Ekonomizm: Ktü İktisat
Ktü İktisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İktisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19.01.2016

İşletme Finansmanı Bütünleme Soruları

1)  Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek

2) Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir?
A) Finansal yönetim
B) Finansman
C) Finans
D) Sermaye bütçelemesi
E) Çalışma sermayesi

3) 600 milyon TL lik 6 ay vadeli % 40 faiz oranına sahip bir bononun dış iskonto yöntemiyle peşin değeri nedir?
A) 480 milyon TL
B) 495 milyon TL
C) 500 milyon TL
D) 527 milyon TL
E) 550 milyon TL

İşletme Finansmanı Soruları 2007

S1: 90 gün vadeli bir satışta ,malın bedelinin 10 gün içerinde ödenmesi durumunda % 5  iskonto dan yararlanma olanağına sahip bir firma, malın bedelini ilk 10 gün içinde ödemeyip vade sonunda öderse katlanacağı alternatif maliyet ne olur?
            a) 0,24
            b) 4,73
            c) 0,001
            d) 0,21
            e) 1,89

S2: Aşağıdakilerden hangisi bir likidite oranıdır?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  duran varlıklar / toplam varlıklar
            e) (dönen varlıklar – stoklar)/ kısa vadeli borçlar

S3:Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet oranlarından birisidir?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  satışlar/alacaklar
            e) dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar

11.10.2015

KTÜ İİBF Tüm Derslerin Soru ve Not Arşivi

ÇALIŞMAYAN LİNKLERİ LÜTFEN YORUM YAPARAK BELİRTİN Kİ DÜZENLEYEREK TEKRAR KOYALIM. LÜTFEN YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

İlgilinizi Çekebilir: Pareto Optimumu Nedir?!!! Destek Olmak İçin Yazıların Yanındaki Tıkla Yazısına Tıklayabilirsiniz. !!!

Anayasa Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Araştırma Yöntemleri Soruları $ Tıkla

Borçlar Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Denetim Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ceza Hukuku Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Çalışma Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Büyüme Teorileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Devlet Borçlanması Soruları ve Notları $ Tıkla


Devlet Bütçesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Endüstri İlişkileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Analiz Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Kurumlar Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Yönetim Soruları ve Notları $ Tıkla

Hukukun Temel Kavramları Soruları ve Notları $ Tıkla

İcra ve İflas Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İdare Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Planlama Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Büyüme Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Birleşmeler Soruları ve Notları $ Tıkla


İktisadi Düşünceler Tarihi Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Sistemler Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisat Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

İnsan Kaynakları Soruları ve Notları $ Tıkla

İstatistik Soruları ve Notları $ Tıkla

İş Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Finansmanı Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Kamu Soruları ve Notları $ Tıkla

Mahalli İdarele Soruları ve Notları $ Tıkla 

Makro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Muhasebe Soruları ve Notları $ Tıkla

Mikro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Organizasyon ve Yönetim Soruları ve Notları (Rahman Gülay Notları) $ Tıkla
Özsermaye Soruları ve Notları $ Tıkla

Para Teorisi ve Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

Pazarlama Soruları ve Notları $ Tıkla

Refah Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Reklam Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ve Notları $ Tıkla

Siyasi Tarih Soruları $ Tıkla

Sosyal Politika Soruları ve Notları $ Tıkla

Şirketler Muhasebesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Türkiye Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ticaret Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası Maliye Soruları ve Notları $ Tıkla

Üretim Soruları ve Notları $ Tıkla

Vergi Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

31.12.2014

Mikro İktisat Sorulari (4 Soru)

1- Kömür için talebin nokta fiyat esnekliği -0,4 olduğu bir durumda, kömür fiyatı %10 artarsa kömürün talep miktarındaki değişme ne olur? 

Cevap: esnekliğin -0.4 olması demek fiyatın %1 arttığında talebin 0.4 birim azalması anlamına gelir. Bunu baz alarak yaparsak: -0.4 x 10 = 4 => talep 4 birim azalır.

2-Varsayalım ki bir piyasada 3 tane tüketici vardır. Bunlardan her birinin bireysel talep fonksiyonları aşağıda verilmiştir. 

1. Tük = Qd1 = 10-0,8P
2. Tük = Qd2 = 14-2P
3. Tük = Qd3 = 6-0,2P

a) Buna göre bu malın piyasa talep fonksiyonunu bulunuz.

Cevap: piyasa fonksiyonu için bütün bireysel fonksiyonları toplamalıyız.

   Qd1 = 10-0,8P
   Qd2 = 14-2P
+ Qd3 = 6-0,2P
   Qd = 30 - 3P


b) Bu malın piyasada P1 = 5TL, P2 = 6TL, P3 = 8TL’ye satıldığı durumlar için piyasa talep miktarını hesaplayın. Piyasa talep eğrisinin grafiğini çizin.3- İki tüketici ve iki üreticiden oluşan bir tam rekabet piyasasında tüketicilerin bireysel talep fonksiyonları sırayla Qd1 = 16-2P , Qd2 = 4-3P, üreticilerin bireysel arz fonksiyonları ise Qs1 = 3+2P, Qs2 = 7+3P biçimindedir. Buna göre; 


a) Piyasa denge fiyatını bulun.

Cevap: Piyasa dengesini bulabilmek için önce piyasa arz ve talebini buluruz. Qd = 20 - 5P (talepleri topladık) Qs = 10 + 5p (arzları topladık) sonra bunları birbirine eşitleriz. 20-5P = 10+5P => 10P = 10 => P=1

b) Bu fiyattan alınıp satılacak mal miktarını bulun. (piyasa denge miktarı)

Yukarıda bulduğumuz fiyatı iki denklemden herhangi birine koyarak miktarı buluruz.
Talebi ele alalım: Qd 20 - 5P   => Qd = 20 - 5x1  => Qd = 15

4- Piyasa arz fonksiyonu Qs = -40+4P ve piyasa talep fonksiyonu Qd = 100-3P biçiminde bir piyasada, üreticilerin elde edecekleri rantlar toplamı kaç TL’dir? Grafikle gösteriniz.


İlk önce arz ve talep fonksiyonlarının doğrularını bulacağız, onu da şu şekilde yaparız;

Qd = 100-3P

ilk önce P'yi 0 alırız Q'yu buluruz.   Qd = 100 - 3x0 => Qd = 100
sonra Q'yu 0 alırız P'yi buluruz. 0 = 100 - 3P => 3P = 100 => P = 100/3

Bu noktaları birleştirdiğimizde talep doğrusu ortaya çıkar. Aynı işlemi arz fonksiyonu için de yaparız.

Qs = -40 + 4x0 => Qs = -40
 0  = -40 + 4P =>  4P = 40 => P=10

Bu noktaları birleştirdiğimizde arz doğrusu ortaya çıkar. Arz doğrusunun eksi olan kısmı bu grafikte gösterilmemiş ama siz onu anlayabilirsiniz arz doğrusunu aşağıya doğru uzattığımızda Q'yu -40 da kesecek.


10 değerini nasıl bulduk?

arz fonksiyonunu dikkate aldığımızda Q ya 0 vermiştik P'yi 10  bulmuştuk bu 10 o 10. =)

Şimdi Üretici Rantı kırmızı çizgilerle gösterilen alandır bu alanı bulduk mu cevabı bulmuş oluyoruz. Üçgenin alan formülünden kolaylıkla sonuca ulaşabiliriz.

(10x40) / 2 = 200 dür cevap.

12.11.2014

8.11.2014

KTÜ Haydar Akyazı Mikro İktisat 1. Vize Sorularu

Qx = 200-0,4Px+1,2Py+0,8m

Px= 10 Py=10 m=10    ise;

a) ep=? , em= ? , eç= ?
b) Bulduğumuz bu katsayılara göre x malı nasıl bir maldır ve x ile y arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) Bulduğunuz eç katsayısından yararlanarak x 'in fiyatının düşmesi halinde y malının talebinde nasıl bir değişme olur. (Şekil Yardımıyla Açıklayın.)
d)Bulduğunuz talebin çapraz esnekliğe göre Engel Eğrilerini Çizin.
e)Bulduğunuz talebin fiyat esnekliğini dikkate alarak x malının fiyatının düşmesi halinde üreticinin ve firmanın geliri artar diyebilir miyiz? Neden?
f)Her bir katsayıyı dikkate alarak başlangıç talebi ne şekilde değişir. (Artış veya azalışı belirtin.)CEVAPLAR

a)

-0,4 x 10/216 =ep
0,8 x 10/216 =em
1,2 x 10/216 =eç

b)

X malı zorunlu maldır çünkü;

ep ; 0<ep<1 arasındadır.
em; 0<em<1 arasındadır.

eç>0 olduğu için de X ile Y malları ikame mallardır.

c)


d)e) ep= -0,02

P düşerse TR artarmı ?

