Ekonomizm: Sistem Denklemleri
Sistem Denklemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sistem Denklemleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23.04.2014

Eş-Anlı Denklem Sistemi Soruları

TEST 22 - 13. Soru

Eş-anlı regresyon denkleminde bilinmesi gereken değerler; “K” değeri ,”k” değeri,
“g” değerleri dir.
K= Sistemin Dışsalları
k= Denklemin Dışsalları
g= Denklemin İçselleri

K-k>g-1 ise aşırı belirlenmişlik
K-k<g-1 ise eksik belirlenmişlik
K-k=g-1 ise tam belirlenmişlik … söz konusudur burada 2 denklemi şu şekilde karşılatırırsak
            K     -   k             g      -      1
Talep:  3    -     2     =      2      -      1   tam belirlenmiş
Arz    :  3    -     1     >      2      -      1   aşırı belirlenmiş

İçsel değişkenler = Q ve P
Dışsal değişkenler= I,R,V dir.
K değerleri bütün denklemlerde (Arz ve Talepte) aynıdır, çünkü sistemin dışsalları iki denklem
içinde geçerlidir. k değerinin Talepte 2 olmasının sebebi talep denklemi içinde (Sistemde değil dikkat edin)
2 tane dışsal değer olmasıdır. g değeri ise talep denkleminin içinde 2 tane içsel değer olmasından dolayı 2 olmuştur.
Seçenekler göz önüne alındığında sorunun cevabının. Talep tam belirlenmiş, arz denklemi ise aşırı belirlenmiştir.

Cevap B

TEST 27 - 17. Soru


Aynı şekilde;
K= Sistemin Dışsalları
k= Denklemin Dışsalları
g= Denklemin İçselleri
K-k>g-1 ise aşırı belirlenmişlik
K-k<g-1 ise eksik belirlenmişlik
K-k=g-1 ise tam belirlenmişlik
var sayımları altında arz ve talebi incelersek eğer;
İçseller = Qt ve Pt
Dışsallar= Pt-1,Rt => Pt-1 görüldüğü gibi içsel bir değişkenin gecikmesidir. İçsel herhangi bir değişkenin gecikmesi dışsak olarak kabul edilir
K= sistemin değişkenleri her iki denklem için de 2 olacak!!

            K      -      k                g       -      1
T:         2       -      2        <      2       -      1  eksik belirlenmiş
A:        2       -       0        >     2       -       1  aşırı belirlenmiş

cevaplarda Talebin Eksik, Arzın ise aşırı belirlenmiş olduğu cevap doğrudur.
Cevap ATEST 14 - 26. Soru

Bilgi Kutusuna göre bu soruyu yapabilirsiniz. Ama harflerin açıklamasına dikkat edin hocamız bizleri yanılmak üzere farklı şekilde verebilir. Mesela K normalde sistem dışsalı iken goca sistem içseli verebilir seçici soru olur.

Görünürde İlişkisiz Denklemler (SUR) Soruları

TEST 2 - 29-30. Sorular

İlişkisiz regresyonlarda bütün denklemler matrislere katırlırlar..
X Matrisinin boyutu bildiğimiz gibi nxk dır. Ancak SUR yöntemine göre denklem sayısını(m’yi) n ile çarpıp
satır sayısını bu şekilde belirleriz yani;

SUR Yöntemine Göre;
X matrisi boyutu (nxm) x k dır. burada k değeri de bütün denklemlerdeki k’lardır. yani sorumuzdan
hareket edersek X matrisinin boyutu (3×20) x 7 olur.

Cevap A

30. soruda Omega matrisinin boyutunu istiyor omega matrisinin boyutu (nxm) x (nxm) dir.
soruda yerlerine koyacak olursak (3×20) x (3×20) olur yani 60 x 60 boyutunda olur.

Cevap ATEST 3 - 27. Soru


bu sorunun cevabı B vektörüdür. Çünkü Bu denklemin sütun sayısı bütün denklemlerin k’larına eşittir.
bütün k ları içinde barıdıran seçenek de B vektörünün satır sayısıdır. Çünkü B’nin satır sayısı k’lar kaç
taneyse ona göre belirlenir.

Cevap CTEST 19 - 30. Soru

Denklemde bizden aslında X’X matrisinin boyutunu istiyor ancak bu bilgiyi SUR sistemine göre inceleyeceğiz
X’X matrisinin boyutu (kxk) dır. SUR da da kxk olacak ancak buradaki k’lar bütün denklemlerin k’ları oklacaktır.
denklemi incelediğimizde k’ların 10 tane olduğunu göreceğiz.
(kxk) = (10×10)’dur.

Cevap B