Ekonomizm: bilişim hukuku ders notları
bilişim hukuku ders notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bilişim hukuku ders notları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27.10.2014

KTÜ Bilişim Hukuku Notları

Türkiye’de kamuoyunu ilgilendiren kanunlar..
1 Basın kanunu
2 Özel radyo tv kanunu (RTÜK bu kanunla kurulmuştur.)
3 TRT kanunu
Basının Görevi:
1-haber verme görevi
2-yönetimi (hükümet,bakan,dekanlık vs... ) denetleme görevi, aksaklıkları eleştirme görevi
3-kamuoyu oluşturmak


Basın kanunu:
SS - yargıyı etkilememe: (ss- soruşturmayla kovuşturma arasında fark? İkisi de nerden başlar nereye kadar sürer? Hangi mahkeme bakar? Soruşturmanın başlangıcı içri alınmalar başladığında, bitişi 3-4-5 ay sonra iddianameyi kabul ettiği anda soruşturma safhası bitmiştir. Mahkeme safhası başlar (kovuşturma safhası) karar verilip hüküm kuruluna kadar devam eder.)
SS - kimliğin açıklanması ile ilgili yasak: 3 kriterde isim açıklanmaz..
1-
2-
3-18 yaş altı durum olduğunda adı yazılmaz kimlik bilgisi verilmez.
Yayınla ilgili Kişilik hakkına neden olmaması için:
1)Kamu yararı olması
2)Gerçeklik ilkesi (Kitle iletişim kuruluşları ve çalışanları yaptıkları yayınların mutlaka gerçek olması gerekir)
3)Güncellik ilkesi ( haberin taze olması, haber güncel olmalıdır.)
4)Ölçülülük ilkesi ( canavar anne, diye girme yayına allah belanı versin adam gibi yaz. )
Özel hayatın gizliliği

1- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
2- Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
3- Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
4- Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
5-(ss) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.