Artmaz çünkü esneklik 1 den düşük ise firma gelirini arttırmak için fiyatları yükseltmelidir.

f) YOK :)Prof. Dr. Haydar Akyazı'nın Muhtemel sorabileceği sorular: (2014 Güz 1. Vize)


1- Tamamlayıcı mallarda (Otomobil ve Benzin) Benzinin fiyatının artması halinde otomobilin Talebinde nasıl bir değişme olur.(Grafikle gösteriniz.)2- Bir tüketicinin gelirinin artması;

a) Tüketicinin Üstün mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.
b) Tüketicinin Fakir mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.


3-  Q = 100 - 0.8P Talep denklemini baz alarak Ters Talep Denklemini Bulun.

Q = 100 - 0.8P

0,8P = 100 - Q

P = 100/0.8  -  1/0.8 Q  =>  P = 125 - 1,25Q Ters Talep Fonksiyonu.


4- Arzı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

-Malın kendi fiyatı
-Diğer malların fiyatı
-Üretim faktörlerinin fiyatı (emek,sermaye gibi)
-Üreticinin geliri
-Vergiler
-Subvansiyonlar
-Gelecekteki gelir beklentisi
-Gelecekteki fiyat beklentisi

5- Arz kanununun istisnası hangisidir? Bu arz doğrusu üzerinde İkame etkisiyle gelir etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır. (Şekil Yardımıyla Gösteriniz.)


Tersine dönen emek arz eğrisi, Arz kanununun istisnasıdır. Bu arz eğrisinin üst kısmında da gördüğünüz gibi Gelir Etkisi > İkame Etkisidir.


6- Tamamlayıcı mallarda ve İkame mallarda birbirini arz yönünden etkileyecek şekilde de soru sorabilir.

mesela: Birbirinin ikamesi olan Mısır ve Patates Ürünlerinden, Patatesin Fiyatı artarsa Mısırın arzı ne olur?

bunu talepte görmüştük örneklerden en baştaki c şıkkı olan soruda taleplisini görmütük şimdi de arza göre soruyor şu şekilde yapılır.


aynı şekilde tamamlayıcı malların arzı etkileyebileceği soruyuda sorabilir.
Tamamlayıcı iki maldan birinin fiyatı artarsa diğerinin arzı ne olur? tarzında bir soru da gelebilir.7- Advolorem Vergi Arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.


Advolorem vegi arzın eğimini etkiler ve eğimsel bir kaymaya sebep olur

8- Spesifik vergi arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.

Spesifik vergi Arz doğrusunu paralel olarak sola kaydırır. Eğimde bir değişiklik yapmaz.

Ayrıca bu ikisi arasındaki farkı da sorabilir. Spesifik vergi ile Advolorem vergi arasındaki fark nedir? tarzında. Ayrıca unutmayın Vergilerde arz her zaman sola kayar.


9- Piyasa Denge değişmeleriyle ilgili bir soru kesin gelir. Mesela;

-Arz ve talep artarsa denge nasıl değişir.
-Arz artıp talep azalırsa denge nasıl değişir.
-Arz sabit kalıp Talep artarsa Denge nasıl değişir...

gibi gibi...

Arzın ve Talebin aynı anda arttığı ve Arzın artıp Talebin azaldığı durumlar aşağıdaki grafiklerde.

b şekli Arzın ve Talebin aynı anda arttığı durum.
c şekli ise Arzın artıp Talebin azaldığı durum.

tabi bu grafikler aynı oranda artıp aynı oranda azalmaları gösteriyor. Hoca belirtmeye de bilir. Arzın ve talebin arttığını ama arzın talepten daha çok arttığını gösteren bir grafik çizmenizi isteyebilir. Bu mantıkla çözebileceğinize inanıyorum. Ama Haydar Hoca bu dikkat eder oranları iyi koruyun ve grafikler düzgün bir şekilde çizilmiş olsun.


10 - Esneklik sorularında iki çeşit soru var:

birincisi; Q = 200 - 0.5P denklemi verilmiştir P= 40 ise ep=?

ikincisi; 
P1= 10                 P2= 12
Q1= 500              Q2= 300               ise ep?

ep= (DeltaQ/DeltaP) x (P/Q) formulunden yararlanarak yapıcaz

1. durumdan şu şekilde yararlanırız.

formuldeki (DeltaQ/DeltaP) aynı zamanda "Eğim" e eşittir. Eğimi de denklemden kolaylıkla buluruz. Çünkü normal talep fonksiyonunda eğim "P" nin önündeki değerdir. Yani Sorumuzda '-0.5' dir.
P miz soruda verilmiş zaten denklemde yerine koyarak Q değerinide bularak esnekliği buluruz.

