Ekonomizm: Prof. Dr. Yakup Küçükkale
Prof. Dr. Yakup Küçükkale etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Prof. Dr. Yakup Küçükkale etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.05.2014

Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye Yansımaları | Halit Özhan

BİRİNCİ BÖLÜM
     1.KAYITDIŞI EKONOMİ İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAR
     Kayıtdışı ekonomi, çeşitli ülkelerde 1970’li yıllarda ekonomistlerin ilgisini çeken en önemli konulardan biri olmuştur. Bu yılları takiben kayıtdışı ekonomi ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıtdışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir.

24.04.2014

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluk | Kerem Yıldız


KISALTMALAR LİSTESİ
A.G.E: Adı Geçen Eser
AGÜ: Az Gelişmiş Ülkeler
BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
HDI: İnsani Gelişme Endeksi
HIPC: Yüksek Borçlu Ülkeler
HPI: İnsani Yoksulluk Endeksi
IMF: Uluslararası Para Fonu