Ekonomizm: 3. Sınıf Soruları
3. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
3. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23.11.2019

AUZEF Klasik Mantık 1 Çıkmış Vize Soruları 2019
Yanında *** bulunan şıklar doğru olan şıklardır. Yinede kontrol edip o şekilde çalışın tamamen güvenmeyin.


1-Aşağıdakilerden hangisi çiçek teriminin içlemidir?

a) Manolya
b) Gül
c) Papatya
d) Orkide
e) Canlı ***
İçlem: Bir kavramın sahip olduğu özeliklerin tümü (Bitki-Canlı-Varlık)
2- Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?
Doğru Cevap : Bazı M’ler S’dir
Kategorik Önerme: Özne-Yüklem ve bağdan oluşur. Tek yargı bildirir.
Çeşitleri: Tümel Olumlu önerme-Tümel olumsuz ö.-Tikel Olumlu ö.-Tikel Olumsuz ö.
3- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
II. “İstanbul Üniversitesi” Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
III. İstanbul Üniversitesi dört kampüse sahiptir.
V. “İstanbul Üniversitesi” dört kampüse sahiptir.
VI. İstanbul Üniversitesi dört “kampüse” sahiptir.
a) Yalnız I
b) I VE II
c) I ve III ***
d) V
e) II ve VI
4- ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP ***
e) SuP
5- “Bütün insanlar solunum yapar” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP ***
c) SuP
d) SeP
e) SıP
6-“Hiçbir papağan konuşmaz” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP
c) SuP
d) SeP ***
e) SıP
7- ‘Kimi insanlar yalan söyler’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP ***
e) SuP
8- " Bazı kuşlar yüzer " önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP
c) SuP
d) SeP
e) SıP ***
9- Hiçbir insan uçmaz’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP ***
d) SıP
e) SuP
10- SoP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP ***
d) SıP
e) SuP
Not:Karşı olum karesi kullanılarak ok yönünde hareket ederek sonuç bulunur.
11- ‘Anıtkabir Atatürk’ün mezarıdır’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP ***
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
12- SıP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP ***
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
13-’ İstanbul güvenli olmayan bir şehir değildir’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP ***
d) SıP
e) SuP
14- SeP önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) S’ıP
b) SaP’ ***
c) SeP’
d) S’oP
e) P’ıS
15- Bazı öğrenciler çalışkandır" önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sıp ***
b) Sap
c) Pas
d) Sep
e) Pos
16- Bazı çalışkan (kişiler) öğrencidir" önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sop
b) Sap
c) Pas
d) Sep
e) Pıs***
17- Bütün kuşlar uçar" önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sıp
b) Sap***
c) Pas
d) Sep
e) Pos
18- Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?
*** Kadın
Mutlak Terim: Başka bir nesnenin varlığına ihtiyaç göstermeden bir nesneye işaret edebilen terimlere
Mutlak terim denir. (Tanrı-Kültür-Hürriyet-Su,Zaman)
19- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a) Hürriyet
b) Uzay***
c) Sonsuzluk
d) Havasızlık
e) Siyahlık
Somut Terim: Duyu organlarımızca algılanabilen ve zihinde tasarlanabilen, bir nesneyi yada varlığı
gösteren kavramlardır.
20- Aşağıdakilerden hangisi kollektif terim değildir?
*** Sinekli bakkal
Kollektif Terim: Kullandığımız terim bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa Kollektif terim
olarak adlandırılır. (Ordu-Meclis vb.)
21- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
a) İyi
b) Güzel
c) Sefil
d) Tatlı
e) Kibarlık***
Genel Terim: Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmeye yarar. (İst.Ünv.Dekanlığı vb.)
22- Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?
a) Anne
b) Oturmak
c) Okumak
d) Zaman ***
e) Evlat
23- Aşağıdakilerden hangisi soyut terimdir?