-0.5 x (40/180) = -0.111 çıkar esneklik

2. Durumu da şu şekilde çözeriz.

Formulde verilen (DeltaQ/DeltaP) değeri şuna eşittir.

DeltaQ = Q2-Q1
DeltaP = P2-P1    bu iki değerleri birbirine böleriz ki soruda bunlar verilmiş zaten.

(-200/2) x (10/500) = -2 çıkar esneklik


Not: Aynı soruyu Ters talep denklemini vererek de sorabilir. Ters Talep denkleminde dikkat etmeniz gereken bir şey var.

P= 100-2Q ise Bu ters talep fonksiyonudur. Bu denklemin eğimi de Q değerinin önündekiyle buluyoruz. Şöyle ki [eğim = 1/(Q'nun önündeki)]

11-   Qd= 100-3P  ,   Qs = -10 +2P ise Üretici Rantını ve Tüketici Rantını bulunuz. (Şekil Yardımıyla gösteriniz.)Gerekli işlemler yapılarak arz ve talep doğruları bulunur. bulduğunuz bu değerler yardımıyla da TR ve ÜR bulunur.

TR, şekilde de gösterildiği gibi denge fiyat noktasının üstü ile talep doğrusu ve dikey eksen arasındaki alandır, bu alan da üçgenin alanı yöntemiyle bulunur yani; (34x11,33) / 2 = TR

ÜR de bu şekilde bulunacak;

(17x34) / 2 = ÜR olacak.

Eğer Talep doğrusunu ve Arz doğrusunu oluşturamıyorsanız. Şöyle yapın. ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. sonra da noktaları birleştirin.

Arz doğrusu içinde aynı şekilde, ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. Noktaları birleştirin. Daha sonra denge noktalarını bulmak için de denklemleri birbirine eşitleyin.

100-3P  = -10 +2P  , 5P = 110  , P = 22 bu denge fiyatı. Denge miktarını bulmak içinde Arz veya Talep fonksiyonunda, fark etmez bu P değerini yerine koyarak Q değerini bulun.

12- Bütçe Doğrusunu Kaydıran Etmenler Nelerdir. Bu etmenler bütçe doğrusunda nasıl bir kaymaya sebep olur?

a - Gelir değişirse Bütçe doğrusu değişir.
b- fiyatlar değişirse Bütçe doğrusu değişir.

Gelirin değişmesi bütçe doğrusunu paralel olarak kaydırırken, fiyatlardaki bir değişme BD'nun eğimini değiştirir.

Bu soruda şekil de isteyebilir. anlattıklarımdan yararlanarak bu grafikleri rahatlıkla oluturabilirsiniz.

13- Tüketici dengesi nasıl oluşur? Tüketici dengesi ne zaman değişir?

Tüketici dengesi, Bütçe doğrusuyla farksızlık eğrisinin kesiştiği noktada oluşur.
Tüketici dengesi, Farksızlık eğrisinin konumunun değişmesiyle ve Bütçe doğrusunun kaymasıyla değişir.

Benden bu kadar :) Kolay Gelsin Hepinize.. Eksik veya yanlış gördüğünüz noktaları yorum atarak bildirmenizi rica ediyorum. Ayrıca sorunuz varsa da mesaj olarak atarsanız yardımcı olabilirim.

7.11.2014

KTÜ İşletme Bilimine Giriş Soruları

İşletme Soruları
1. İşletmenin, olağan duraklamalar sonucu elde edilebilen
ve teorik kapasitesinin altında oluşan en yüksek üretim miktarına ne ad verilir?
A) Normal kapasite B) Fiili kapasite C) Çalışma derecesi
D) Aşırı kapasite E) Optimum kapasite
Cevap: A
2. Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal
veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim fak­törlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya geti­ren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi
amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen ki­şiye ne ad verilir?
A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci
D) Tüccar E) Vekilharç
Cevap: B
3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Muhasebe - finansman B) Üretim
C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan
E) Planlama
Cevap: E

KTÜ Para Teorisi Soruları


PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

KTÜ Sermaye Piyasası Soruları

1-Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasaya ne denir?
-Para piyasası

2- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir?
-Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi

3-Finansal varlıkların değişim aracı olarık para gibi kullanılabilme özelliğine ne denir?
-Paraya çevrilebilirlik

4-Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasaya ne denir?
-İkincil piyasa

KTÜ Vergi Hukuku 1. Vize Soruları

1)Aşağıdakilerden şirketlerden hangisi kurumlar vergisine tabidir?
a)Adi Ortaklık
b)Adi Komandit Ortaklık
c)Kollektif Şirket
d)Hisseli Komandit Şirket
e)Hiçbiri

