Değişen Varyans etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Değişen Varyans etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23.04.2014

Breusch-Pagan-Godfrey (LM) Testi Soruları

TEST 10 - 26. Soru

Breusch-Pagan-Godfrey testinde x (kikare)testiyle karşılaştırılacak olan kritik değer Ω(omega) dır omega değeri de “Ω=ESS/2” ye eşittir. Burada önemli olan verilen Değerlerle ESS yi bulmaktır.
∑yi= 8 ifadesi  TSS ye eşittir.      ∑ἐi2 = 5 bu ifade de RSS ye eşittir.
TSS  =  ESS + RSS den
8    =  ESS +  5     ‘den ESS yi 3 buluruz.
Ω=ESS/2    formülünde değerleri  yerine koyarsak  3/2 ‘den    =>    Ω = 1.5 olur.

CEVAP:  A
TEST 14 - 13-14. Sorular


13) Breusch-Pagan-Godfrey testinde 2 testiyle karşılaştırılacak olan kritik değer Ω(omega) dır omega değeri de “Ω=ESS/2” ye eşittir.Bize burada TSS ve RSS açıkça verildiği için biz ESS yi bulabiliriz.


TSS  =  ESS + RSS den
4.45  =  ESS +  0.45    ‘den ESS yi 4 buluruz.
Ω=ESS/2    formülünde değerleri  yerine koyarsak  4/2 ‘den    =>    Ω = 2 olur.


CEVAP:  C  (2.00)14) 2 istatistiğinin serbestlik derecesi 2k-1     (k-1) ile belirlenir, k’da bildiğiniz gibi bağımsız değişkenlerin katsayısı + sabit terimdir sorumuzda k=3 dür. Serbestlik derecesi  3-1(k-1)= 2 dir.


CEVAP: B  (2)

Goldfent-Quandt Testi Soruları (Ekonometri 2)


TEST 13 - 3. Soru

3) Goldfeld-Quandt’da Hesaplanan istatistik F[(n-d-2k)/2 ,( n-d-2k)/2 ] istatistiğidir. Burada n=gözlem sayısını, k= katsayıları, d= dışarıda bırakılan gözlem sayısını gösterir. Soruda verilen değerleri yerlerine koyduğumuzda kolayca çıkacaktır.

F(  =>  F(21,21) olur.


CEVAP:  D

TEST 21 - 1-2. Sorular1)      Soruda gördüğümüz denklem regresyon denkleminin ağırlıklandırılmış halidir. Bu soruda bilmemiz gereken denklemin nasıl ağırlıklandırıldığıdır.

Yj = B0+B1X1j+B2X2j  

denklemini wj ile çarparak ağırlıklandırıyorduk wj=  1/ (kökün içini X22 olarak görün)  

Yj wj = B0 wj +B1X1j wj +B2X2j wj  

denklemin ağırlıklanmış şekli budur daha da açarsak denklemi  1/X2 ‘ye böleceğiz. Denklemin X2 ‘ye bölünmüş hali soruda verilmiş şimdi bu denklemde hangisi B0 değeri onu çözmek kalıyor.

Yj/X2j = 0.89 + 0.34 x (1/X2j) - 0.15 x (X1j/ X2j)

denklemine dikkatlice bakarsanız

Yj wj = B0 wj +B1X1j wj +B2X2j wj  

bu denklemin aynısıdır ancak burada B0 değeri ana regresyondaki gibi sabit olan değildir. Önünde 1/ X2j olan değerdir çünkü ağırlıklandırılmış olan Yt denkleminde B0 ‘ın değeri B0 wj  değeridir. Yani B0 değerinin X2 ye bölünmüş halidir. Yani bize verilen örnek denklemde bu değer  0.34 olan değerdir. Aynı şekilde denklemde X2 ler birbirini götüreceği için X2 nin önündeki 0.89 değeri B2 ye eşit olacaktır (çünkü X2’nin katsayısı B2 dir) bu şekilde 

2. Sorunun da cevabını veriş olduk. B1 değerini de bulabileceğinizi düşünüyorum.
1- Cevap: 0.34 B
2- Cevap: 0.89 A’dır.