Ersan Bocutoğlu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ersan Bocutoğlu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Nisan 2016 Çarşamba

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk

D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler
  |  Devamı »

27 Ekim 2014 Pazartesi

KTÜ İktisat Makro Final Soruları

Keynesyen model III göre t düşerse ?
Cevap:Y eğim artar
Aşağıdakilerden hangisi para politikası aracı değildir? 
Cevap: Kamu harcamaları
2003 yılı x ekonomisine göre Nominal GSMH=50 milyon, Reel GSMH= 2milyon 
Cevap : 2500
GSMH ne zaman GSYİH eşit olur? 
Cevap: Dış alem geliri olmazsa. 

Doğal işsizlik oranı %5, Cari işsizlik oranı %6, Potansiyel GSMH 1 Trilyon ise GSMH ne kadar değişir.
Cevap: 25000 azalır
T1>SUB Milli gelir düşer.
Potansiyel GSMH 1 Trilyon, Gerçekleşen 900milyar ise İşsizlik yüzde kaç değişir?
Cevap: (%3.33)
Anti- Enflasyonist para politikası değildir?
Cevap: Reeskont oranı düşer
Keynesyen model II’de Co=100 milyon, TRo= 100milyon, Io= 300milyon, Go=1 milyar, Co=0.90, b= 0.10 milli gelir harcamaları ?
CEVAP: Cevap: 7 milyar 010 TL 

Reel alanda hangisi yoktur?
Cevap: Enflasyon 
c= 0.80, t= 0.10, m=0.05 çarpan katsayısı ne olur?
Cevap: 3
model II’de t düşerse ?
cevap: Milli gelir artar. 
Bireylerin paralarını harcamayıp faize yatırdığı yaklaşım ?
Cevap: mobin kobin gibi bişeydi tam hatırlayamadım
Uyarılmış=12, V=3 hızlandıran mekanizma ?
Cevap: 4
Üretim harcamaları %7, fiyatlar %9 artarsa GSMH ?
Cevap: Nominal olarak artar.
MG=SMH-(T1-SUB)
2001 Tüfe 
Vergiler iktisadi dalgalanmaların şiddetini azalttığı için …..?
Cevap: otomatik stibilizatör
Model III’de m artarsa?
Cevap: Çarpan değeri düşer
S-I=(G+TR-T)+NX cvp G+TR=T
  |  Devamı »

3 Mayıs 2014 Cumartesi

Mikro ve Makro Karma Sorular (KPSS destekli)

Genel Ekonomi Çözümlü Sorular

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret


ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:
Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.

  |  Devamı »

2 Mayıs 2014 Cuma

Makro İktisat Soruları (KTÜ)

S1:Likidite tercihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Faiz tamamen parasal bir olgudur
b)Para talebi işlem ve ihtihat güdüsü ile talep edilir
c)para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir
d)paranın dolaşım hızı değişebilir
e)Faiz oranı para talebi ve para arzı tarafından belirlenir
S2:Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanliştır?
a)Milli Gelir seviyesini effektif talep belirler
b)Sermayenın marjinal etkinliği artarsa effektif talep artar
c)Effektif talep eksikiği eksik isstihdama neden olur
d)Eksik istihdam seviyesinde bulunan bir ekonomide,effektif talep artarsa fiyatlar genel seviyesi değişmez
e)Eksik istihdam seviyesinde toplam talep artarsa, fiyatlar üretim ve istihdam hacmi artar
S3:Klasik makro iktisat teorisine göre hangisi yanlıştır?
a)Reel faiz oranı tam esnektir
b)Para yanılgısı yoktur
c)Ekonomik analizde uzun dönem esas alınır
d)Firmalar ve tüketiciler tam enformasyona sahiptir
e)Para sadece spekülasyon amacıyla talep edilmektedir
  |  Devamı »

24 Nisan 2014 Perşembe

Makro Ekonomi II. Vize Soruları (KTÜ)

S.1: Yeni klasik makro iktisat teorisinde, genişletici maliye politikası uyguladığında hangisi doğru olur?
a)SS doğrusu sağa kayar b)SS doğrusu kaymaz
c)AD doğrusu sağa kayar d)AD doğrusu sola kayar
e)AD doğrusu kaymaz
S.2:Yeni kalsik reel konjonktür teorisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Ekonomik karar birimleri rasyonel davranır.
b)Toplam üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar üretim teknolojisindeki değişmelerden kaynaklanır.
c)Bilgi herkese açık olduğu için simetrik enformasyon geçerlidir
d) üretim seviyesindeki dalgalanmalar deterministik sapmalardir
e)Para yansızdır
S.3:Yeni klasik reel konjonktür teorisne göre,teknolojik şokun üretim ve istihtam seviyesindeki etkilerinin büyük olması için ,
a)İşgücü talep esnekliği büyük olmalıdır b) İşgücü arz esnekliği büyük olmalıdır c) İşgücü talep esnekliği küçük olmalıdır d) İşgücü arz esnekliği küçük olmalıdır e)Hiçbiri
  |  Devamı »

22 Nisan 2014 Salı

İktisadi Düşünce Tarihi Soruları (Ersan Bocutoğlu)

10.04.2014 I. Vize Soruları İDT


1 - Washington Uzlaşması Nedir? Hangi olayla ideolojiye dönüşmüştür? (10)
2-
Eflatun İle Aristo'yu ticaret hakkındaki düşünceleri açısından karşılaştırın? (10)
3-
Ekonomik Tablonun önemi nedir? (10)
4- hatırlamıyorum..!!
5-
Adam Smith'e göre iş bölümü neye bağlı olarak değişir? (20)
6-
Adam Smith'e göre kar neye göre değişir? (20)
7-
Malthus Say Yasasına neden karşı çıkmıştır? Bu görüşü ile hangi düşünürü etkilemiştir?(20)

İDT'yle ilgili benin çıkardığım muhtemel çıkabilecek sorular;
1- Ana Akım İktisat dalları hangileridir?
- Klasik İktisat - Ortodoks Keynesci İktisat
-Marjinal İktisat -Paracı İktisat
-Neo-Klasik İktisat -Yeni Klasik İktisat
-Yeni Keynesci İktisat -Yeni Klasik Reel Konjonktür
  |  Devamı »