Ekonomizm: Ktü İktisat Soruları
Ktü İktisat Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İktisat Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19.01.2016

İşletme Finansmanı Bütünleme Soruları

1)  Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek

2) Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir?
A) Finansal yönetim
B) Finansman
C) Finans
D) Sermaye bütçelemesi
E) Çalışma sermayesi

3) 600 milyon TL lik 6 ay vadeli % 40 faiz oranına sahip bir bononun dış iskonto yöntemiyle peşin değeri nedir?
A) 480 milyon TL
B) 495 milyon TL
C) 500 milyon TL
D) 527 milyon TL
E) 550 milyon TL

İşletme Finansmanı Soruları 2007

S1: 90 gün vadeli bir satışta ,malın bedelinin 10 gün içerinde ödenmesi durumunda % 5  iskonto dan yararlanma olanağına sahip bir firma, malın bedelini ilk 10 gün içinde ödemeyip vade sonunda öderse katlanacağı alternatif maliyet ne olur?
            a) 0,24
            b) 4,73
            c) 0,001
            d) 0,21
            e) 1,89

S2: Aşağıdakilerden hangisi bir likidite oranıdır?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  duran varlıklar / toplam varlıklar
            e) (dönen varlıklar – stoklar)/ kısa vadeli borçlar

S3:Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet oranlarından birisidir?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  satışlar/alacaklar
            e) dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar

11.10.2015

KTÜ İİBF Tüm Derslerin Soru ve Not Arşivi

ÇALIŞMAYAN LİNKLERİ LÜTFEN YORUM YAPARAK BELİRTİN Kİ DÜZENLEYEREK TEKRAR KOYALIM. LÜTFEN YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

İlgilinizi Çekebilir: Pareto Optimumu Nedir?!!! Destek Olmak İçin Yazıların Yanındaki Tıkla Yazısına Tıklayabilirsiniz. !!!

Anayasa Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Araştırma Yöntemleri Soruları $ Tıkla

Borçlar Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Denetim Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ceza Hukuku Dersi Soruları ve Notları $ Tıkla

Çalışma Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Büyüme Teorileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Devlet Borçlanması Soruları ve Notları $ Tıkla


Devlet Bütçesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Endüstri İlişkileri Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Analiz Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Kurumlar Soruları ve Notları $ Tıkla

Finansal Yönetim Soruları ve Notları $ Tıkla

Hukukun Temel Kavramları Soruları ve Notları $ Tıkla

İcra ve İflas Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İdare Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Planlama Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Büyüme Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Birleşmeler Soruları ve Notları $ Tıkla


İktisadi Düşünceler Tarihi Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisadi Sistemler Soruları ve Notları $ Tıkla

İktisat Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

İnsan Kaynakları Soruları ve Notları $ Tıkla

İstatistik Soruları ve Notları $ Tıkla

İş Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Finansmanı Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Soruları ve Notları $ Tıkla

İşletme Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Kamu Soruları ve Notları $ Tıkla

Mahalli İdarele Soruları ve Notları $ Tıkla 

Makro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Muhasebe Soruları ve Notları $ Tıkla

Mikro İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Organizasyon ve Yönetim Soruları ve Notları (Rahman Gülay Notları) $ Tıkla
Özsermaye Soruları ve Notları $ Tıkla

Para Teorisi ve Politikası Soruları ve Notları $ Tıkla

Pazarlama Soruları ve Notları $ Tıkla

Refah Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Reklam Yönetimi Soruları ve Notları $ Tıkla

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ve Notları $ Tıkla

Siyasi Tarih Soruları $ Tıkla

Sosyal Politika Soruları ve Notları $ Tıkla

Şirketler Muhasebesi Soruları ve Notları $ Tıkla

Türkiye Ekonomisi Soruları ve Notları $ Tıkla

Ticaret Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası İktisat Soruları ve Notları $ Tıkla

Uluslararası Maliye Soruları ve Notları $ Tıkla

Üretim Soruları ve Notları $ Tıkla

Vergi Hukuku Soruları ve Notları $ Tıkla

6.10.2015

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 [2]

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Dönemsel gelir getirmesi
B) Nama ve hamiline yazılı olması
C) İbarelerinin aynı olması
D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması
E) Yönetime katılma hakkı sağlaması

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıymetlerin ortak özellikleri arasında değildir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Hazine bonosu
D) Çek
E) Finansman Bonosu

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler olarak;

- Hisse senedi
- Tahvil faiz kuponları
- Hisse senedi türevleri
- Hazine bonoları
- Geçici ilmühaberler
- Katılma intifa senetleri
- Yeni pay alma kuponları
- Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
- Tahviller
- Banka bonoları
- Tahvil türevleri

Doğru cevap D şıkkıdır.Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23


SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ( SPA ) 1-60

l. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alım
d) Halka arz
e) Kesin satım


2. Tahvil ve bono piyasası hangi tarihte kurulmuştur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme yetkisine sahip kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracı kurumlar
d) Değerlendirme şirketleri
e) Kamu bankaları


9. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar için aşağıdaki koşulların hangisi aranmaz?

a) İMKB tarafından hazırlanarak, SPK tarafından onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi "nin imzalanmış olması

b) Nakit için Takasbank nezdindeki "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açılmış olması

c) Menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açılmış olması

d) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi alınması

e) Özsermaye limitinin yeterli olması


6. Repo-ters repo piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarınca depo edilirler
b) Yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılırlar
c) Yabancı menkul kıymetlerin sağladıkları tüm haklan sağlarlar
d) Nama yazılıdırlar
e) Yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden çıkarılırlar


8. Depo sertifikaları piyasasında seans saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların işlem limitleri nasıl belirlenir?

a) Borsa tarafından tranşlar halinde işlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafından işlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %100'ü oranında limit tahsis edilir
d) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %50'si oranında limit tahsis edilir
e) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin % 10'u oranında limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Çoklu fiyat sistemi
c) Müzayede sistemi
d) Arz/talebe bağlı fiyatlama sistemi
e) Çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi


5. Kesin alım satım pazarında maksimum vade kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. İşlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altın deposu
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alım Satım Pazarı'nda aşağıdaki değerlerden hangisi işlem görmez?

a) Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklığı Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikaları
d) Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri
e) Altın depo sertifikaları


14. Repo ters repo pazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarı'nda hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım işlemleri yapılır

b) Repo Ters Repo Pazarı'nda üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilir.

c) İşlem gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri verilir fakat karşı üye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran önceliğine göre sistemde sıraya konulur


15. Piyasa emrinin özelliği nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasifte kalır
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir büyüklüğü olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarı'nda vade maksimum kaç gündür?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanma yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Kotasyon yöntemi
b) ISIN kodu
c) DİBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin takasında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin takası, Borsa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank A.Ş. tarafından yapılır

b) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, nakit için Takasbank A.Ş. nezdinde "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açtırırlar

c) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, menkul kıymetler için Takasbank A.Ş. nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açtırırlar

d) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 14.30 itibarıyla yerine getirmek zorundadırlar

e) Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir


19. Döviz ödemeli tahvillerin takasında süre kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DİBS endekslerinin yapılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

b) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerindeki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

c) Devlet iç borçlanma senetleri gelinlerinin diğer finansal araçların getirilen ile karşılaştırılabilmesini sağlamak

d) Basit ve anlaşılır göstergeler yapabilmek

e) Devlet içi borçlanma senetlerinin gelecekte alabileceği faiz oranlarını belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E
21. Fiyat endekslerindeki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin azaldığını göstermemektedir

b) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin sabit kaldığını göstermemektedir

c) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin arttığını göstermemektedir

d) Fiyat Endekslerindeki bir artış endeksteki artışın o vadedeki tahvil /bono fiyatının baz dönemine göre azaldığını göstermektedir

e) Fiyat Endekslerindeki bir artış önümüzdeki dönemde tahvil/bono taleplerinin artacağını göstermektedir


22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB'de işlem gören veya İMKB kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak İMKB dışında yapılan alım-satım işlemlerinin İMKB'nin belirlediği şartlarla İMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durumun istisnaları arasında aşağıdakilerden hangi durum yer almaz?"

a) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale sistemi ile gerçekleştirilen menkul kıymet satışları

b) Görev zararı karşılığı kamu bankalarına T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan menkul kıymet ihraçları

c) Tasarruf mevduat sigorta fonunda bulunan bankalara yapılan kaynak aktarımları

d) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından borç takası kapsamında gerçekleştirilen menkul kıymet alış ve satışları

e) T.C. Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri kapsamında gerçekleştirilen işlemleri


23. Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin borsaya bildirimi nasıl yapılmaktadır?

a) Uzak erişim ağı üzerinden
b) Fiziki teslim ile
c) Kaydi olarak
d) EFT ile
e) Bildirim yolu ile


24. Kesin Alım Satım Pazarı'nda yapılan işlemler için taraflardan alınan borsa payının miktarı nedir?

a) %0.002
b) %0.00075
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.01


25. Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda, her menkul kıymet ve vade için Borsa kaydına alınan fiyatlar, oranlar ve toplam işlem miktarları hangi kaynaklardan öğrenebilir?

a) Reuters
b) Telerate
c) İMKB kapanış bültenleri
d) Seansın bitimini izleyen ilk iş günü Borsa Bülteni'nde ilan edilir
e) İşlem defterleri


26. Kesin alım satım pazarında iki karşıt emrin eşleşmesi hangi kurallarla gerçekleşir?

a) Alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

b) Alımda en düşük fiyatlı, satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

c) Alım ve satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek

d) Alım ve satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik sağlanır

e) Alımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilir


27. Tahvil ve bono piyasasının kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite
b) Rekabet
c) Düşük maliyet
d) Şeffaflık
e) Alternatif piyasa yaratılması


28. Tahvil ve bono piyasasında bir tahvil yada bononun belli bir valörde alım satım işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

b) Reverse repo
a) Kesin alım satım
c) Repo
e) İhbarlı alım satım
d) İpotekli satış


29. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Hazine bonosu
c) Devlet tahvili
d) Özel sektör tahvili
e) Banka bonosu


30. Kesin alım satım pazarında işlem limitinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi
b) Yatırım fonu portföy büyüklüğü
c) Özkaynaklar
d) Borsa işlem hacmi
e) Yatırım fonu sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğü


31. Tahvil bono piyasasında işlem limitinin üst sınırı banka ve aracı kurumların öz kaynaklarının kaç katını aşamaz?

a) 2
b) 10
c) 15
d) l
e) 5


32. Ters repo işleminde stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %20
b) %22
c) % 17.6
d) %25
e) %17


33. Tahvil ve bono piyasasında yatırım fonlarının işlem saati aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:20 / 13:00
b) 09:30 / 16:30
c) 09:30 / 12:00
d) 09:30 / 14:00
e) 09:30 / 17:00


34. İMKB tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapamaz?

a) Borsa üyesi aracı kurumlar
b) Borsa üyesi bankalar
c) TCMB
d) Portföy yönetim şirketleri
e) Belli bir limitin üzerinde işlem yapma şartıyla özel sektör firmaları


35. Kupon ödemeli bir tahvilin piyasada primli fiyattan işlem görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden yüksek olması
b) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden düşük olması
c) Tahvilin vadesine kalan sürenin bir yıldan kısa olması
d) Tahvilin piyasa fiyatı nominal değerin üzerine çıkamaz
e) Tahvilin primli olarak ihraç edilmesi SPK iznine tabidir


36. İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem yapan banka veya aracı kurumun işlem üst limiti nedir?

a) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %50'si
b) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 15 katı
c) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %25'i
d) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 25 katı
e) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 2 katı


37. İMKB tahvil ve bono piyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birincil piyasadır
b) Kesin alım satım pazarıdır
c) Repo ve ters repo pazarını içerir
d) Valörlü işlemleri içerir
e) Aynı gün tarihli işlemleri içerir


38. TCMB'nin İnterbank'a para vermesi tahvil Ve bono fiyatlarını nasıl etkiler?

a) Tahvil bono fiyatları düşer
b) Tahvil bono fiyatları yükselir
c) Tahvil fiyatları düşer bono fiyatları yükselir
d) Tahvil fiyatları yükselir bono fiyatları düşer
e) Tahvil bono fiyatları değişmez


39. Eurotahvil nedir?

a) Avrupa ülkesinin kendi ülkesi için ihraç ettiği tahvil
b) Bir ülkenin farklı para biriminde kendi ülkesi dışında ihraç ettiği tahvil
c) Euro para biriminde ihraç edilen tahviller
d) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen özel sektör tahvilleri
e) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen kamu tahvilleri


