Ktü İİBF etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İİBF etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Ocak 2018 Pazartesi

15 Kasım 2017 Çarşamba

2 Temmuz 2017 Pazar

28 Nisan 2017 Cuma

6 Nisan 2016 Çarşamba

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk

D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler
  |  Devamı »

4 Nisan 2016 Pazartesi

1 Mart 2016 Salı

İş Hukuku 2009 Soruları

1- Sendikalar Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin işveren sendikasına üye olmasi yasaktir?   

İsveren vekilleri
Bir adi sirkette fikri emek arzi suretiyleçalışanlar
Gercek kisiler
Tuzel kisiler
Tuzel kisiligi olmayan kamu kuruluslari

2- Sendikalar kanununa göre karara itiraz süresi ne kadardır?

15 gün
30 gün
1 ay
1,5 ay
3 ay

3- sendikalar kanununa göre sendikaca üyeliği kabul edilmeyen işçinin karara itiraz süresi ne kadardır?

15 gün
30 gün
1 ay
1,5 ay
3 ay

4-Sendika üyelik balvurusu reddedilen işverenin karara itirazda bulunacaği organ hangisldir?
Calısma ve Sosyal Guvenlik Bakanliğı
Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi Bolge Mudurlugu
Yüsek Hakem Kurulu
Sulh Hukuk mahkemesi
İs Mahkemesi

  |  Devamı »

19 Ocak 2016 Salı

İşletme Finansmanı Soruları 2007

S1: 90 gün vadeli bir satışta ,malın bedelinin 10 gün içerinde ödenmesi durumunda % 5  iskonto dan yararlanma olanağına sahip bir firma, malın bedelini ilk 10 gün içinde ödemeyip vade sonunda öderse katlanacağı alternatif maliyet ne olur?
            a) 0,24
            b) 4,73
            c) 0,001
            d) 0,21
            e) 1,89

S2: Aşağıdakilerden hangisi bir likidite oranıdır?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  duran varlıklar / toplam varlıklar
            e) (dönen varlıklar – stoklar)/ kısa vadeli borçlar

S3:Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet oranlarından birisidir?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  satışlar/alacaklar
            e) dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar

  |  Devamı »

11 Ekim 2015 Pazar

KTÜ İİBF Tüm Derslerin Soru ve Not Arşivi

ÇALIŞMAYAN LİNKLERİ LÜTFEN YORUM YAPARAK BELİRTİN Kİ DÜZENLEYEREK TEKRAR KOYALIM. LÜTFEN YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN.


Anayasa Hukuku Soruları ve Notları

Borçlar Hukuku Soruları ve Notları

Denetim Dersi Soruları ve Notları

Ceza Hukuku Dersi Soruları ve Notları

Büyüme Teorileri Soruları ve Notları

Devlet Borçlanması Soruları ve Notları

Devlet Bütçesi Soruları ve Notları

Endüstri İlişkileri Soruları ve Notları

Finansal Analiz Soruları ve Notları

Finansal Kurumlar Soruları ve Notları

Finansal Yönetim Soruları ve Notları

Hukukun Temel Kavramları Soruları ve Notları

Kamu Soruları ve Notları

Mahalli İdarele Soruları ve Notları

Makro İktisat Soruları ve Notları

Muhasebe Soruları ve Notları

Mikro İktisat Soruları ve Notları

Para Teorisi ve Politikası Soruları ve Notları

Pazarlama Soruları ve Notları

Refah Ekonomisi Soruları ve Notları

Reklam Yönetimi Soruları ve Notları

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ve Notları

Siyasi Tarih Soruları

Türkiye Ekonomisi Soruları ve Notları

Ticaret Hukuku Soruları ve Notları

Uluslararası Maliye Soruları ve Notları

Vergi Hukuku Soruları ve Notları

Araştırma Yöntemleri Soruları

Organizasyon ve Yönetim Soruları ve Notları (Rahman Gülay Notları)

Uluslararası İktisat Soruları ve Notları

Çalışma Ekonomisi Soruları ve Notları

Özsermaye Soruları ve Notları

Üretim Soruları ve Notları

İcra ve İflas Hukuku Soruları ve Notları

İdare Hukuku Soruları ve Notları

İktisadi Planlama Soruları ve Notları

İktisadi Büyüme Soruları ve Notları

İktisadi Birleşmeler Soruları ve Notları

İktisadi Düşünceler Tarihi Soruları ve Notları

İktisadi Sistemler Soruları ve Notları

İnsan Kaynakları Soruları ve Notları

İşletme Yönetimi Soruları ve Notları

İstatistik Soruları ve Notları

İktisat Politikası Soruları ve Notları

İş Hukuku Soruları ve Notları

İşletme Finansmanı Soruları ve Notları

İşletme Soruları ve Notları

Şirketler Muhasebesi Soruları ve Notları

Sosyal Politika Soruları ve Notları

  |  Devamı »

6 Ekim 2015 Salı

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 [2]

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Dönemsel gelir getirmesi
B) Nama ve hamiline yazılı olması
C) İbarelerinin aynı olması
D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması
E) Yönetime katılma hakkı sağlaması

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıymetlerin ortak özellikleri arasında değildir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Hazine bonosu
D) Çek
E) Finansman Bonosu

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler olarak;

- Hisse senedi
- Tahvil faiz kuponları
- Hisse senedi türevleri
- Hazine bonoları
- Geçici ilmühaberler
- Katılma intifa senetleri
- Yeni pay alma kuponları
- Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
- Tahviller
- Banka bonoları
- Tahvil türevleri

Doğru cevap D şıkkıdır.  |  Devamı »

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23


SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?

  |  Devamı »

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ( SPA ) 1-60

l. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alım
d) Halka arz
e) Kesin satım


2. Tahvil ve bono piyasası hangi tarihte kurulmuştur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme yetkisine sahip kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracı kurumlar
d) Değerlendirme şirketleri
e) Kamu bankaları


9. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar için aşağıdaki koşulların hangisi aranmaz?

a) İMKB tarafından hazırlanarak, SPK tarafından onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi "nin imzalanmış olması

b) Nakit için Takasbank nezdindeki "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açılmış olması

c) Menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açılmış olması

d) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi alınması

e) Özsermaye limitinin yeterli olması


6. Repo-ters repo piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarınca depo edilirler
b) Yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılırlar
c) Yabancı menkul kıymetlerin sağladıkları tüm haklan sağlarlar
d) Nama yazılıdırlar
e) Yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden çıkarılırlar


8. Depo sertifikaları piyasasında seans saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların işlem limitleri nasıl belirlenir?

a) Borsa tarafından tranşlar halinde işlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafından işlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %100'ü oranında limit tahsis edilir
d) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %50'si oranında limit tahsis edilir
e) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin % 10'u oranında limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Çoklu fiyat sistemi
c) Müzayede sistemi
d) Arz/talebe bağlı fiyatlama sistemi
e) Çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi


5. Kesin alım satım pazarında maksimum vade kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. İşlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altın deposu
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alım Satım Pazarı'nda aşağıdaki değerlerden hangisi işlem görmez?

a) Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklığı Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikaları
d) Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri
e) Altın depo sertifikaları


14. Repo ters repo pazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarı'nda hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım işlemleri yapılır

b) Repo Ters Repo Pazarı'nda üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilir.

c) İşlem gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri verilir fakat karşı üye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran önceliğine göre sistemde sıraya konulur


15. Piyasa emrinin özelliği nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasifte kalır
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir büyüklüğü olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarı'nda vade maksimum kaç gündür?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanma yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Kotasyon yöntemi
b) ISIN kodu
c) DİBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin takasında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin takası, Borsa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank A.Ş. tarafından yapılır

b) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, nakit için Takasbank A.Ş. nezdinde "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açtırırlar

c) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, menkul kıymetler için Takasbank A.Ş. nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açtırırlar

d) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 14.30 itibarıyla yerine getirmek zorundadırlar

e) Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir


19. Döviz ödemeli tahvillerin takasında süre kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DİBS endekslerinin yapılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

b) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerindeki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

c) Devlet iç borçlanma senetleri gelinlerinin diğer finansal araçların getirilen ile karşılaştırılabilmesini sağlamak

d) Basit ve anlaşılır göstergeler yapabilmek

e) Devlet içi borçlanma senetlerinin gelecekte alabileceği faiz oranlarını belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E
21. Fiyat endekslerindeki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin azaldığını göstermemektedir

b) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin sabit kaldığını göstermemektedir

c) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin arttığını göstermemektedir

d) Fiyat Endekslerindeki bir artış endeksteki artışın o vadedeki tahvil /bono fiyatının baz dönemine göre azaldığını göstermektedir

e) Fiyat Endekslerindeki bir artış önümüzdeki dönemde tahvil/bono taleplerinin artacağını göstermektedir


22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB'de işlem gören veya İMKB kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak İMKB dışında yapılan alım-satım işlemlerinin İMKB'nin belirlediği şartlarla İMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durumun istisnaları arasında aşağıdakilerden hangi durum yer almaz?"

a) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale sistemi ile gerçekleştirilen menkul kıymet satışları

b) Görev zararı karşılığı kamu bankalarına T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan menkul kıymet ihraçları

c) Tasarruf mevduat sigorta fonunda bulunan bankalara yapılan kaynak aktarımları

d) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından borç takası kapsamında gerçekleştirilen menkul kıymet alış ve satışları

e) T.C. Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri kapsamında gerçekleştirilen işlemleri


23. Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin borsaya bildirimi nasıl yapılmaktadır?

a) Uzak erişim ağı üzerinden
b) Fiziki teslim ile
c) Kaydi olarak
d) EFT ile
e) Bildirim yolu ile


24. Kesin Alım Satım Pazarı'nda yapılan işlemler için taraflardan alınan borsa payının miktarı nedir?

a) %0.002
b) %0.00075
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.01


25. Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda, her menkul kıymet ve vade için Borsa kaydına alınan fiyatlar, oranlar ve toplam işlem miktarları hangi kaynaklardan öğrenebilir?

a) Reuters
b) Telerate
c) İMKB kapanış bültenleri
d) Seansın bitimini izleyen ilk iş günü Borsa Bülteni'nde ilan edilir
e) İşlem defterleri


26. Kesin alım satım pazarında iki karşıt emrin eşleşmesi hangi kurallarla gerçekleşir?

a) Alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

b) Alımda en düşük fiyatlı, satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

c) Alım ve satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek

d) Alım ve satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik sağlanır

e) Alımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilir


27. Tahvil ve bono piyasasının kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite
b) Rekabet
c) Düşük maliyet
d) Şeffaflık
e) Alternatif piyasa yaratılması


28. Tahvil ve bono piyasasında bir tahvil yada bononun belli bir valörde alım satım işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

b) Reverse repo
a) Kesin alım satım
c) Repo
e) İhbarlı alım satım
d) İpotekli satış


29. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Hazine bonosu
c) Devlet tahvili
d) Özel sektör tahvili
e) Banka bonosu


30. Kesin alım satım pazarında işlem limitinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi
b) Yatırım fonu portföy büyüklüğü
c) Özkaynaklar
d) Borsa işlem hacmi
e) Yatırım fonu sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğü


31. Tahvil bono piyasasında işlem limitinin üst sınırı banka ve aracı kurumların öz kaynaklarının kaç katını aşamaz?

a) 2
b) 10
c) 15
d) l
e) 5


32. Ters repo işleminde stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %20
b) %22
c) % 17.6
d) %25
e) %17


33. Tahvil ve bono piyasasında yatırım fonlarının işlem saati aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:20 / 13:00
b) 09:30 / 16:30
c) 09:30 / 12:00
d) 09:30 / 14:00
e) 09:30 / 17:00


34. İMKB tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapamaz?

a) Borsa üyesi aracı kurumlar
b) Borsa üyesi bankalar
c) TCMB
d) Portföy yönetim şirketleri
e) Belli bir limitin üzerinde işlem yapma şartıyla özel sektör firmaları


35. Kupon ödemeli bir tahvilin piyasada primli fiyattan işlem görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden yüksek olması
b) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden düşük olması
c) Tahvilin vadesine kalan sürenin bir yıldan kısa olması
d) Tahvilin piyasa fiyatı nominal değerin üzerine çıkamaz
e) Tahvilin primli olarak ihraç edilmesi SPK iznine tabidir


36. İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem yapan banka veya aracı kurumun işlem üst limiti nedir?

a) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %50'si
b) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 15 katı
c) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %25'i
d) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 25 katı
e) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 2 katı


37. İMKB tahvil ve bono piyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birincil piyasadır
b) Kesin alım satım pazarıdır
c) Repo ve ters repo pazarını içerir
d) Valörlü işlemleri içerir
e) Aynı gün tarihli işlemleri içerir


38. TCMB'nin İnterbank'a para vermesi tahvil Ve bono fiyatlarını nasıl etkiler?

a) Tahvil bono fiyatları düşer
b) Tahvil bono fiyatları yükselir
c) Tahvil fiyatları düşer bono fiyatları yükselir
d) Tahvil fiyatları yükselir bono fiyatları düşer
e) Tahvil bono fiyatları değişmez


39. Eurotahvil nedir?

a) Avrupa ülkesinin kendi ülkesi için ihraç ettiği tahvil
b) Bir ülkenin farklı para biriminde kendi ülkesi dışında ihraç ettiği tahvil
c) Euro para biriminde ihraç edilen tahviller
d) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen özel sektör tahvilleri
e) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen kamu tahvilleri


40. İMKB DİBS endeksi ile İMKB endeksinin oluşturulmasında farklılık gösteren etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi fiyatı değişken, DİBS fiyatı sabittir
b) İMKB endeksi dönemsel olarak değiştirilir
c) Hisse senedi vadesizdir, DİBS vadelidir
d) Hisse senedinin fiyatı bellidir, DİBS fiyatı belli değildir
e) Hisse senedi piyasası organize, DİBS piyasası tezgahüstü piyasadır


CEVAPLAR

21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 E
28 A
29 E
30 B
31 C
32 B
33 E
34 E
35 B
36 B
37 A
38 B
39 B
40 C

41. İMKB tahvil ve bono piyasasında hangi kuruluşlar işlem yapamazlar?

a) TCMB
b) Borsa üyesi bankalar
c) Sigorta şirketleri
d) Yabancı ülke aracı kurumları
e) Aracı kurumlar


42. İMKB uluslar arası tahvil ve bono piyasasında işlemler hangi saatte gerçekleşmektedir?

a) 11:00/15:00
b) 13:00/17:00
c) 09:30 / 17:00
c) 09:00 / 17:00
d) 13:00 / 17:00


43. Tahvil ve bono piyasasında hangi kurumlar işlem yapamaz?

a) T.C.M.B.
b) Aracı kurumlar
c) SPK
d) Borsada işlem yapan bankalar
e) Yabancı ülke aracı kurumları


44. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında işlem yapacak kurumların öncelikle yapmaları gereken şartlardan değildir?

a) Tahvil ve bono piyasası taahhütnamesi
b) Üye serbest cari hesabı
c) Çerçeve sözleşmesi
d) Repo-ters repo taahhütnamesi
e) Üye taklama hesabı


45. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşlar halinde belirlenen limit nedir?

a) Özkaynak limiti
b) Tahvil ve bono işlem limiti
c) İşlem yapabilme limiti
d) Kotasyon limiti
e) Satış limiti


46. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşların hesaplanmasında neler baz alınmaz?

a) Ödenmiş sermaye
b) İşlem sayısı
c) İşlem hacimleri
d) Temerrüt sayısı
e) Sermaye yeterliliği


47. İşlem yapabilme limitinde baz alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özkaynaklarx15
b) Ödenmiş sermayex10
c) Özkaynaklarx10
d) Ödenmiş sermayex15
e) Ödenmiş sermaye


48. İşlem yapabilme limiti 15 trilyon TL olan kurumun net işlem limiti 2.5 trilyon ise maksimum net işlem limiti nedir?

a) 50 trilyon
b) 15 trilyon
c) 37.5 trilyon
d) 2.5 trilyon
e) 17.5 trilyon


49. Limitleri geçici olarak aşmak isteyen üyeler aşacakları bölüm için işlem limitleri karşılıklarına ilişkin genel esaslar çerçevesinde % kaç oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırırlar?

a) %80
b) %200
c) %150
d) %100
e) %120


50. İlave işlem limitleri yatırılmak sureti ile işlem yapabilme limiti ne kadar arttırabilir?

a) 5
b) 4
c) 2
d) 6
e) 3


51. İşlem yapabilme karşılıklarına dair esaslar hangi kurum tarafından belirlenir?

a) İ.M.K.B. yönetim kurulu
b) İ.M.K.B. genel kurul
c) Hazine müsteşarlığı
d) T.C.M.B.
e) SPK


52. Aşağıdakilerden hangisi tahvil bono piyasasında işlem limiti gruplarının dışındadır?

a) Nakit
b) Hisse senedi
c) Tahvil
d) Teminat mektubu
e) Hazine bonosu


53. Aşağıdakilerden hangisi tahvil grubu işlem limiti dışındadır?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
c) Hazine bonosu
d) Devlet tahvili
e) Repo sözleşmesi


54. İşlem limit karşılığı olarak verilen dövizler hangileridir?

a) Japon Yeni, EUR
b) Sterlin ve US$
c) EUR ve US$
d) Sterlin, US$ ve EUR
e) EUR


55. Borsa tarafından banka ve aracı kurumlardan kendileri için tespit edilen limitlere döviz cinsinden teminat mektupları hangi kurum tarafından düzenlenmez?

a) Yabancı bankalar
b) Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri
c) T.C.M.B
d) Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri
e) Türk bankalarının yurtdışındaki muhabirleri


56. TL veya döviz cinsinden vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankanın alabileceği teminat mektubu tutan toplam piyasa işlem limitinin karşılığının % kaçını aşamaz?

a) %10
b) %20
c) %30
d) %50
e) %45


57. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında temsilcilerin yetkileri dışındadır?

a) Kendisi tarafından girilmiş emirleri iptal etme
b) Girilen emirleri onaylama
c) Kendisi tarafından girilen emirleri izleme yetkisi
d) Yetkili olduğu pazara emir girme
e) Piyasayı takip etme


58. Sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını hangi organize piyasa koşulan içinde gerçekleştirilmektedir?

a) Kesin satım pazarı
b) Bono piyasası
c) Tahvil piyasası
d) Kesin alım pazarı
e) Repo ters repo piyasası


59. Kesin alım satım pazarında hangi menkul kıymetler işlem görmez?

a) Gayrimenkul sertifikalan
b) Döviz ödemeli DİBS
c) Gelir ortaklığı senetleri
d) Varlığa dayalı menkul kıymetler
e) Hazine bonosu


60. Gayrimenkul sertifikalarında işlemler hangi saatler arası yapılmaktadır?

a) 9.30/12.00-13.00/17.00
b) 10.00/12.00-13.00/16.00
c) 9.30/12.00-13.00/14.00
d) 10.00/12.00-13.00/14.00
e) 10.00/12.00


CEVAPLAR

41 C
42 C
43 C
44 C
45 C
46 B
47 A
48 B
49 D
50 E
51 A
52 B
53 B
54 C
55 C
56 D
57 B
58 E
59 D
60 A

  |  Devamı »

Ktü Sermaye Piyasası Analizi (SPA) Soruları 21-40

21. Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Referans fiyat
c) Tavan fiyat
d) Taban fiyat
e) Baz fiyat


22. Hisse senetleri piyasasında fiyat aralıkları baz fiyatın % kaçı ile sınırlıdır?

a) %5
b) %10
c) %20
d) %1
e) %0.1
  |  Devamı »

Ktü Sermaye Piyasası Analizi Soruları (SPA) 1-20

1. Hisse senedi piyasasında en çok sayıda menkul kıymetin alınıp satılmasına imkan veren fiyatlama yöntemi hangisidir?

a) Toplu açılış fiyatı yöntemi
b) Tek fiyat yöntemi
c) Çoklu fiyat yöntemi
d) Sürekli müzayede yöntemi
e) Çoklu fiyat müzayede yöntemi

2. Elit sistemin pano sistemine göre avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi
b) İşlem güvenliğinin sağlanması
c) İşlem gören hisse senedi sayısında artış sağlanması
d) Şeffaflık sağlanması
e) Dış dünya ile bütünleşme

  |  Devamı »

31 Aralık 2014 Çarşamba

KTÜ Büyüme Teorisi Final Soruları

Büyüme Teorisi

Fotoğraflar gözükmüyorsa indirip bilgisayarınızda veya telefonunuzda açmayı deneyin ya da resimlere sağ tıklayıp resmi yeni sekmede aç diyerek de orijinal boyutuyla inceleyebilirsiniz.
Bayram Güngör'ün sorularıdır.
Büyüme Teorisi


Bayram Güngör Büyüme Soruları, Bayram Güngör Final Soruları, Büyüme Soruları, Büyüme Teorisi Soruları, İktisat, İktisat Soruları, Ktü İİBF, Ktü İİBF Soruları, 

  |  Devamı »

Mikro İktisat Sorulari (4 Soru)

1- Kömür için talebin nokta fiyat esnekliği -0,4 olduğu bir durumda, kömür fiyatı %10 artarsa kömürün talep miktarındaki değişme ne olur? 

Cevap: esnekliğin -0.4 olması demek fiyatın %1 arttığında talebin 0.4 birim azalması anlamına gelir. Bunu baz alarak yaparsak: -0.4 x 10 = 4 => talep 4 birim azalır.

2-Varsayalım ki bir piyasada 3 tane tüketici vardır. Bunlardan her birinin bireysel talep fonksiyonları aşağıda verilmiştir. 

1. Tük = Qd1 = 10-0,8P
2. Tük = Qd2 = 14-2P
3. Tük = Qd3 = 6-0,2P

a) Buna göre bu malın piyasa talep fonksiyonunu bulunuz.

Cevap: piyasa fonksiyonu için bütün bireysel fonksiyonları toplamalıyız.