2)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisi mükellefidir?
a)Kollektif şirketinin komandite ortağı
b)Kollektif şirketin komanditer ortağı
c)Hisseli komandit şirketin komandite ortağı
d)Hisseli komandit şirketinin komanditer ortağı
e)Adi ortaklık

3)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisine tabi değildir?
a)Sermaye Şirketleri
b)İş Ortaklıkları
c)Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler
d)Vakıf ve Dernekler
e)İktisadi Kamu Kuruluşları

4)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisinin özelliği değildir?
a)Tüzel Kişilerden alınır.
b)Tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlardan alınır.
c)Gerçek kişilerden alınır.
d)Sabit oranlı tarifeye göre alınır.
e)Sermaye şirketlerinden alınır.

5)Bir iş ortaklığının Kurumlar vergisi mükellefiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ortaklardan en az birinin Kurumlar vergisi mükellefi olması
b)Yapılan ortaklık sözleşmesinin sözlü olması
c)Birlikte yapılacak işin belli bir süre içinde gerçekleşmesi
d)İşin birden fazla takvim yılına yaygın inşaat işi olması

6)Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef değildir?
a)İş Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın Paris’te ki iş yerini kiraya vermesi
b)Kanuni Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın isim hakkını Hans’a vermesi
c)Alfred’in Türkiye’deki daimi temsilciliğinden kazanç elde etmesi
d)Türkiye’de serbest meslek sahibi olan Doktor Mesut’un Londra’daki hastaneden olan kazancı
e)Türkiye’de zirai kazancı gerçek usulde tespit edilen Kenan’ın Meksika’daki çay bahçesinden kazanç elde etmesi

7)Belediye sınırları içersinde yolcu taşıma faaliyetlerinde bulunan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanır.
b)Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanır.
c)Kurumlar Vergisini öder.
d)Vergi indiriminden yararlanır.
e)Hiçbiri

8)Belediye sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan mükellef, takvim yılı içinde belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetine geçmiştir.Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyetten, gelecek takvim yılından itibaren yararlanır.
b)Muafiyet gelecek takvim yılında ortadan kalkar.
c)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda ortadan kalkar.
d)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda yararlanmaya başlar.
e)İstisna gelecek takvim yılında ortadan kalkar.

9)Belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetinde bulunan kişi 7 Haziran 2007’de belediye sınırları içinde yolcu taşımaya başlamıştır. Bu kişi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyet 7 Haziran 2007’de başlar.
b)Muafiyet gelecek takvim yılının başında başlar.
c)Muafiyetten hiç bir zaman yararlanamaz.
d)Vergi İstisnasından yararlanır.
e)Muafiyet 8 Haziran 2008’de başlar.

10)Spor Federasyonunca tescillenmiş idman ve spor faaliyetlerinde bulunan Kılıçer İktisadi işletmesinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi Kurumlar vergisinden muaf değildir?
a)Yayın Hakkı geliri
b)Reklam Geliri
c)Bilet Satış Geliri
d)Forma Satış Geliri
e)Hepsi

11) I-Kurumun tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak etmesiyle sağlanan kazanç
II-Dar mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılmak hakkı veren kurucu senetlerden sağlanan kâr payı
III-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
IV-Yatırım ortaklıklarının hisse senedinden elde edilen kâr payı
Yukarıda ki elde edilen gelirlerin hangisi veya hangileri Kurumlar Vergisinden Müstesnadır?
a)Yalnız I
b)I ve III
c)I ve IV
d)II ve IV
e)Hepsi

12) I-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
II-Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden sağlanan kâr payı
III-Tam Mükellefiyete tabi başka bir kurumun iştirakine imkan veren kurucu senedinden sağlanan kâr payı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumlar vergisinden istisna değildir?
a)Yalnız I c)I ve II e)I,II,III
b)Yalnız II d)I ve III

13)Bilgi A.Ş. dar mükellefiyete tabi Hans A.Ş.’nin sermayesine iştirak etmiştir. Bilgi A.Ş.’nin Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanması için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
a)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %10’una sahip olması.
b)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması.
c)Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az 2 yıl elde tutulması
d)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %5’ine sahip olması
e)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin %5’ine sahip olması


14)Bilgi Kollektif Şirketi dar mükellefiyete tabi Hans Kollektif Şirketinin sermayesine iştirak etmiştir.Bilgi Kollektif Şirketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar vergisi öder
b)Kurumlar vergisinden müstesnadır.
c)Kurumlar vergisinden muaftır.
d)Kurumlar vergisi indiriminden yararlanır
e)Hiçbiri

15)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider değildir?
a)Menkul Kıymet ihraç giderleri
b)Kuruluş ve Örgütlenme gideri
c)Genel Kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komandite ortağın kâr payı
e)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komanditer ortağın kâr payı

16)Aşağıdakilerden hangisi matrah tespiti için yapılacak indirimlerle ilgili yanlıştır?
a)AR-GE giderlerinin %40’ı matrahtan indirilir.
b)Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı matrahtan indirilir.
c)Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımın tamamı
d)Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları matrahtan indirilir.
e)Sponsorluk harcamalarından profesyonel spor dalları için tamamı amatör spor dalları için yarısı matrahtan indirilir.

17)Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yapıldığı yıldaki matrahın indirim konusu gerçekleşir.
b)yazılı sözleşme yapılmalıdır.
c)İlgili dönemde indirim konusu yapılmayan gider sonraki döneme devreder.
d)Sponsorluk süresiz değildir.
e)Sponsorun vergi borcu olmaması gerekir.

18)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilir?
a)Öz sermaye üzerinde ödenen faizler.
b)Örtülü sermaye üzerinde ödenen faizler.
c)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
d)Her türlü para ve vergi cezaları.
e)Menkul kıymet ihraç giderleri.

19)Aşağıda belirtilen borçlardan hangisi örtülü sermaye sayılır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar.
b)Alınan kredilerin aynı şartlarda grup şirketlerine aktarılan kısımları
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar
d)Finansal kiralama ve faktöring şirketlerinin bankalardan yaptığı borçlanmalar
e)Ortaklardan alınan borcun hesap dönemi içinde kurumun öz sermayesinin üç katını aşması.

20)Örtülü sermaye ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
b)Alınan borcun öz sermayesinin 6 katını aşan kısmı örtülü sermayedir.
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden alınan borç örtülü sermaye değildir.
d)Ortakla ilişkisi bankadan yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınır.
e)Örtülü sermaye olması için alınan borcun işletmede kullanılması gerekir.

21)KESKİN Anonim Şirketinin
Kurum Kazancı: 500.000
KKEG :100.000 Bu Bilgiler Işığında KESKİN A.Ş.’nin
Risturn İstisnası:10.000 Kurumlar Vergisi matrahı ne kadardır?
AR-GE giderleri:200.000

a)190.000 b)390.000 c)510.000 d)400.000 e)380.000
22)KENAN Anonim Şirketinin

Kurum Kazancı : 1.000.000
KKEG : 200.000 Bu Bilgiler Işığı altında
Emisyon Primi : 50.000 KENAN A.Ş.’nin
Profesyonel Takım Kurumlar Vergisi Matrahı ne kadardır?
Yapılan Sponsorluk :500.000
Harcı

a)650.000 b)50.000 c)400.000 d)900.000 e)800.000

23)KILIÇER Anonim Şirketinin

Özsermayesi : 200.000 Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Ortak Bankadan Ne kadardır ?
Alınan Borç :700.000

a)100.000 b)150.000 c)200.000 d)500.000 e)Örtülü Sermayesi Yoktur.

24)Zekeriya ŞAHİN Anonim Şirketi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Dönem Başı Özsermayesi :50.000
Ortak A’dan alınan Borç :50.000 Yandaki Bilgilere Göre
Ortak C’nin Teminat Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Karşılığı yaptığı Borçlanma :100.000 Ne kadardır ?
Ortak E bankasından alınan borç: 500.000

a)150.000 b)350.000 c)50.000 d)100.000 e)Yoktur.

25)Tam Mükellef (A) yurtdışı iştiraki (B)’ye %90 ortak.(B) Yurtdışı iştiraki ise (C) yurtdışı iştirakine %50 ortaktır. Bu bilgiler ışığı altında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.
I-(B) Kontrol edilebilir.
II-(C) Kontrol edilebilir.
III-(A) Kontrol edilebilir.

a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)II ve III e)I,II,III

26)KILIÇER A.Ş ‘ye ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurum Kazancı : 400.000
K.K.E.G. : 100.000 Bu Bilgiler ışığı altında KILIÇER A.Ş’nin
Bağış ve Yardım: 10.000 Ödeyeceği Kurumlar Vergisi ne kadardır ?
İştirak Kazancı : 10.000

a)96.000 b)56.000 c)76.000 d)86.000 e)46.000

27)ŞİMŞEK Limited Şirketinin ;

2006’da ödeyeceği K.V : 200.000
Kesinti suretiyle ödenen vergi : 50.000 Bu bilgiler ışığı altında ŞİMŞEK Limited Şirketinin
Ödenen geçici vergi : 150.000 Net Vergi borcu ne kadardır?

a)400.000 b)100.000 c)Yoktur d)300.000 e)250.00028)TOKATLILAR Limited Şirketinin ;

Ödeyeceği K.V. : 400.000
Yurt içinde ödenen vergi: 100.000 TOKATLILAR Limited Şirketinin ödeyeceği
Yurt dışında ödenen vergi : 50.000 Net vergi borcu ne kadardır?
Ödenen geçici vergi : 150.000

a)100.000 b)700.000 c)300.000 d)250.000 e)600.000


29)Özel beyanname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Dar mükellefler verir.
b)Yıllık beyanname verme zorunluluğu olmayan mükellefler verir.
c)Sadece diger kazanç ve iratlar özel beyanname ile bildirilir.
d)Kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.
e)Gelirin 7 unsurunu kapsar.

30)Dar mükellefin kurum kazancında hangisi yoktur?

a)Serbest Meslek kazancı
b)Menkul sermaye iradı
c)Zirai Kazanç
d)Ücret
e)Diğer kazanç ve iratlar

31)Hangisi Özel Hesap dönemi değildir?

a)1 Ekim-31 Eylül
b)1 Temmuz-31 Haziran
c)1 Mayıs-31 Nisan
d)1 Ocak-31 Aralık
e)1 Nisan-31 Mart

32)Hangisi muhtasar beyannamenin verilme zamanıdır?
a)1-25 Nisan
b)1-25 Ocak
c)1-20 Ocak
d)1-20 Şubat
e)1-25 Şubat


33)Hangisi geçici vergiye tabi olmanın şartıdır?
a)İstisnadan yararlanmak
b)Kurumlar vergisinden muaf olmamak
c)Gerçek kişilikte mükellef olmak
d)Yılda en az 50.000 YTL vergi ödemek
e)Bir yıldan fazla inşaat ve onarım işleriyle uğraşmak

34)Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?
a)Yıllık beyannamesinin verildiği andan itibaren 15 gün içersinde
b)Yıllık beyannamenin hazırlandığı anda
c)Yıllık beyanname verme süresi içinde
d)Yıllık beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
e)Yıllık beyannamenin verildiği ayın başında

35)ŞAHİN A.Ş.’nin ;

Hesaplanan K.V. : 300.000 Bu Şirketle ilgili olarak
Ödediği geçici vergi: 500.000 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Diğer vergi Borçları:100.000

a)100.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
b)900.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
c)100.000 Ytl iade vardır.
d)300.000 Ytl iade vardır.
e)300.000 Ytl vergi öder.


36)Tasfiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tasfiyeye giren kurumun vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerlidir.
b)Tasfiye başladığı yılda sona ermez.
c)Tasfiye, kurumun tasfiyeye giriş kararının tescil edildiği tarihte başlar.
d)Tasfiye dönemi 1 yıldan fazla olabilir.
e)Tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından yapılır.

37)Aşağıdakilerden hangisi devrin birleşmeden farkını gösterir?
a)Ticaret Şirketleri tarafından yapılması
b)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun tam mükellef olması
c)İnfisah eden kurumun tam mükellef olması
d)Birleşilen kurumun tam mükellef olması
e)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun dar mükellef olması

38) I-Tasfiye halindeki kurumun vergi matrahı tasfiye kârıdır.
II-Tasfiye zaman aşımı tasfiye döneminin bittiği tarihten itibaren 5 yıldır.
III-Tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi geçerlidir.
Yukarıda ki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I,II,III e)Yalnız I39) KILIÇER A.Ş.’nin

Kurum Kazancı : 800.000
KKEG : 200.000
Risturn İstisnası : 100.000 Bu Bilgiler Işığı Altında
Amatör Takım KILIÇER A.Ş’nin Ödeyeceği
İçin yapılan : 20.000 Kurumlar Vergisi Ne kadardır?
Sponsorluk Harcamaları


a)96.000 b)86.000 c)126.000 d)136.000 e)176.000

40)Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden başlayıp yirmi beşinci günü akşamına kadar verilmesi gereken beyanname hangisidir?
a)Muhtasar beyanname
b)Özel beyanname
c)Münferit beyanname
d)Yıllık beyanname
e)Geçici beyanname

41)Dar mükellef Jose Mourinho’nun Türkiye’yi terk etmesi halinde yıllık beyannamesini ne zaman verir?
a)Türkiye’yi terkinden 15 gün sonra
b)Türkiye’yi terkinden iki hafta önce
c)Türkiye’yi terkinden iki hafta sonra
d)Türkiye’yi terk ettiği anda

e)Türkiye’yi terkten önceki on beş gün içinde  

KTÜ Vergi Hukuku Soruları

S1)çıkarılmış olduğu kanun hükmünden hangi sonucun çıkarılması gerektiği hususundaki yasama organının kararına ne ad verilir? 

