Ekonomizm: pareto optimumu nedir sorgusuna yönelik arama sonuçları
pareto optimumu nedir sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster
pareto optimumu nedir sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster

17.04.2014

Pareto Optimumu Nedir?

pareto optimumu nedir?


Pareto Optimumu Nedir?

(robin hood'a ekonomik yaklaşım)


Neoklasik iktisatçı Pareto tarafından geliştirilen refah tanımıdır, toplumsal refah kriteridir. Pareto'ya göre bir toplumdaki toplam refah o toplumdaki bireylerin refahlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur. bu durumda, toplumdaki herhangi bir bireyin refahının artması toplam refahı arttıracaktır.ancak bir bireyin refahı artarken, diğer bir bireyin refahında azalma olursa, toplam refah artmış sayılmaz.

"Refah, ancak hiç kimsenin durumunu kötüleştirmeden bazı kişilerin durumunu iyileştirile biliniyorsa artmış sayılır."

Pareto optimumunun gerçekleşmesi için hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanmalıdır.

Pareto'ya göre toplumun kültürü ve ekonomideki verimlilik düzeyi toplumun belli sınıfları arasında gelir dağılımını saptayan iki unsurdur. ekonomi ne kadar verimli olursa gelirdeki eşitlik de o kadar iyi olur. verim ne kadar azalırsa gelir eşitliği de o kadar düşer. vergiler bunu değiştiremez.

Ayrıca Pareto insanların yetenekleri bakımından eşitsiz olduğunu,bu nedenle gelir dağılımını dengeli hale getirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını da savunmuştur.


Genel bir dille anlatılmaya çalışılırsa;

Örneklem:

Toplumumuz 4 bireyden oluşsun, bu toplumda sadece su tüketilmekte, verilen ya da üretilen maksimum su miktarı 5 bardaktır ve suyun tam tüketimi neticesinde toplam fayda maksimize edilmektedir.

Dört birey verilen beş bardak suyu kendi aralarında eşit dağılımla ve bardakların içerisinde tüm su son damlasına kadar tüketir bir durumdaysa, toplumumuzdaki refah optimumdur ve bireysel refah seviyeleri de birbirlerine eşittir.

Ancak toplumuzun toplam faydasını daha da arttırmak için birinci bireye 2 bardak su vermek gibi saçma bir düşünceyi uygulamak istersek, diğer bireylerin fayda eşitliklerini değiştirmeme düşüncesi kaydı ile, uygulanmak istenen netice şöyle olur;

Birinci birey 2 bardak diğer bireyler birer bardak toplam 5 bardak. Toplum yöneticisi toplam refahı arttırmaya çalışırken, hem toplam refahı arttıramayacağını gördü, hem de bireyler arası refah eşitliğini bozdu.

Birinci bireyin tükettiği su miktarını bir bardak su arttırırken, diğer bireylerin tükettiği su miktarlarını 1/3er bardak birim düşürdü çünkü refah maksimumda.

Refahın optimumda olduğu bir toplumda, birin elde ettiği faydayı azaltmadan, başka birininkini arttıramazsınız.

Zenginden alıp fakire vermek refahı arttırmaz, sadece gelir dağılımını değiştirir. bireyler arası yetenek dağılımı farklı olduğu için bu gelir dağılımdaki değişiklik dengeli olamaz.

25.04.2014

Para Teorisi Soruları

İlginizi Çekebilir: Pareto Optimumu Nedir?


PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

11.10.2015

KTÜ İİBF Tüm Derslerin Soru ve Not Arşivi

ÇALIŞMAYAN LİNKLERİ LÜTFEN YORUM YAPARAK BELİRTİN Kİ DÜZENLEYEREK TEKRAR KOYALIM. LÜTFEN YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

İlgilinizi Çekebilir: Pareto Optimumu Nedir?!!! Destek Olmak İçin Yazıların Yanındaki Tıkla Yazısına Tıklayabilirsiniz. !!!

Anayasa Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Araştırma Yöntemleri Soruları $ Tıkla

Borçlar Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Denetim Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ceza Hukuku Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Çalışma Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Büyüme Teorileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Devlet Borçlanması Soruları ve Notları $ Tıkla


Devlet Bütçesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Endüstri İlişkileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Analiz Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Kurumlar Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Yönetim Soruları ve Notları $ Tıkla

Hukukun Temel Kavramları Soruları ve Notları $ Tıkla

İcra ve İflas Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İdare Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Planlama Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Büyüme Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Birleşmeler Soruları ve Notları $ Tıkla


İktisadi Düşünceler Tarihi Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Sistemler Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisat Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

İnsan Kaynakları Soruları ve Notları $ Tıkla

İstatistik Soruları ve Notları $ Tıkla

İş Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Finansmanı Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Kamu Soruları ve Notları $ Tıkla

Mahalli İdarele Soruları ve Notları $ Tıkla 

Makro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Muhasebe Soruları ve Notları $ Tıkla

Mikro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Organizasyon ve Yönetim Soruları ve Notları (Rahman Gülay Notları) $ Tıkla
Özsermaye Soruları ve Notları $ Tıkla

Para Teorisi ve Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

Pazarlama Soruları ve Notları $ Tıkla

Refah Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Reklam Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ve Notları $ Tıkla

Siyasi Tarih Soruları $ Tıkla

Sosyal Politika Soruları ve Notları $ Tıkla

Şirketler Muhasebesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Türkiye Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ticaret Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası Maliye Soruları ve Notları $ Tıkla

Üretim Soruları ve Notları $ Tıkla

Vergi Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla