Ekonomizm: İş Hukuku Soruları
İş Hukuku Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş Hukuku Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27.10.2014

KTÜ İş Hukuku Sınav Soruları


İş Hukuku Çalışma Sorularıİş Hukuku Sınav Soruları
1. . Sendikalara tutulması gereken defterlerin her olağan genel kurulu izleyen kaç gün içinde notere onaylatılması zorunludur?

Cevap: 15 gün


2.100 den fazla işçinin çalıştığı bir iş yerinde izin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap: 2 kişi


3. Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmak zorundadır:

Cevap: Primli ücret (Ya da kardan pay alma)


4. Sendikaların sendikalarla birleşmesinin hukuki sonucu nedir?

Cevap: Birleşen sendika tüzel kişiliğini kaybeder.


5. İş Kanunu'na göre bir işçi 3 ay boyunca işte çalışıyor. İşçi, kendi kusuru dışında hastalandığı için işe gelemiyor. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Cevap:


6. Kısa çalışma talebinin uygunluğunun tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


7. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenin para cezası tutarı ne kadardır?

Cevap: 750 milyon YTL


8. Gebe kadın işçi doğumdan önce kaç hafta izinlidir?

Cevap: 8 hafta


9. Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre otel, lokanta, kahve, gazino vb yerlerde kimler çalışamaz?

Cevap: 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler


10. Sendika ile diğer bir sendikanın birleşmesine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Cevap: Sendika Genel Kurulu


11. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranan niteliklerden biri değildir?

Cevap: Dayanışma aidatı ödemek


12. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap:


13. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap: Eşit Davranma Borcu


14. Hafta ay ve yıl gibi bir zaman dilimi içinde taraflar işçinin ne kadar süreyle çalışacağını kararlaştıramamışlar ise haftalık çalışma süresi kaç saattir?

Cevap: 20 saattir.


15. Cumhuriyet döneminde 1921 yılında ilk defa yürürlüğe giren düzenleme ile Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi kaç satir?

Cevap: 8 saattir.


16. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İşçinin korunması ilkesi


17. Haftalık çalışma süresinin 42 saat olduğu bir iş yerinde işveren artan talebi karşılamak için fazla çalışma yaptırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Genel sebeplerle fazla çalışma fazla süreli çalışma


18. Bir işçi, bir iş yerinde 3 yıldır çalışmakta olup ahlak ve adaba aykırı davranışlarından dolayı iş sözler derhal feshedilmiştir. Bu işçi diğer bir iş yerinde ise 5 yıldır çalışmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı kaç yıl üzerinden hesaplanacaktır?

Cevap: 5 yıl


19. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun uluslar arası kaynakları içinde yer almaz

Cevap: Toplumsal Anlaşmalar (Kontratlar)


20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin hukuki yönden işverene olan bağımlılığın ifade eder?

Cevap: İşverenin gözetimi ve yönetimi altında iş görmesi


21. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılabilmek için kanunun birlikte aradığı koşullardır?

Cevap: İş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve gerçek kişi olmak


22. 15 işçinin çalıştığı bir iş yerinde, 2 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin işvereninin sigorta primlerini ödemediği için SSK ya şikayet etmesinin ardından sona erdirilmiştir?

Cevap: Kötü niyetli bildirimli fesih


23. İş Kanunu kapsamına giren bir iş yerini kapatan işveren, bu durumu en geç 1 ay içinde hangi makama bildirmekle yükümlüdür?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlerinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne


24. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi geçersizlik yaptırımıyla hükümsüz hale gelir?


Cevap: Kanuna aykırı olarak yapılmış bir sözleşme