yoksulluk sınırı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yoksulluk sınırı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24.04.2014

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluk | Kerem Yıldız


KISALTMALAR LİSTESİ
A.G.E: Adı Geçen Eser
AGÜ: Az Gelişmiş Ülkeler
BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
HDI: İnsani Gelişme Endeksi
HIPC: Yüksek Borçlu Ülkeler
HPI: İnsani Yoksulluk Endeksi
IMF: Uluslararası Para Fonu