değil, önermelerin açık kılınmasıdır.
c) Tüm felsefe dil eleştirisidir.
d) Felsefenin amacı, düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.
e) Felsefe, değerlerin ele alınmasıdır.


6) Wittgenstein’a göre felsefenin öncelikli uğraşısı ne olmalıdır?

a) Söylenebilen şeyler ile söylenemeyip sadece gösterilebilir olan şeyleri birbirlerinden ayıracak bir sınır çizgisi çekmektir.
b) Değerleri inceleyip bunlardaki genel kuralları belirlemektir.
c) Varlığa yönelik genel bilgiler edinmektir.
d)Değişmez yasaları bulmaktır.
e) Mutluluğun yolunu öğrenmektir.

7) Wittgenstein önermeler ile açıkça nelerin söylenebileceğini düşünmüştür? 

a) Felsefi sorunların
b) Ahlak kurallarının
c) Olguya işaret eden düşüncelerin
d) Sanat yargılarının
e) Metafizik düşüncelerin 


8) Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’a göre, felsefedeki problemlerin nedenidir? 

a) Açıkça söylenemeyen fakat sadece gösterilebilir olan şeylerin söylenmeye çalışılması
b) Felsefi sorunların çözülemez olması
c) Felsefi sorunların birden çok cevabının olması
d) Felsefi sorunların dilde karışıklığa sebep olması
e) Felsefenin bilimler gibi yasa peşinde olması 


9) Aydınlanma döneminde aklın sınırlarını araştırıp aklı eleştiri konusu yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Hegel
c) Thedor Adorno
d) Immanuel Kant
e) L. Wittgenstein 


10) Wittgenstein’ın ilk dönem felsefesinde öne çıkan kavramlar nelerdir? 

a) Mantık
b) Siyaset ve mantık
c) Dil ve mantık
d) Bilgi, siyaset ve mantık
e) Mantık, dil ve felsefe 


11) Wittgenstein için mantığın felsefedeki yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilebilir? 

a) Mantık, felsefenin aracıdır.
b) Mantık, dil ifadelerini düzenler.
c) Mantık, her bilimin anahtarıdır.
d) Mantık, felsefenin başlangıcıdır.
e) Mantık, metafizikle yakından ilişkilidir. 


12) Wittgenstein’a göre, felsefe yapmanın özsel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi
b) Metafizik
c) Mantık
d) Akıl
e) Duyum 


13) “Wittgenstein’a göre biçimsel ve teknik açıdan bakıldığında mantık, deneysel içeriği olmayan, dünya olguları hakkında hiçbir şeyi dile getirmeyen önermeler ve kurallardan oluşmuştur.” yargısına dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Mantık önermeleri, olguları dile getirir. 
b) Mantık önermeleri, deneysel içeriğe sahiptir.
c) Mantık, somut varlıklarla ilgilenmez.
d) Mantık önermeleri biçimsel önermelerdir.
e) Mantık önermeleri ilişkileri dile getirir. 


14) Organon etimolojik olarak ne anlama gelmektedir? 

a) Araç
b) Bilgi
c) Sanat
d) Felsefe
e) Sanı 


15) “Önerme işaretini oluşturan yalın ögelere Wittgenstein, ..……. adını vermektedir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? 

a) Dolaylı işaretler
b) Yalın işaretler
c) Cümleler
d) Yüklemler
e) Özne 


16) İşaretlerin seçimi isteğe bağlı olduğundan, onların sıralanışının bir anlam ifade etmediği durumlarda bunun nedeni Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İşaretlerin seçimindeki bir yanlışlık
b) Önerme ile gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmamış olması
c) Sözcüklerin dizilimi
d) Sözcüklerin seçimi
e) Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması 


17) Bir önermenin anlamının olmaması aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

a) Önermenin oluşturucu ögelerinden bazılarının yönletiminin olmaması demektir.
b) Önermenin anlam dışı olması demektir.
c) Kelimelerin yanlış dizilişi demektir.
d) Önermenin yanlış olması demektir.
e) Önermenin geçersiz olması demektir.


18) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Yalın önermelerin kendileri, daha basit oluşturucu önermelere ayrılmazlar.
b) Yalın önermeler, olgu durumlarını resmederler.
c) Yalın önermeler, olgu durumlarının var olmalarını belirlerler.
d) Yalın önerme doğru ise, resmettiği olgu durumu da doğrudur.
e) Yalın önermeler, bileşik önermelerdir. 


19) “Olgulara ilişkin bir düşünce anlamlı bir önermeye işaret eder.” 
Yukarıdaki yargıyı baz aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylenebilir? 

a) Doğru ya da yanlış olguya dair her düşünce, anlamlı bir önermedir.
b) Anlamlı her önerme, doğrudur.
c) Önermeler, her zaman olguları tasvir ederler.
d) Önermeler olguyu ifade etmiyorsa kesinlikle yanlıştır.
e) Olgulara dair her söz doğrudur.


20) Aşağıdakilerden hangisi Platon’un anlam anlayışını en iyi ifade eder? 

a) Platon’da anlam, işaret edilen nesnedir.
b) Anlam, işaret edilen nesne ve işaret edilen nesnenin zihnimizdeki kavranılışı ve bilgisidir.
c) Anlam, nesnenin zihnimizdeki kavranılışıdır.
d) Anlam, dilsel ifadedir.
e) Anlam, gerçeklik dünyasıdır. 


21) Aşağıdakilerden hangisi, adlar ile nesneler arasındaki ilişkinin tamamıyla bireysel istek ve keyfî tutumlar üzerine inşa edildiğini savunmuştur? 

a) Platon
b) Aristoteles
c) Quine
d) Wittgenstein
e) Sofistler 


22) “… için anlam, zihindeki tasavvurlara karşılık gelir.” 
Yukarıdaki cümledeki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Locke
b) Platon
c) Parmenides
d) Herakleitos
e) Ksenophanes 


23) Anlamı sözcüğün işaret ettiği nesne olarak gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Doğrudan anlam öğretisi
b) Dolaylı anlam öğretisi
c) Semantik anlayış
d) İdealizm
e) Rasyonalizm 

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Platon’un anlam görüşünü ifade etmektedir? 
a) Dolaylı anlam öğretisi
b) Doğrudan anlam öğretisi
c) Sofizm
d) Rasyonalizm
e) İdealizm 


25) Kendisini evrenin merkezine koyan yeni insan, yüzünü bu dünyaya çevirerek bütün doğaya ve evrene hâkim olmak, yeryüzü krallığını kurmak istiyordu.” yargısı hangi dönemin belirgin özelliğidir? 

a) Rönesans Dönemi
b) Orta Çağ
c) Antik Çağ
d) Skolastik Dönem
e) Helenistik Dönem 


25) Aşağıdakilerden hangisi Descartes ile beraber gelişen yeni felsefenin özelliklerinden biri değildir? 

a) Doğa çarklardan oluşan bir makinedir.
b) Doğa cansız, amaçsız, sıradan bir kütledir.
c) Hayvanlar candan yoksun birer makinedir.
d) Değerler akıldan daha önemlidir.
e) Esas olan doğaya hâkim olmaktır. 


26) “Res Cogitans” ne anlama gelmektedir? 

a) Yer kaplayan cisim
b) Düşünen ben
c) Hareketsiz nesne
d) Teknolojik etkinlik
e) İlk ilke


27) “Esas olan doğaya hâkim olmaktır.” fikrini aşağıdaki düşünür veya bilim adamlarından hangisi savunmuştur? 

a) Aristoteles
b) John Locke
c) Farabi
d) Francis Bacon
e) Platon 
                                                                                                                                                                    
28) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Orta Çağ döneminde teknik anlayış çok gelişmiştir.
b) Antik Çağ’da tamamen akıl merkezdedir.
c) Rönesans döneminde doğaya hâkim olma anlayışı baskındır.
d) Antik Çağ’da doğa saf dışı bırakılmıştır.
e) Rönesans dönemi mitolojik dönemin ağır bastığı bir dönemdir.


29) Kesin ve doğru bilginin imkânsız olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rasyonalizm 
b) Theism
c) Aşırı şüphecilik
d) Deneycilik
e) Düalizm 


30) Bilginin olanağı ve sınırları konusunda şüphe eden ve bilginin eleştirisini yapan ilk filozof kimdir? 

a) Aristoteles
b) Platon
c) Thales
d) Herakleitos
e) Kolophon’lu Ksenophanes 


31) “Ksenophanes ‘İnsan nasıl bilir?’ sorusuna üç seçenek sunmaktadır. Bunlar: doğrudan tecrübe ederek, tanrının bildirdikleri, …….” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? 

a) Başkalarının naklettikleri
b) Akılla elde edilenler
c) Tecrübe ile elde edilenler
d) Diyalogla öğrenme
e) Felsefi tartışmalarla öğrenme 


32) İnsan için ilk ve doğrudan bilgi aşağıdaki kaynaklardan hangisi yoluyla edinilir? 

a) Akılla
b) Tecrübeyle
c) Konuşarak
d) Felsefi düşünmeyle
e) Soruşturmayla 


33) Ksenophanes felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Tanrı, gerçeğin kendisini bilgisine açık ve seçik olarak ulaşır. 
b) İnsan gerçeğin bilgisine doğrudan sahip olabilir. 
c) İnsan, gerçeğin bilemez; bilse de ifade edemez. 
d) İnsan bilgiye hiçbir şekilde ulaşamaz. 
e) Bilgi sürekli değişen haberler bütünüdür. 


34) Locke felsefesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a) Locke felsefesinde ideler, basit ve bileşik ideler olarak ayrılmaktadır.
b) Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.
c) Basit ideler, duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar.
d) Locke, deneyciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.
e) Locke, aklın bilgi kaynağını olduğunu savunmaktadır. 


35) Aşağıdakilerden hangisi Locke’un madde görüşünü en iyi şekilde tanımlar? 

a) Madde, biçimsiz şeydir.
b) Madde, cismin en önemli taşıyıcısıdır.
c) Madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir.
d) Madde, her şeyin ona bağlı olduğu şeydir.
e) Madde, kendiliğinden oluşan tek varlıktır. 

36) Locke’un felsefesi göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır? 

a) Birincil nitelikler, nesneye aittir.
b) Birincil nitelikler, nesneden ayrılabilir.
c) Şekil, ikincil niteliklerdendir.
d) Locke, nesneyle ilgili nitelikleri üçe ayırır.
e) İkincil nitelikler, nesneye bağlıdır. 


37) “….., kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar.” cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir? 

a) Değişmez nitelikler
b) Birincil nitelikler
c) İkincil nitelikler
d) Madde
e) Form 


38) Aşağıdaki yargılardan hangisi Locke’un ide anlayışını en iyi anlatır? 

a) İdeler, fiziki nesneleri temsil ederler.
b) İdeler, salt maddedir.
c) İdeler, Tanrı’nın zihnindeki tasarımlardır.
d) İdeler, akılla elde edilir.
e) İdeler, nesnelerden bağımsızdır. 


39) Wittgenstein’ın anlamın sınırlarını belirlemeye çalıştığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tractatus
b) Aklın Yönetimi İçin Kurallar
c) Doğa Üzerine
d) Saf Aklın Kritiği
e) Mantık Bilimi 


CEVAPLARI:

1)       c                      2)       e              3)        a
4)       c                      5)       e               6)       a
7)       c                      8)       a               9)       d
10)     e                     11)      a             12)       c
13)     d                     14)      a             15)       b  
16)     b                     17)      a             18)       e 
19)     a                     20)      b             21)       e  
22)     a                     23)      a             24)       b 
25)     d                     26)      b             27)      d 
28)     c                     29)      c             30)       e
31)     a                     32)      b             33)       a 
34)     e                     35)      c             36)       a
37)     c                     38)      a             39)       a