Ekonomizm: eş anlı denklem
eş anlı denklem etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eş anlı denklem etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23.04.2014

Eş-Anlı Denklem Sistemi Soruları

TEST 22 - 13. Soru

Eş-anlı regresyon denkleminde bilinmesi gereken değerler; “K” değeri ,”k” değeri,
“g” değerleri dir.
K= Sistemin Dışsalları
k= Denklemin Dışsalları
g= Denklemin İçselleri

K-k>g-1 ise aşırı belirlenmişlik
K-k<g-1 ise eksik belirlenmişlik
K-k=g-1 ise tam belirlenmişlik … söz konusudur burada 2 denklemi şu şekilde karşılatırırsak
            K     -   k             g      -      1
Talep:  3    -     2     =      2      -      1   tam belirlenmiş
Arz    :  3    -     1     >      2      -      1   aşırı belirlenmiş

İçsel değişkenler = Q ve P
Dışsal değişkenler= I,R,V dir.
K değerleri bütün denklemlerde (Arz ve Talepte) aynıdır, çünkü sistemin dışsalları iki denklem
içinde geçerlidir. k değerinin Talepte 2 olmasının sebebi talep denklemi içinde (Sistemde değil dikkat edin)
2 tane dışsal değer olmasıdır. g değeri ise talep denkleminin içinde 2 tane içsel değer olmasından dolayı 2 olmuştur.
Seçenekler göz önüne alındığında sorunun cevabının. Talep tam belirlenmiş, arz denklemi ise aşırı belirlenmiştir.

Cevap B

TEST 27 - 17. Soru


Aynı şekilde;
K= Sistemin Dışsalları
k= Denklemin Dışsalları
g= Denklemin İçselleri
K-k>g-1 ise aşırı belirlenmişlik
K-k<g-1 ise eksik belirlenmişlik
K-k=g-1 ise tam belirlenmişlik
var sayımları altında arz ve talebi incelersek eğer;
İçseller = Qt ve Pt
Dışsallar= Pt-1,Rt => Pt-1 görüldüğü gibi içsel bir değişkenin gecikmesidir. İçsel herhangi bir değişkenin gecikmesi dışsak olarak kabul edilir
K= sistemin değişkenleri her iki denklem için de 2 olacak!!

            K      -      k                g       -      1
T:         2       -      2        <      2       -      1  eksik belirlenmiş
A:        2       -       0        >     2       -       1  aşırı belirlenmiş

cevaplarda Talebin Eksik, Arzın ise aşırı belirlenmiş olduğu cevap doğrudur.
Cevap ATEST 14 - 26. Soru

Bilgi Kutusuna göre bu soruyu yapabilirsiniz. Ama harflerin açıklamasına dikkat edin hocamız bizleri yanılmak üzere farklı şekilde verebilir. Mesela K normalde sistem dışsalı iken goca sistem içseli verebilir seçici soru olur.