A-bilimsel yorum      B-idari yorum      
 C-yasama yorumu                               
D-amaçsal yorum      E-lafzi yorum

S2)aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemi değildir? 


A-sistematik yorum   B-lafzi yorum     C-amaçsal yorum
D-bilimsel yorum     E-tarihsel yorum

S3)hangisi vergi hukukunun konularına göre ayrılan alt dalı değildir? 


A-vergi ceza hukuku
B-Türk genel vergi hukuku
C-vergi yargılama hukuku
D-uluslararası vergi hukuku
E-vergi icra hukuku

27.10.2014

KTÜ İş Hukuku Sınav Soruları


İş Hukuku Çalışma Sorularıİş Hukuku Sınav Soruları
1. . Sendikalara tutulması gereken defterlerin her olağan genel kurulu izleyen kaç gün içinde notere onaylatılması zorunludur?

Cevap: 15 gün


2.100 den fazla işçinin çalıştığı bir iş yerinde izin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap: 2 kişi


3. Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmak zorundadır:

Cevap: Primli ücret (Ya da kardan pay alma)


4. Sendikaların sendikalarla birleşmesinin hukuki sonucu nedir?

Cevap: Birleşen sendika tüzel kişiliğini kaybeder.


5. İş Kanunu'na göre bir işçi 3 ay boyunca işte çalışıyor. İşçi, kendi kusuru dışında hastalandığı için işe gelemiyor. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Cevap:


6. Kısa çalışma talebinin uygunluğunun tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


7. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenin para cezası tutarı ne kadardır?

Cevap: 750 milyon YTL


8. Gebe kadın işçi doğumdan önce kaç hafta izinlidir?

Cevap: 8 hafta


9. Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre otel, lokanta, kahve, gazino vb yerlerde kimler çalışamaz?

Cevap: 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler


10. Sendika ile diğer bir sendikanın birleşmesine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Cevap: Sendika Genel Kurulu


11. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranan niteliklerden biri değildir?

Cevap: Dayanışma aidatı ödemek


12. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap:


13. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap: Eşit Davranma Borcu


14. Hafta ay ve yıl gibi bir zaman dilimi içinde taraflar işçinin ne kadar süreyle çalışacağını kararlaştıramamışlar ise haftalık çalışma süresi kaç saattir?

Cevap: 20 saattir.


15. Cumhuriyet döneminde 1921 yılında ilk defa yürürlüğe giren düzenleme ile Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi kaç satir?

Cevap: 8 saattir.


16. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İşçinin korunması ilkesi


17. Haftalık çalışma süresinin 42 saat olduğu bir iş yerinde işveren artan talebi karşılamak için fazla çalışma yaptırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Genel sebeplerle fazla çalışma fazla süreli çalışma


18. Bir işçi, bir iş yerinde 3 yıldır çalışmakta olup ahlak ve adaba aykırı davranışlarından dolayı iş sözler derhal feshedilmiştir. Bu işçi diğer bir iş yerinde ise 5 yıldır çalışmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı kaç yıl üzerinden hesaplanacaktır?

Cevap: 5 yıl


19. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun uluslar arası kaynakları içinde yer almaz

Cevap: Toplumsal Anlaşmalar (Kontratlar)


20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin hukuki yönden işverene olan bağımlılığın ifade eder?

Cevap: İşverenin gözetimi ve yönetimi altında iş görmesi


21. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılabilmek için kanunun birlikte aradığı koşullardır?

Cevap: İş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve gerçek kişi olmak


22. 15 işçinin çalıştığı bir iş yerinde, 2 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin işvereninin sigorta primlerini ödemediği için SSK ya şikayet etmesinin ardından sona erdirilmiştir?

Cevap: Kötü niyetli bildirimli fesih


23. İş Kanunu kapsamına giren bir iş yerini kapatan işveren, bu durumu en geç 1 ay içinde hangi makama bildirmekle yükümlüdür?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlerinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne


24. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi geçersizlik yaptırımıyla hükümsüz hale gelir?


Cevap: Kanuna aykırı olarak yapılmış bir sözleşme