*** Adalet
Soyut Terim: Nesnelere ait ortak nitelikleri gösteren veya nesnelerin oluş tarzını ifade eden kavramlar
soyuttur. (İnsanlık-Mavilik-Adalet vb.)
24- Aşağıdakilerden hangisi yokluk bildiren terim değildir?
*** Sessiz
Yokluk Bildiren Terimler: Yapı olarak olumlu fakat bir nesnede normal olarak bulunması gereken
özelliğin mevcut olmadığını ifade ettikleri için anlamca olumsuzdurlar. (Kör-Sagır-Boş vb.)
25- Aşağıdaki terimlerden hangisi çok anlamlı değildir?
*** Koş
Çok Anlamlı terim: Bir terimin birçok anlama gelmesidir. (Gül [çiçek-gülme eylemi]-Kaz [HayvanKazma eylemi] vb.)
26- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
*** Yıldız
Genel Terim: Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmeye yarar. (İst.Ünv.Dekanlığı vb.)
27- Aşağıdakilerden hangisi bağıl terimdir?
*** Esaret
Bağıl Terim: İşaret ettiği nesne başka bir nesne olmadan düşünülemiyorsa bu nesnelerin işaret ettiği
terimlere bağıl terim denir. (Baba-Anne-Dede vb.)
28- Aşağıdakilerden hangileri “kalem” teriminin kaplamı değildir?
*** III. Yazı yazan IV. Sert
29- Aşağıdakilerden hangileri “kuş” teriminin kaplamıdır?
*** V. Papağan
Kaplam: Bir kavramın içine aldığı sayıdır. (Ağaç-Ot-Çiçek)
30- Aşağıdakilerden hangisi hayvan teriminin kaplamıdır?
a) Canlı
b) Cisim
c) Duygulu
d) Kuş ***
e) Hareketli
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘köpek’ terimi anılmıştır?
a) Köpeği günde iki kere dışarı çıkarıyorum.
b) Ayşe köpeğini asla evde yalnız bırakmaz.
c) ‘Köpek’ büyük ünlü uyumuna uyar. ***
d) Ölen köpeğimim adı ‘Tombiş’ idi.
e) Mehmet köpeğini her şeyden çok seviyor.
32- Aşağıdakilerden hangisi soyut terimdir?
a) Medeniyet ***
b) İnsan
c) Müze
d) Sanat
e) Kültür
33- Aşağıdakilerden hangileri “öğrenci” teriminin kaplamıdır?
*** I. Çalışkan III. Kız IV. Gözlüklü Cevap : I, III ve IV
34- Aşağıdakilerin hangisi soyut terimdir?
*** Üçgenlik
35- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?
*** Dil
36- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
*** Gezegen
37- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
*** Üçgen
38- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a) Adalet
b) Egemenlik
c) Zarafet
d) Kibar ***
e) Nezaket
39- Aşağıdakilerden hangisi olumsuz (yokluk bildiren) terimdir?
a) Akılsız ***
b) Kusursuz
c) Eksiksiz
d) Ölümsüz
e) Sonsuz
Yokluk Bildiren Terimler: Yapı olarak olumlu fakat bir nesnede normal olarak bulunması gereken
özelliğin mevcut olmadığını ifade ettikleri için anlamca olumsuzdurlar. (Kör-Sagır-Boş vb.)
40- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?
a) Koş
b) Kap ***
c) Çalış
d) Oku
e) Sev
41- Aşağıdakilerden hangisi “kuş” teriminin kaplamı değildir?
I.Gagalı
II. Tüylü
III. Kanatlı
IV. Uçan
V. Serçe
a) I ve V
b) II ve IV
c) I, III ve V
d) I, II ve IV
e) Hiçbiri ***
42-“Sebze” teriminin kaplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bitki
b) Canlı cisim
c) Maydanoz***
d) Portakal
e) Duygusuz cisim
43- Aşağıdakilerden hangisi bağıl terimdir?
a) Kalem
b) Meyve
c) İyilik
d) Sevgi
e) Anne ***
44- Aşağıdakilerden hangisi tekil terimdir?
a) Yıldızlar
b) Suçluluk
c) Kötü ***
d) Egemenlik
e) Özgürlük
45- “Meyve” teriminin kaplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bitki
b) Canlı cisim
c) Maydanoz
d) Portakal***
e) Duygusuz cisim
46- Aşağıdakilerden hangisi tekil terimdir?
a) Yıldızlar
b) Adaletsiz
c) İyi***
d) Yalnızlık
e) Özgürlük
47-Aşağıdakilerden hangisi “kuş” teriminin kaplamı değildir?
I. Gagalı
II. Tüylü
III. Kanatlı
IV. Uçan
V. Omurgalı
a) I ve V
b) II ve IV
c) I, III ve V
d) I, II ve IV
e) Yalnız V***
48- Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi çelişiktir?
*** Cisim-cisim olmayan
49- Aşağıdakilerden hangileri “çiçek” teriminin içlemi değildir?
I. Menekşe
II. Kokulu
III. Bitki
IV. Duygusuz
V. Mor
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) I, II ve V ***
50- Aşağıdakilerden hangileri “masa” teriminin içlemi değildir?
I. Cisim
II. Sert
III. Ayaklı
IV. Ahşap
V. Dört ayaklı
a) I
b) II, III
c) IV
d) III ve V ***
e) V
51- Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi zıt değildir?
*** Şişman-zayıf
52- Aşağıdakilerden hangileri “kalem” teriminin içlemidir?
I. Kurşun kalem
II. Yazı yazan
III. Gazlı kalem
IV. Sert cisim
V. Cansız
a) I
b) II
c) III
d) I, III
e) II, IV ve V ***
53- Aşağıdakilerden hangileri “bitki” teriminin içlemidir?
I. Duygusu
II. Canlı
III. Taç yapraklı
IV. Menekşe
V. Cisim
a) I
b) II
c) I, II ve V ***
d) IV
e) V
54- Aşağıdakilerden hangisi kaplam veya içlemin özelliklerinden biri değildir?
*** İçlem ve kaplam arasında ters orantı bulunmamaktadır
55- Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?
*** Modal önerme
Kategorik Önermeler: Tümel olumlu ö-Tümel olumsuz ö; Tikel olumlu ö-Tikel olumsuz ö.
56- ‘Tüm kuşlar uçar’ önermesi doğruysa ‘hiçbir kuş uçmaz’ önermesinin doğruluk değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
*** Yanlış

57- “Tüm balıklar yüzer” önermesi doğru ise “Hiçbir balık yüzmez” önermesinin doğruluk değeri
nedir?
I .Doğru
II .Yanlış
III.Belirsiz
a) Yalnız I
b) Yalnız II ***
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
58- Aşağıdakilerden hangisi mantık önermesi değildir?
*** Yarın keşke hava güneşli olsa!
* Önerme iki terimden oluşan, doğru veya yanlış gibi bir doğruluk değerine sahip olan bir yargı
bildiren cümlelerdir.
* Her cümle bir önerme değildir.
* Her önerme bir cümledir.
* Dilek,Emir,Soru,Ünlem duygu cümleleri yargı bildirmediğinden dolayı önerme değildir.
59- Aşağıdakilerden hangisi önermelerin ana grubunu oluşturmaz?
*** Bileşik önermeler
60- Hiçbir fil şarkı söylemez’ önermesi yanlışsa ‘Bazı filler şarkı söylemez’ önermesinin doğruluk
değeri hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz ***
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış
61- Aşağıdakilerden hangisi önermenin özelliklerinden biri değildir?
*** Bir dilek bildirmelidir
62-‘Bazı kalemler yazar’ önermesi yanlışsa ‘Tüm kalemler yazar’ önermesinin doğruluk değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış ***
63-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir önerme değildir?
*** Devekuşunun uçması mümkün değildir.
64-Aşağıdakilerden hangisi mantık önermesi değildir?
*** Sağlık için yürü.
65- “Bazı filler şarkı söylemez” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
*** Tikel olumsuz önerme
 66- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
*** Ne mutlu Türküm diyene!
67- Aşağıdakilerden hangisi mantık önermesi değildir?
*** Lütfen tuzu veriniz
68-"Hiçbir balık kırmızı değildir.” önermesi doğruysa "Bazı balıklar kırmızıdır.” önermesinin
doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış ***
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik
69 -"Bütün öğrenciler çalışkandır.” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.
c) Bütün çalışkanlar öğrenci değildir.
d) Bazı çalışkanlar öğrencidir.
e) Hiçbir öğrenci çalışkan-olmayan değildir.***
Ters Döndürme Kuralı:
*Özne ile yüklem yer değiştirmez.
*Yükleme olmayan eklenir ve değillenir.
*Nicelik değişmez.(Tümellik-Tikellik)
*Nitelik değişir.(Olumlu önerme-Olumsuz önermeye)-(Olumsuz önerme-Olumlu önermeye) dönüşür
70- “Yanlış” bir önermenin değilinin değilinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış ***
71- Bütün bulutlar beyazdır” önermesi doğru ise “Hiçbir bulut beyaz değildir” önermesinin doğruluk
değeri nedir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Yanlış ***
d) Altık
e) Çelişik
A E I O
A Doğru ise (D) Y D Y
A Yanlış ise Y B B D
E Doğru ise Y (D) Y D
E Yanlış ise B (Y) D B
A E I O
I Doğru ise B Y (D) B
I Yanlış ise Y D (Y) D
O Doğru ise Y B B (D)
O Yanlış ise D Y D (Y)
Kategorik önermeler Doğruluk değerleri açısından bu tablolar kullanılır.
Her iki tabloda birbirine simetriktir.
 72- Bazı kuşlar uçmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a) Tümel olumlu önerme
b) Tikel olumlu önerme
c) Tümel olumsuz önerme
d) Tikel olumsuz önerme ***
e) Hiçbiri
73- “Hiçbir kalem beyaz değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi
vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır
b) Özne ve yüklem dağıtılmıştır ***
c) Yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
74- “Bütün şemsiyeler siyahtır” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı şemsiyeler siyahtır.
b) Hiçbir şemsiye siyah değildir.
c) Bütün şemsiyeler siyah değildir.
d) Bazı siyahlar şemsiyedir.
e) Hiçbir şemsiye siyah-olmayan değildir. ***
75- Bazı kalemler kırmızıdır” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmıştır
b) Yüklem dağıtılmıştır
c) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır ***
e) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır
76- “Bütün kalemler beyazdır” önermesi yanlışsa “Bazı kalemler beyazdır” önermesinin doğruluk
değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz ***
d) Altık
e) Çelişik

77- Hiçbir kalem kırmızı değildir” önermesi doğruysa Bazı kalemler kırmızıdır” önermesinin
doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış***
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik
A E I O
A Doğru ise (D) Y D Y
A Yanlış ise Y B B D
E Doğru ise Y (D) Y D
E Yanlış ise B (Y) D B
A E I O
I Doğru ise B Y (D) B
I Yanlış ise Y D (Y) D
O Doğru ise Y B B (D)
O Yanlış ise D Y D (Y)
Kategorik önermeler Doğruluk değerleri açısından bu tablolar kullanılır.
Her iki tabloda birbirine simetriktir.
78- “Bazı hayvanlar memelidir” önermesinin döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı hayvanlar memeli değildir.
b) Bazı memeliler hayvan değildir.
c) Tüm hayvanlar memelidir.
d) Bazı memeliler hayvandır. ***
e) Hiçbir memeli hayvan değildir.
Bazı hayvanlar memelidir önermesi Tikel olumlu önermedir.
