Ekonomizm: Ktü Hukukun temel kavramları
Ktü Hukukun temel kavramları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü Hukukun temel kavramları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1.05.2014

Hukukun Temel Kavramları Dersi Sınav Soruları (Vize - 2. Vize - Final - Büt (2009))

HUKUK SINAV SORULARI

1. Bir ülkede fiilen uygulanmakta olan hukuk kuralları değil olması gereken hukuk kuralları inceleyen ve olan hukuk ideal evrensel ölçülere ulaşmasını sağlayan?
Tabi(doğal )hukuk
2. İhlal etmek?
Kurala karşı gelmek
3. Ahlak kuralının hukuk kuralı kazanması için?
Devletçe maddi bir yaptırım uygulanması gerekir.
4. Hapis cezası?
Hukuk kuralları
5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarında bulunması zorunlu olan unsurlardır?
Kamu gücü ile desteklenmesi
6. Evlilik birliği içinde karı kocanın birbirlerine sadık kalmak yükümlülüğü kabul edilmiştir. Bu ve bunun gibi düzenlemeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ahlaki değerler hukuk kuralına dönüştürülüp yaptırıma bağlanmıştır.

Hukukun Temel Kavramları Soruları (KTÜ)

1- Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kuralara ne ad verilir?
A) Din Kuralı
B) Müeyyideler
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Ahlak Kuralları

2- Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Tek başına din kurallarıyla sosyal hayatı düzenlemek mümkün değildir
B) Din Kuralları Allah tarafından konulmuş ve Peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış olan emir ve yasaklardan oluşmaktadır?
C) Din Kuralları Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir
D) Din Kurallarının yaptırımı manevidir
E) Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir