Ekonomizm: KPSS
KPSS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KPSS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.10.2015

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı
hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük
ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy
B. Kurultay
C. Toygun
D. Otağ
E. Törü (Töre)
2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine
katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali
B. Eş‟ari
C. İbn-i Rüşt
D. Farabi
E. Zemahşeri
3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu‟a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz
hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden
birisi de Kayseri‟deki Gevher Nesibe Şifahanesi‟dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
devleti tarafından yaptırılmıştır?
A. Danişmentler
B. Saltuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Osmanlılar
E. Germiyanoğulları

2001 KPSS (KMS) EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
A. Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması.
B. Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması.
C. Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması.
D. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunlarım, giderilmesi en zor olan
sorunlar olması.
E. Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi.
Cevap: A
2. Zihinsel gelişim bağlamında “kritik dönem” nasıl açıklanı?
A. Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem.
B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.
C. Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.
D. Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.
E. Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem.
Cevap: B
3. Gelişimsel acıdan, “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?
A. Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisini kazanılması
B. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C. Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi
D. Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi
E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması
Cevap: E
4. Ġki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya
çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?
A. Yatkınlık
B. Özerklik
C. Üretkenlik
D. Özdeşim
E. Merak
Cevap: B