Ekonomizm: Auzef 1. Sınıf Felsefe Final Soruları
Auzef 1. Sınıf Felsefe Final Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Auzef 1. Sınıf Felsefe Final Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1.11.2018

AUZEF Felsefe 1. Sınıf Final SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Final Soruları1-Descartes’in ben anlayışı hangisidir?

Zihin düşünen ben anlayışı


2-Eleştirel felsefenin araştırma konusu nedir?

İnasnın anlama gücünün imkanı ile sınırlarını araştırır.


3-Doğrudan anlam öğretisine göre anlam hangisidir?

Anlam sözcüğün işaret ettiği nesnelerdir.


4-Wittgeinstein’e göre mantığın işlevi nedir?

Ontoloji yapmanın temel koşulu ve dil eleştirisini gerçekleştirme aracı
  


5-“Res Extensa” ‘ nın temel özelliği nedir?
Makineleştirilmiş doğa, hantal makina


6-Wittgeinstein ‘nın birinci dönemde anlamdışı cümleyi ayırt eden özellik nedir?
İşaret düzgün şekilde sembol haline getirilmemiştir.


7-Eleştirel felsefeyle birlikte felsefi etkinlik alanının değişiminden yola çıkarak hangisi söylenebilir?

8-Modern dünya görüşünün ortaya çıkardığı anlayış hangisidir?

Tüm varlıkları kapsayacak çevre (bilimsel bilgi ve işlevsel aklı tek değer olarak görür)


9-Ksenophanes’e göre hangisi en büyük erdemlerden değildir?

Hakikati aramak açık kavrayış bilgece yaşama, derinleşme dışındakiler


10-Parmenedes açısından doğru ve yanlış değerlerini veren bilgi hangisidir?

İdealar ya da vahiy bilgisi


11- Doğa bilimlerinin amacı nedir?
Evrene ilişkin bilgi edinme


12-Anlam ile ilgili hangisi söylenemez?
Metafizik


13- Ksenophanes için felsefi düşünce kendisini diğerlerinden nasıl ayırır?
İnsan bilgisinin görünüşle duyu deneyinin bildikleriyle sınırlı olduğu


14-Reissance kendisine ideal olarak hangisini alır?
Nous ile kosmos arasında bağlantı, kozmik doğa anlayışı


15-Aşağıdakilerden hangisi Wittgeinstein için meşru bir felsefedir?
Dile yönelik eleştirel etkinlik


16-Ksenophanes felsefesinin bir ilk olarak ortaya koyduğu görüş ?
Görünüş gerçek ayrımı


17-Wittgeinstein birinci döneminde anlamlı cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Sahici önermeler, empirik olumsal


18-Descartes’in doğa anlayışı için hangisi söylenemez?


19-Wittgeinstein için felsefede tüm ifadelerin aynı düzlemde olmasının sebebi nedir?

Tümden gelim yoktur salt tanımlayıcıdır. Mantıksal epistemolojik önceliği olan ifade yok


20-Wittgeinstein birinci döneminde anlamsız cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Onunla gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmasıdır