Ekonomizm: Auzef 2. Sınıf Kent Sosyolojisi
Auzef 2. Sınıf Kent Sosyolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Auzef 2. Sınıf Kent Sosyolojisi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12.11.2018

AUZEF | Kent Sosyolojisi 1 Vize Soruları (2014)

kent sosyolojisi soruları

Kent Sosyolojisi 1 Vize Soruları (2014)


20 )Roma’nın yıkılışının ardından Batı Avrupa’da şehir yaşamının ortadan kalkışını İslamiyet’in ortaya çıkışına bağlayarak açıklayan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Arnold Toynbee
Robert Nisbet
Henri Pirenne
İlber Ortaylı
Eric Hobsbawm

19 )Sosyoloji alanındaki eğitimini Georg Simmel’den aldığını ifade eden Amerika Sosyolojisinin kurucu isimlerden birisi kimdir?

E.Burgess
AlbionSmall
R.Park
A.Giddens
I.Wallerstein

18 )Ekolojik kuram, "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır?

E. Durkheim
L. Wirth
C. Darwin
G. Simmel
M. Weber

17 )"İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu" kitabında kent mekânındaki işçilerin nasıl yaşadıklarını ortaya koyan isim kimdir?

M. Weber
E. Durkheim
F. Engels
F. Tonnies
K. Marx

16 )Kent sosyolojisi, özel bir alan olarak ilk kez kimler tarafından ifade edilmiştir?

Marxistler
Weberyanlar
Chicago Okulu
Frankfurt Okulu
Annales Okulu

15 )Kentsel ekoloji disiplinini geliştirirken Darwin, Durkheim ve Spencer’den etkilenmiş, kuramsal çatısını Darwin’den almış olan Chicago Okulu düşünürü kimdir?

Evrett Hughes
E.Burgess
Robert Park
Edward Shills
Louis Wirth

14 )Toplumsal analizinde kent, feodalizmden kapitalizme geçişte "ideal tip" olarak yer almaktadır. Bu ifade hangi düşünürün kent analizine uygundur?

F. Engels
A. Comte
M. Weber
F. Tonnies
K. Marx

13 )İnsan topluluklarının bitkileri ıslah ederek, hayvan yetiştirmeye başladıkları dönemi Gordon Childe hangi kavramla tanımlar?

Klasik devrim
İnsanlık Devrini
Neolitik Devrim
Paleolitik Devrim
Arkeolojik devrim

12 )ABD’de kent sosyolojisi araştırmaları hangi şehrin sorunlarına yönelik olarak yürütülmüştür?

New York
Los Angeles
Chicago
Baltimore
Washington

11 )"Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme" başlıklı çalışma kime aittir?

Robert Park
Ernest Burgess
Louis Wirth
Albion Small
Max Weber

10 )Robert Park’la birlikte Chicago Okulu’nun kurucu isimlerinden olan ve kentsel yaşamı ayrı bir analiz konusu olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Georg Simmel
Albion Small
Louis Wirth
M.Weber
E. Howard

9 )Ekolojik birimler arasında kentsel gelişme dinamiğini sağlayan süreçleri –yoğunlaşma, merkezileşme, ayrımlaşma ve istila- kavramlarıyla açıklayan Chicago Okulu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Evrett Hughes
Robert Park
Roderick McKenzie
E.W. Burgess
Louis Wirth

8 )Chicago Okulu’nu etkilemiş Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

K.Marx
F.Engels
G.Simmel
A.Shutz
G.Kessler

7 )Sosyoloji biliminin kurucu isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

Malthus, Ricardo, Smith
Hegel, Proudhon
Durkheim, Marx, Weber
Platon, Aristo
Harvey,Castells

6 )“………………hem kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüşme süreci, hem de kentsel mekânın ve toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme sürecidir.”

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir?

Kentlilik
Kentlileşme
Kentleşme
Kent mekânı
Kent ve değişme

5 )İlk sosyolojik kent tanımını yapmış olduğu ifade edilen sosyal bilimci kimdir?

E. Durkheim
F. Engels
R. Maunier
G. Simmel
R. Park

4 )Formel Sosyoloji olarak anılan bir sosyoloji anlayışı geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

E.Burgess
Albion Small
G.Simmel
A.Giddens
Roderick McKenzie

3 )“Kentleşmeden ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci” ni hangi kavramla açıklarız?

Kentlilik
Kentleşme
Kentlileşme
Kent mekânı
Kentsel değişme

2 )"Alman İdeolojisi" başlıklı çalışmada kentleri kır-kent karşıtlığı üzerinden tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Max Weber
E. Durkheim
Marx & Engels
F. Tonnies
Henri Pirenne

1 )Louis Wirth’ün 1928 yılında Yahudi göçmenlerin kent yaşamına uyumu ve yaşam biçimlerini ele aldığı, yayımlanmış olan kitabı hangisidir?

Gecekondu
Slum
Getto
Kentsel yaşam
Chicago ve Yahudiler