Ekonomizm: Prof.Dr.Hasan ÖZYURT para soruları
Prof.Dr.Hasan ÖZYURT para soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Prof.Dr.Hasan ÖZYURT para soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

31.12.2014

KTÜ Para Teorisi 2010 Final Sorulari

KTÜ İİBF İKTİSAT,ÇEKO VE EKO BÖLÜMLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI DERSİ 2009-2010 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI  05.01.201

Öğrenci No: _____________ Öğrenci Adı Soyadı:_____________________________
Bölümü:________________  Programı: Birinci Öğr (   )       İkinci Öğr (   )
Sınav Sorumlusu:_________  Prof.Dr.Hasan ÖZYURT                                (Lütfen tükenmez kalem ile yazınız)

1.(IS-LM) modeline göre vergi oranlarındaki bir artıştan reel gelir nasıl etkilenir?
A)Değişmez         B)Artar                  C)Azalır
D)Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır
E)Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar

2.Para politiksının etkin biçimde uygulanması şunlardan hangisine bağlı değildir?
A)Mali baskınlık olmalı   B)Güçlü bir MB bulunmalı
C)Bağımsız bir MB bulunmalı D)İstikrarlı bir hükümet olmalı
E)Uygun ekonomik programlar uygulama iradesine sahip hükümetler olmalı

3.Para politikasının ara amacı aşğ. hangisidir?
A)Fiyat istikrarı                 B)İktisadi büyüme
C)Reeskont faizi                 D)Gecelik faizi
E)Mali piyasaların istikrarı

25.04.2014

Para Teorisi Soruları

İlginizi Çekebilir: Pareto Optimumu Nedir?


PARA TEORİSİ SORULARI

1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

24.04.2014

Para Teorisi Soruları 2010 Güz Final

A GURUBU
KTÜ İİBF İKTİSAT,ÇEKO VE EKO BÖLÜMLERİ PARA TEORİSİ VE POL. DERSİ 2009-2010
GÜZDÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI 05.01.2010 Saat 14.00
Öğrenci No: _____________ Öğrenci Adı Soyadı:_____________________________
Bölümü:________________ Programı: Birinci Öğr ( ) İkinci Öğr ( )
Sınav Sorumlusu:_________ Prof.Dr.Hasan ÖZYURT (Lütfen tükenmez kalem ile yazınız)
SORULAR
1.(IS-LM) modeline göre vergi oranlarındaki bir artıştan reel gelir nasıl etkilenir?
A)Değişmez B)Artar C)Azalır
D)Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır
E)Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar

2.Para politiksının etkin biçimde uygulanması şunlardan hangisine bağlı değildir?
A)Mali baskınlık olmalı B)Güçlü bir MB bulunmalı
C)Bağımsız bir MB bulunmalı D)İstikrarlı bir hükümet olmalı
E)Uygun ekonomik programlar uygulama iradesine sahip hükümetler olmalı

3.Para politikasının ara amacı aşğ. hangisidir?
A)Fiyat istikrarı B)İktisadi büyüme
C)Reeskont faizi D)Gecelik faizi
E)Mali piyasaların istikrarı