Yani I onermesidir.
EcE cAmI kIrdI formulunden yıne I onermesine donusecek yanlız özne ve yüklem yer değiştirecek.
Döndürme-(Düz döndürme)
*Özne ve Yüklem yer değiştirecek
*Önermenin doğruluk değeri değişmeyecek
*Nitelik değeri değişmez.
*Nicelik değeri değişebilir. (Bunu şu şekilde formül üretilerek çözülür. EcE cAmI kIrdI.)
A(Yanlış)
 E(Yanlış)
ALTIĞI
ALTIĞI
I O
BELİRSİZ BELİRSİZ
79- “Bütün üçgenler eşkenardır” önermesi yanlışsa “Bazı üçgenler eşkenardır” önermesinin
doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz***
d) Altık
e) Çelişik
80- “Bazı telefonlar dokunmatiktir” önermesinin döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı telefonlar dokunmatik değildir.
b) Bazı dokunmatik şeyler telefondur. ***
c) Bazı dokunmatik şeyler telefon değildir.
d) Tüm telefon dokunmatiktir.
e) Hiçbir dokunmatik şey telefon değildir.
Önermelerde dağıtıcılık tablosu
ÖZNE YÜKLEM
A Dağıtılmış Dağıtılmamış (Analitik önermeler hariç
E Dağıtılmış Dağıtılmış
I Dağıtılmamış Dağıtılmamış
O Dağıtılmamış Dağıtılmış
81- “Hiçbir kedi siyah değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi
vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır
b) Yüklem dağıtılmamıştır
c) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmıştır ***
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
82- “Bütün filozoflar yazardır” önermesi doğru ise “Hiçbir filozof yazar değildir” önermesinin
doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Altık
d) Yanlış***
e) Çelişik
Önermelerde dağıtıcılık tablosu
ÖZNE YÜKLEM
A Dağıtılmış Dağıtılmamış (Analitik önermeler hariç
E Dağıtılmış Dağıtılmış
I Dağıtılmamış Dağıtılmamış
O Dağıtılmamış Dağıtılmış
83- “Bazı masalar yuvarlak değildir” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık
ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmıştır
b) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
c) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır***
e) Yüklem dağıtılmıştır.

84- “Ayşe uzun boylu bir öğrencidir” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine
girmektedir?
*** Tümel olumlu önerme
85- Tümel olumlu bir önermenin çelişiği hangisinin altığıdır?
a) Tikel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz ***
86-Aşğ. önermelerden hangisi tikel olumsuz bir önermedir?
a) Hiçbir papağan konuşmaz.
b) Bazı kuşlar uçmaz. ***
c) Tüm hayvanlar nefes alır.
d) Bazı balıklar karada yaşar.
e) Kimi insanlar yalan söyler.
87-“Bazı kalemler kırmızı yazar” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
*** Tikel olumlu önerme
88- “Hiçbir tavşan hızlı koşmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
*** Tümel olumsuz önerme
89- Hangi önermenin çelişiğinin altığı tikel olumsuz önermedir?
*** Tikel olumlu Önr.
90-“Mehmet bugün mantık çalıştı” önermesi hangi tür önermedir?
a) Modal önerme
b) Modal olumlu
c) Tümel olumlu ***
d) Tümel olumsuz
e) Hiçbiri
91- “Bazı kuşlar uçmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir? ***
Tikel olumsuz önerme
92- “Mehmet Ankaralı'dır” önermesi hangi tür önermedir?
a) Tümel olumlu ***
b) Modal önerme
c) Tümel olumsuz
d) Modal olumlu
e) Tikel olumsuz
93- “Bazı şarkılar hüzünlü değildir” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine
girmektedir?
a) Tikel olumlu önerme
b) Tikel olumsuz önerme***
c) Tümel olumlu önerme
d) Tümel olumsuz önerme
e) Hiçbiri
94-Aşagıdakilerden hangisi katagorik önerme çeşidi değildir.
a) Tümel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Assetorik olumlu ***
d) Tikel olumlu
e) Tümel olumsuz
Kategorik Önermeler: Tümel olumlu ö-Tümel olumsuz ö; Tikel olumlu ö-Tikel olumsuz ö.
Önermelerde dağıtıcılık tablosu
ÖZNE YÜKLEM
A Dağıtılmış Dağıtılmamış (Analitik önermeler hariç
E Dağıtılmış Dağıtılmış
I Dağıtılmamış Dağıtılmamış
O Dağıtılmamış Dağıtılmış
95- Aşağıdaki önermelerden hangisinde özne, yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı kalemler beyazdır.
b) Bazı dondurmalar beyazdır.
c) Bazı romanlar biyografiktir.
d) Hiçbir memeli uçmaz. ***
e) Bazı memeliler yüzer.
96- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün kâğıtlar beyazdır
b) Hiçbir kâğıt beyaz değildir
c) Bazı kâğıtlar beyaz değildir.
d) Bazı kalemler beyazdır. ***
e) Bütün beyazlar kâğıttır.
97-Aşağıdaki önermelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı çocuklar süt içmez.
b) Bazı dondurmalar beyazdır.
c) Bazı kalemler kırmızı yazar.
d) Bazı kuşlar uçar.
e) Hiçbir hayvan fotosentez yapmaz. ***
98- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
*** Bazı kâğıtlar beyazdır
99- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı balıklar karada yaşar.
b) Tüm balıklar yüzer. ***
c) Bazı kalemler beyaz değildir.
d) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
e) Suyun bir kısmını içti.
100-Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Tüm öğrenciler çalışkandır. ***
c) Bazı kalemler beyaz değildir.
d) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
e) Suyun bir kısmını içti.
101- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün felsefeler metafiziktir.
b) Bazı felsefeler metafiziktir. ***
c) Hiçbir felsefe metafizik değildir
d) Bazı felsefeler metafizik değildir.
e) Bütün metafizikler felsefedir.
102- “P-mümkündür” önermesinin çelişiğinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a) P-zorunludur ***
b) P-mümkün değildir
c) P-mümkündür
d) P-zorunlu değildir
e) P hem zorunlu hem mümkündür
103- P-zorunlu değildir” önermesinin çelişiğinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a) P-mümkün değildir ***
b) P-mümkündür
c) P-zorunludur
d) P-zorunlu değildir
e) P hem zorunlu hem mümkündür
104-"Hiçbir balık yüzmez." önermesinin karşıtının çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı balıklar yüzmez. ***
b) Bazı balıklar yüzer.
c) Hiçbir balık yüzmez.
d) Tüm balıklar yüzer.
e) Tüm balıklar yüzmez.
105- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Sanat nedir? ***
b) Aristoteles bir filozoftor.
c) Aristoteles’in mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya koyulmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak.
106- Hangi türden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olabilir?
a) Assetorik. ***
b) Zorunlu
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik
107- Hangi türden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olamaz?
a) Assetorik
b) Zorunlu ***
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik
108- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Felsefe nedir? ***
b) Aristoteles bir filozoftor.
c) Aristoteles’in mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya koyulmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak.
109- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Platon bir şairdir.
b) Cogito ergo sum.
c) Modern mantığın kurucusu Frege’dir.
d) Mantık nedir? ***
e) Yuvarlağın köşeleri sivridir
110- Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkarımlar
b) Önermeler
c) Terimler ***
d) Cümleler
e) Kıyaslar
111- Aşağıdakilerden hangisi mantığın uygulama alanlarından biri değildir?
a) Matematik
b) Felsefe
c) Bilgisayar bilimleri
d) Biyoloji***
e) Elektronik devreler
112- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?
a) Pazar günleri bulmaca çözer.
b) Yeni yıl başlarken kendisine bir ajanda alır.
