AUZEF | Felsefeye Giriş Locke Soruları - Ekonomizm

3.11.2018

AUZEF | Felsefeye Giriş Locke Soruları

Locke Kimdir?

Felsefeye Giriş Locke Soruları


Soru:  Locke ideleri ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Basit ve bileşik ideler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde ‘ide’ ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap : Düşünülen ya da algılanan her türlü zihin içeriği

Soru:  Locke’a göre her tür bilginin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneysel tecrübe.

Soru: İde kavramına yaklaşımları açısından Locke’u Descartes’tan ayıran en önemli husus nedir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler öğretisinin reddeder.

Soru:  Locke’a göre düşüncenin nesneleri nelerdir?

Doğru Cevap : İdeler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde tecrübenin yeri nedir?

Doğru Cevap : Tecrübe, Locke’a göre bütün bilgimizin kaynağıdır

Soru: Locke’a göre hangi ideler doğuştan gelmiştir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler yoktur.

Soru: Locke için idelerin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneyim

Soru: Locke’un düşüncesine göre nesnelerin boyut, şekil, koku, tat…vs gibi özelliklerinin, nesneye dair bilgimize etkisi nedir?

Doğru Cevap : Koku, tat gibi öznel özellikler, boyut, şekil gibi kalıcı özellikler sayesinde kişi tarafından duyumlanabilir

Soru:  ‘Tabula Rasa’ ne demektir?

Doğru Cevap : Boş levha.

Soru: Locke’a göre madde ve cisim arasındaki fark nedir?

Doğru Cevap : Her cismin maddesi vardır

Soru: Locke deneyimi ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Dış duyum ve iç duyum.

Soru: Locke’a göre madde ne demektir?

Doğru Cevap : Ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlıktır.

Soru: Birincil nitelikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Duyulara bağlı değil

Soru: Locke’a göre aşağıdakilerden hangisi birincil nitelik ve ikincil nitelik açısından bakıldığında doğru değildir?

İkincil nitelikler olmadan nesne varolamaz.


Soru: Locke’a göre hangisi zihnin temel eylemlerinden değildir?

İdeler ile hakikatin bilgisine ulaşmak


John Locke Kimdir?

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.