   Qd1 = 10-0,8P
   Qd2 = 14-2P
+ Qd3 = 6-0,2P
   Qd = 30 - 3P


b) Bu malın piyasada P1 = 5TL, P2 = 6TL, P3 = 8TL’ye satıldığı durumlar için piyasa talep miktarını hesaplayın. Piyasa talep eğrisinin grafiğini çizin.3- İki tüketici ve iki üreticiden oluşan bir tam rekabet piyasasında tüketicilerin bireysel talep fonksiyonları sırayla Qd1 = 16-2P , Qd2 = 4-3P, üreticilerin bireysel arz fonksiyonları ise Qs1 = 3+2P, Qs2 = 7+3P biçimindedir. Buna göre; 


a) Piyasa denge fiyatını bulun.

Cevap: Piyasa dengesini bulabilmek için önce piyasa arz ve talebini buluruz. Qd = 20 - 5P (talepleri topladık) Qs = 10 + 5p (arzları topladık) sonra bunları birbirine eşitleriz. 20-5P = 10+5P => 10P = 10 => P=1

b) Bu fiyattan alınıp satılacak mal miktarını bulun. (piyasa denge miktarı)

Yukarıda bulduğumuz fiyatı iki denklemden herhangi birine koyarak miktarı buluruz.
Talebi ele alalım: Qd 20 - 5P   => Qd = 20 - 5x1  => Qd = 15

4- Piyasa arz fonksiyonu Qs = -40+4P ve piyasa talep fonksiyonu Qd = 100-3P biçiminde bir piyasada, üreticilerin elde edecekleri rantlar toplamı kaç TL’dir? Grafikle gösteriniz.


İlk önce arz ve talep fonksiyonlarının doğrularını bulacağız, onu da şu şekilde yaparız;

Qd = 100-3P

ilk önce P'yi 0 alırız Q'yu buluruz.   Qd = 100 - 3x0 => Qd = 100
sonra Q'yu 0 alırız P'yi buluruz. 0 = 100 - 3P => 3P = 100 => P = 100/3

Bu noktaları birleştirdiğimizde talep doğrusu ortaya çıkar. Aynı işlemi arz fonksiyonu için de yaparız.

Qs = -40 + 4x0 => Qs = -40
 0  = -40 + 4P =>  4P = 40 => P=10

Bu noktaları birleştirdiğimizde arz doğrusu ortaya çıkar. Arz doğrusunun eksi olan kısmı bu grafikte gösterilmemiş ama siz onu anlayabilirsiniz arz doğrusunu aşağıya doğru uzattığımızda Q'yu -40 da kesecek.


10 değerini nasıl bulduk?

arz fonksiyonunu dikkate aldığımızda Q ya 0 vermiştik P'yi 10  bulmuştuk bu 10 o 10. =)

Şimdi Üretici Rantı kırmızı çizgilerle gösterilen alandır bu alanı bulduk mu cevabı bulmuş oluyoruz. Üçgenin alan formülünden kolaylıkla sonuca ulaşabiliriz.

(10x40) / 2 = 200 dür cevap.
  |  Devamı »

12 Kasım 2014 Çarşamba

Seyfettin Artan Sigara Sorusu ve Cevabı

Sigara için;

Talep: Qd= 54-2P
Arz:   Qs= 5+P            verilerden hareketle sigarada birim başına 2 TL vergi çıkarsa,


a) Toplam vergi miktarı ne olur?
b) Toplam verginin ne kadarını üretici, ne kadarını tüketici karşılar?

Cevap:


  |  Devamı »

8 Kasım 2014 Cumartesi

KTÜ Haydar Akyazı Mikro İktisat 1. Vize Sorularu

Qx = 200-0,4Px+1,2Py+0,8m

Px= 10 Py=10 m=10    ise;

a) ep=? , em= ? , eç= ?
b) Bulduğumuz bu katsayılara göre x malı nasıl bir maldır ve x ile y arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) Bulduğunuz eç katsayısından yararlanarak x 'in fiyatının düşmesi halinde y malının talebinde nasıl bir değişme olur. (Şekil Yardımıyla Açıklayın.)
d)Bulduğunuz talebin çapraz esnekliğe göre Engel Eğrilerini Çizin.
e)Bulduğunuz talebin fiyat esnekliğini dikkate alarak x malının fiyatının düşmesi halinde üreticinin ve firmanın geliri artar diyebilir miyiz? Neden?
f)Her bir katsayıyı dikkate alarak başlangıç talebi ne şekilde değişir. (Artış veya azalışı belirtin.)

CEVAPLAR

a)

-0,4 x 10/216 =ep
0,8 x 10/216 =em
1,2 x 10/216 =eç

b)

X malı zorunlu maldır çünkü;

ep ; 0<ep<1 arasındadır.
em; 0<em<1 arasındadır.

eç>0 olduğu için de X ile Y malları ikame mallardır.

c)


d)e) ep= -0,02

P düşerse TR artarmı ?

Artmaz çünkü esneklik 1 den düşük ise firma gelirini arttırmak için fiyatları yükseltmelidir.

f) YOK :)Prof. Dr. Haydar Akyazı'nın Muhtemel sorabileceği sorular: (2014 Güz 1. Vize)


1- Tamamlayıcı mallarda (Otomobil ve Benzin) Benzinin fiyatının artması halinde otomobilin Talebinde nasıl bir değişme olur.(Grafikle gösteriniz.)2- Bir tüketicinin gelirinin artması;

a) Tüketicinin Üstün mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.
b) Tüketicinin Fakir mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.


3-  Q = 100 - 0.8P Talep denklemini baz alarak Ters Talep Denklemini Bulun.

Q = 100 - 0.8P

0,8P = 100 - Q

P = 100/0.8  -  1/0.8 Q  =>  P = 125 - 1,25Q Ters Talep Fonksiyonu.


4- Arzı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

-Malın kendi fiyatı
-Diğer malların fiyatı
-Üretim faktörlerinin fiyatı (emek,sermaye gibi)
-Üreticinin geliri
-Vergiler
-Subvansiyonlar
-Gelecekteki gelir beklentisi
-Gelecekteki fiyat beklentisi

5- Arz kanununun istisnası hangisidir? Bu arz doğrusu üzerinde İkame etkisiyle gelir etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır. (Şekil Yardımıyla Gösteriniz.)


Tersine dönen emek arz eğrisi, Arz kanununun istisnasıdır. Bu arz eğrisinin üst kısmında da gördüğünüz gibi Gelir Etkisi > İkame Etkisidir.


6- Tamamlayıcı mallarda ve İkame mallarda birbirini arz yönünden etkileyecek şekilde de soru sorabilir.

mesela: Birbirinin ikamesi olan Mısır ve Patates Ürünlerinden, Patatesin Fiyatı artarsa Mısırın arzı ne olur?

bunu talepte görmüştük örneklerden en baştaki c şıkkı olan soruda taleplisini görmütük şimdi de arza göre soruyor şu şekilde yapılır.


aynı şekilde tamamlayıcı malların arzı etkileyebileceği soruyuda sorabilir.
Tamamlayıcı iki maldan birinin fiyatı artarsa diğerinin arzı ne olur? tarzında bir soru da gelebilir.7- Advolorem Vergi Arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.


Advolorem vegi arzın eğimini etkiler ve eğimsel bir kaymaya sebep olur

8- Spesifik vergi arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.

Spesifik vergi Arz doğrusunu paralel olarak sola kaydırır. Eğimde bir değişiklik yapmaz.

Ayrıca bu ikisi arasındaki farkı da sorabilir. Spesifik vergi ile Advolorem vergi arasındaki fark nedir? tarzında. Ayrıca unutmayın Vergilerde arz her zaman sola kayar.


9- Piyasa Denge değişmeleriyle ilgili bir soru kesin gelir. Mesela;

-Arz ve talep artarsa denge nasıl değişir.
-Arz artıp talep azalırsa denge nasıl değişir.
-Arz sabit kalıp Talep artarsa Denge nasıl değişir...

gibi gibi...

Arzın ve Talebin aynı anda arttığı ve Arzın artıp Talebin azaldığı durumlar aşağıdaki grafiklerde.

b şekli Arzın ve Talebin aynı anda arttığı durum.
c şekli ise Arzın artıp Talebin azaldığı durum.

tabi bu grafikler aynı oranda artıp aynı oranda azalmaları gösteriyor. Hoca belirtmeye de bilir. Arzın ve talebin arttığını ama arzın talepten daha çok arttığını gösteren bir grafik çizmenizi isteyebilir. Bu mantıkla çözebileceğinize inanıyorum. Ama Haydar Hoca bu dikkat eder oranları iyi koruyun ve grafikler düzgün bir şekilde çizilmiş olsun.


10 - Esneklik sorularında iki çeşit soru var:

birincisi; Q = 200 - 0.5P denklemi verilmiştir P= 40 ise ep=?

ikincisi; 
P1= 10                 P2= 12
Q1= 500              Q2= 300               ise ep?

ep= (DeltaQ/DeltaP) x (P/Q) formulunden yararlanarak yapıcaz

1. durumdan şu şekilde yararlanırız.

formuldeki (DeltaQ/DeltaP) aynı zamanda "Eğim" e eşittir. Eğimi de denklemden kolaylıkla buluruz. Çünkü normal talep fonksiyonunda eğim "P" nin önündeki değerdir. Yani Sorumuzda '-0.5' dir.
P miz soruda verilmiş zaten denklemde yerine koyarak Q değerinide bularak esnekliği buluruz.

-0.5 x (40/180) = -0.111 çıkar esneklik

2. Durumu da şu şekilde çözeriz.

Formulde verilen (DeltaQ/DeltaP) değeri şuna eşittir.

DeltaQ = Q2-Q1
DeltaP = P2-P1    bu iki değerleri birbirine böleriz ki soruda bunlar verilmiş zaten.

(-200/2) x (10/500) = -2 çıkar esneklik


Not: Aynı soruyu Ters talep denklemini vererek de sorabilir. Ters Talep denkleminde dikkat etmeniz gereken bir şey var.

P= 100-2Q ise Bu ters talep fonksiyonudur. Bu denklemin eğimi de Q değerinin önündekiyle buluyoruz. Şöyle ki [eğim = 1/(Q'nun önündeki)]

11-   Qd= 100-3P  ,   Qs = -10 +2P ise Üretici Rantını ve Tüketici Rantını bulunuz. (Şekil Yardımıyla gösteriniz.)Gerekli işlemler yapılarak arz ve talep doğruları bulunur. bulduğunuz bu değerler yardımıyla da TR ve ÜR bulunur.

TR, şekilde de gösterildiği gibi denge fiyat noktasının üstü ile talep doğrusu ve dikey eksen arasındaki alandır, bu alan da üçgenin alanı yöntemiyle bulunur yani; (34x11,33) / 2 = TR

ÜR de bu şekilde bulunacak;

(17x34) / 2 = ÜR olacak.

Eğer Talep doğrusunu ve Arz doğrusunu oluşturamıyorsanız. Şöyle yapın. ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. sonra da noktaları birleştirin.

Arz doğrusu içinde aynı şekilde, ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. Noktaları birleştirin. Daha sonra denge noktalarını bulmak için de denklemleri birbirine eşitleyin.

100-3P  = -10 +2P  , 5P = 110  , P = 22 bu denge fiyatı. Denge miktarını bulmak içinde Arz veya Talep fonksiyonunda, fark etmez bu P değerini yerine koyarak Q değerini bulun.

12- Bütçe Doğrusunu Kaydıran Etmenler Nelerdir. Bu etmenler bütçe doğrusunda nasıl bir kaymaya sebep olur?

a - Gelir değişirse Bütçe doğrusu değişir.
b- fiyatlar değişirse Bütçe doğrusu değişir.

Gelirin değişmesi bütçe doğrusunu paralel olarak kaydırırken, fiyatlardaki bir değişme BD'nun eğimini değiştirir.

Bu soruda şekil de isteyebilir. anlattıklarımdan yararlanarak bu grafikleri rahatlıkla oluturabilirsiniz.

13- Tüketici dengesi nasıl oluşur? Tüketici dengesi ne zaman değişir?

Tüketici dengesi, Bütçe doğrusuyla farksızlık eğrisinin kesiştiği noktada oluşur.
Tüketici dengesi, Farksızlık eğrisinin konumunun değişmesiyle ve Bütçe doğrusunun kaymasıyla değişir.

Benden bu kadar :) Kolay Gelsin Hepinize.. Eksik veya yanlış gördüğünüz noktaları yorum atarak bildirmenizi rica ediyorum. Ayrıca sorunuz varsa da mesaj olarak atarsanız yardımcı olabilirim.
  |  Devamı »

7 Kasım 2014 Cuma

KTÜ İşletme Bilimine Giriş Soruları

İşletme Soruları
1. İşletmenin, olağan duraklamalar sonucu elde edilebilen
ve teorik kapasitesinin altında oluşan en yüksek üretim miktarına ne ad verilir?
A) Normal kapasite B) Fiili kapasite C) Çalışma derecesi
D) Aşırı kapasite E) Optimum kapasite
Cevap: A
2. Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal
veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim fak­törlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya geti­ren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi
amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen ki­şiye ne ad verilir?
A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci
D) Tüccar E) Vekilharç
Cevap: B
3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Muhasebe - finansman B) Üretim
C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan
E) Planlama
Cevap: E
  |  Devamı »

KTÜ Para Teorisi Soruları


PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

  |  Devamı »