c) Beyazıt’a tramvay ve otobüsle gidilir.
d) Yarın ya sahilde koşacağım ya da salonda basketbol oynayacağım
e) Ekmek varsa kahvaltı yapacağım ***
Hipotetik İfadeler: iki önermenin şart eklemiyle bağlanmasıyla meydana gelir
113- Aşağıdakilerden hangisi bir çıkarım türü değildir?
a) Kıyas
b) Zincirleme kıyas
c) Doğrudan çıkarım
d) Dolaylı çıkarım
e) Tahmin etme ***
114- Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?
a) Yemekte soğan varsa ben yemem
b) Bu akşam dizi izleyeceğim veya meyve yiyeceğim.
c) Yağmur yağarsa şemsiyemi alacağım.
d) Maça ya gidelim ya da televizyondan seyredelim.
e) Bal ve kaymağı severek yeriz. ***
Bileşik önermeler: İki veya daha fazla önermenin “ve,hem hem,ne ne “ eklemiyle dile getirilir.
115- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?
a) Şiirleri veya şarkıları antolojiden okur.
b) Kurt Gödel yirminci yüzyılın en büyük mantıkçısıdır.
c) Yağmur yağarsa denizde yüzmeyeceğim.***
d) Bilgi gösterimi ve doğal dil işleme yapay zekânın alanları arasında yer alır.
e) Varlık ve zaman felsefenin iki temel kavramıdır.
116- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?
a) Yağmur yağarsa şemsiye alacağım. ***
b) Gül dikenli ve güzel kokulu bir çiçektir.
c) Sınav yazılı veya sözlü olacak.
d) Evlerinde kedi, köpek besliyorlar.
e) Sınav hem zor hem de uzundu.
117- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önerme değildir?
a) Yağmur yağarsa şemsiye alacağım.
b) Gül dikenli ise kokusu güzedir.
c) Sınav yazılı ise sözlü olmayacaktır.
d) Evlerinde kedi, köpek besliyorlar. ***
e) Sınav zor ise süre hemencecik biter.
118- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
*** “beyaz” siyahtır.
119- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*** “2” + “1” ≠ “3”
120- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*** Kategorik olmayan önermelerden birisi de modal önermelerdir.
121- Aşağıdakilerden hangisi mantığın konusu değildir?
*** Önermenin doğruluğunu belirlemek
122-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Üçgen üç kenarlıdır.
II. ∆ üç kenarlıdır.
III. “∆” üç kenarlıdır.
IV. “Üçgen” üç kenarlıdır.
V. “Üçgen” geometrik bir cisimdir
a)Yalnız I
b) II
c) Yalnız III ***
d) IV
e) V
123- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. “Anıtkabir” birleşik bir sözcüktür.
II. Anıtkabir sekiz harfli bir sözcüktür.
III. “Anıtkabir” Ankara’dadır.
IV. Anıtkabir Ankara’dadır.
V. Anıtkabir birleşik bir sözcüktür.
a)Yalnız I
b) II
c) Yalnız III
d) IV
e) I ve IV ***
124- Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler ise terimlerdir.
II. Terimler her türlü maddi ve manevi nesneleri, tek tek olayları, yani kısaca olguları ifade etmeye
yararlar.
III. Terimlerin iki görevi vardır: Her türlü olguya işaret etmek ve (işaret ettiği olgularla ilgili) bir
anlam taşımak.
a) I
b) II
c) I, II ve III ***
d) III
e) V

125- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*** Önermeleri üç ana grupta toplamak mümkündür
126-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
*** Aristoteles'in kategorileri 9 tanedir
127- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Klasik Mantık ile Modern Mantık arasında bir karşıtlık olduğu söylenemez.
b) Günlük dil aracılığıyla yapılan akıl yürütmelerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla, klasik mantık, modern
mantığın hazırlayıcısı niteliğindedir
c) Mantığın, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle bir ilişkisi yoktur. ***
d) Pek çok kimsenin mantık okumadığı halde mantıklı düşünebildiğinden mantık bilimini öğrenmek bir
işe yaramayacaktır.
e) Sofistler mantığın nasıl kullanılabileceğini para karşılığı öğretmişlerdir.
128- Aşağıdakilerden hangisi karmaşık ifadelerin çeşitlerinden biri değildir?
I. Modal
II. Kategorik
III. Ayrık
IV. Bileşik
V. Hipotetik
a) Yalnız I
b) III ve V
c) II ve III
d) I, II, III
e) I ve II ***
129- Akıl yürütme ve mantıksal çıkarım ile ilgili dile getirilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Akıl yürütmeler de mantıksal çıkarımlar gibi bir sistem içinde değerlendirilebilir.
b) Akıl yürütmeler eksik önermeli kıyaslardan oluşabilir.
c) Mantıksal çıkarımlardaki öncüller ve sonuçlar sadece harflerle sembolleştirilebilir ancak akıl
yürütmelerdeki öncüller ve sonuçlar sayılarla sembolleştirilebilir. ***
d) Mantıksal çıkarımda tüm öncüller ve sonuçlar denetlenebilirken, akıl yürütmelerde bazı öncüller
bulunmayabilir.
e) Akıl yürütmelerdeki önermeler sembolik dille ifade edilebilir.
130-Aşağıdakilerden hangisi mantıksal çıkarım özelliklerinden biri değildir?
a) Objektif bir biçimde denetlenebilir olması
b) Formel bir dil vasıtasıyla ifade edilebilmesi
c) Herkesin aynı sonucu elde etmesi
d) Önermelerin sembolik hale getirilebilmesi
e) Formel sistemler aracılığıyla denetlenememesi***
131-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in kategorilerinden değildir?
*** İlinek
132- Mantık aksiyomatik bir bilimdir” ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle uyum içindedir?
*** Mantık bir ispat bilimidir

133- “İstanbul” ünlü yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden birinin adıdır. Yukarıdaki ifadede anılan
terim hangisidir?
*** Eser
134- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı değildir?
*** Güz
135- Aşağıdaki terimlerden hangisi çok anlamlı değildir?
*** Ver
136- Aşağıdakilerden hangisi özel addır?
*** Türkiye Cumhuriyetinin şimdiki Cumhurbaşkanı
Örnek:İstanbul ünv. şimdiki dekanı
137- Aristoteles’in mantık çalışmalarına verilen genel ad nedir?
a) Kategoriler
b) Organon ***
c) I. Analitikler
d) II. Analitikler
e) Metafizik
138- “Bazı hayvanlar omurgalıdır” önermesini Euler şemalarıyla göstermek istersek kaç şema ile
gösterebiliriz?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ***
e) 5
139- “Bazı hayvanlar memeli değildir” önermesinin Euler şemalarıyla gösteriminde kaç tane
diyagram kullanılabilir?
a) 5
b ) 4
c) 3 ***
d) 2
e) 1
140- Aristoteles’in mantık kitaplarından biri değildir?
a) Kategoriler
b) I. Analitikler
c) Poetika ***
d) II. Analitikler
e) Metafizik
141- Formel bir dilin kurulabilmesi için hangi şart veya şartların yerine gelmesi gerekir?
I. I.Yapılan akılyürütmelerini ifade etmek için kullanılan dilin sembolik hale getirilmesi.
II. Sembollerin nasıl kullanılacağını tayin eden kuralların tespit edilmesi.
III. Formel dilin tamamen sayılardan oluşması.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II***
d) II ve III
e) Hepsi
142- "Bir modal önermeden ne gibi çıkarımların yapılabileceğini ve bu işlemlerin nasıl
denetleneceğini ....... kurduğu formel sistemle göstermiştir." cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Boole
b) Aristoteles
c) Russell
d) C. I. Lewis***
e) Peirce