40. İMKB DİBS endeksi ile İMKB endeksinin oluşturulmasında farklılık gösteren etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi fiyatı değişken, DİBS fiyatı sabittir
b) İMKB endeksi dönemsel olarak değiştirilir
c) Hisse senedi vadesizdir, DİBS vadelidir
d) Hisse senedinin fiyatı bellidir, DİBS fiyatı belli değildir
e) Hisse senedi piyasası organize, DİBS piyasası tezgahüstü piyasadır


CEVAPLAR

21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 E
28 A
29 E
30 B
31 C
32 B
33 E
34 E
35 B
36 B
37 A
38 B
39 B
40 C

41. İMKB tahvil ve bono piyasasında hangi kuruluşlar işlem yapamazlar?

a) TCMB
b) Borsa üyesi bankalar
c) Sigorta şirketleri
d) Yabancı ülke aracı kurumları
e) Aracı kurumlar


42. İMKB uluslar arası tahvil ve bono piyasasında işlemler hangi saatte gerçekleşmektedir?

a) 11:00/15:00
b) 13:00/17:00
c) 09:30 / 17:00
c) 09:00 / 17:00
d) 13:00 / 17:00


43. Tahvil ve bono piyasasında hangi kurumlar işlem yapamaz?

a) T.C.M.B.
b) Aracı kurumlar
c) SPK
d) Borsada işlem yapan bankalar
e) Yabancı ülke aracı kurumları


44. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında işlem yapacak kurumların öncelikle yapmaları gereken şartlardan değildir?

a) Tahvil ve bono piyasası taahhütnamesi
b) Üye serbest cari hesabı
c) Çerçeve sözleşmesi
d) Repo-ters repo taahhütnamesi
e) Üye taklama hesabı


45. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşlar halinde belirlenen limit nedir?

a) Özkaynak limiti
b) Tahvil ve bono işlem limiti
c) İşlem yapabilme limiti
d) Kotasyon limiti
e) Satış limiti


46. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşların hesaplanmasında neler baz alınmaz?

a) Ödenmiş sermaye
b) İşlem sayısı
c) İşlem hacimleri
d) Temerrüt sayısı
e) Sermaye yeterliliği


47. İşlem yapabilme limitinde baz alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özkaynaklarx15
b) Ödenmiş sermayex10
c) Özkaynaklarx10
d) Ödenmiş sermayex15
e) Ödenmiş sermaye


48. İşlem yapabilme limiti 15 trilyon TL olan kurumun net işlem limiti 2.5 trilyon ise maksimum net işlem limiti nedir?

a) 50 trilyon
b) 15 trilyon
c) 37.5 trilyon
d) 2.5 trilyon
e) 17.5 trilyon


49. Limitleri geçici olarak aşmak isteyen üyeler aşacakları bölüm için işlem limitleri karşılıklarına ilişkin genel esaslar çerçevesinde % kaç oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırırlar?

a) %80
b) %200
c) %150
d) %100
e) %120


50. İlave işlem limitleri yatırılmak sureti ile işlem yapabilme limiti ne kadar arttırabilir?

a) 5
b) 4
c) 2
d) 6
e) 3


51. İşlem yapabilme karşılıklarına dair esaslar hangi kurum tarafından belirlenir?

a) İ.M.K.B. yönetim kurulu
b) İ.M.K.B. genel kurul
c) Hazine müsteşarlığı
d) T.C.M.B.
e) SPK


52. Aşağıdakilerden hangisi tahvil bono piyasasında işlem limiti gruplarının dışındadır?

a) Nakit
b) Hisse senedi
c) Tahvil
d) Teminat mektubu
e) Hazine bonosu


53. Aşağıdakilerden hangisi tahvil grubu işlem limiti dışındadır?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
c) Hazine bonosu
d) Devlet tahvili
e) Repo sözleşmesi


54. İşlem limit karşılığı olarak verilen dövizler hangileridir?

a) Japon Yeni, EUR
b) Sterlin ve US$
c) EUR ve US$
d) Sterlin, US$ ve EUR
e) EUR


55. Borsa tarafından banka ve aracı kurumlardan kendileri için tespit edilen limitlere döviz cinsinden teminat mektupları hangi kurum tarafından düzenlenmez?

a) Yabancı bankalar
b) Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri
c) T.C.M.B
d) Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri
e) Türk bankalarının yurtdışındaki muhabirleri


56. TL veya döviz cinsinden vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankanın alabileceği teminat mektubu tutan toplam piyasa işlem limitinin karşılığının % kaçını aşamaz?

a) %10
b) %20
c) %30
d) %50
e) %45


57. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında temsilcilerin yetkileri dışındadır?

a) Kendisi tarafından girilmiş emirleri iptal etme
b) Girilen emirleri onaylama
c) Kendisi tarafından girilen emirleri izleme yetkisi
d) Yetkili olduğu pazara emir girme
e) Piyasayı takip etme


58. Sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını hangi organize piyasa koşulan içinde gerçekleştirilmektedir?

a) Kesin satım pazarı
b) Bono piyasası
c) Tahvil piyasası
d) Kesin alım pazarı
e) Repo ters repo piyasası


59. Kesin alım satım pazarında hangi menkul kıymetler işlem görmez?

a) Gayrimenkul sertifikalan
b) Döviz ödemeli DİBS
c) Gelir ortaklığı senetleri
d) Varlığa dayalı menkul kıymetler
e) Hazine bonosu


60. Gayrimenkul sertifikalarında işlemler hangi saatler arası yapılmaktadır?

a) 9.30/12.00-13.00/17.00
b) 10.00/12.00-13.00/16.00
c) 9.30/12.00-13.00/14.00
d) 10.00/12.00-13.00/14.00
e) 10.00/12.00


CEVAPLAR

41 C
42 C
43 C
44 C
45 C
46 B
47 A
48 B
49 D
50 E
51 A
52 B
53 B
54 C
55 C
56 D
57 B
58 E
59 D
60 A

Ktü Sermaye Piyasası Analizi (SPA) Soruları 21-40

21. Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Referans fiyat
c) Tavan fiyat
d) Taban fiyat
e) Baz fiyat


22. Hisse senetleri piyasasında fiyat aralıkları baz fiyatın % kaçı ile sınırlıdır?

a) %5
b) %10
c) %20
d) %1
e) %0.1

Ktü Sermaye Piyasası Analizi Soruları (SPA) 1-20

1. Hisse senedi piyasasında en çok sayıda menkul kıymetin alınıp satılmasına imkan veren fiyatlama yöntemi hangisidir?

a) Toplu açılış fiyatı yöntemi
b) Tek fiyat yöntemi
c) Çoklu fiyat yöntemi
d) Sürekli müzayede yöntemi
e) Çoklu fiyat müzayede yöntemi

2. Elit sistemin pano sistemine göre avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi
b) İşlem güvenliğinin sağlanması
c) İşlem gören hisse senedi sayısında artış sağlanması
d) Şeffaflık sağlanması
e) Dış dünya ile bütünleşme

12.11.2014

8.11.2014

KTÜ Haydar Akyazı Mikro İktisat 1. Vize Sorularu

Qx = 200-0,4Px+1,2Py+0,8m

Px= 10 Py=10 m=10    ise;

a) ep=? , em= ? , eç= ?
b) Bulduğumuz bu katsayılara göre x malı nasıl bir maldır ve x ile y arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) Bulduğunuz eç katsayısından yararlanarak x 'in fiyatının düşmesi halinde y malının talebinde nasıl bir değişme olur. (Şekil Yardımıyla Açıklayın.)
d)Bulduğunuz talebin çapraz esnekliğe göre Engel Eğrilerini Çizin.
e)Bulduğunuz talebin fiyat esnekliğini dikkate alarak x malının fiyatının düşmesi halinde üreticinin ve firmanın geliri artar diyebilir miyiz? Neden?
f)Her bir katsayıyı dikkate alarak başlangıç talebi ne şekilde değişir. (Artış veya azalışı belirtin.)CEVAPLAR

a)

-0,4 x 10/216 =ep
0,8 x 10/216 =em
1,2 x 10/216 =eç

b)

X malı zorunlu maldır çünkü;

ep ; 0<ep<1 arasındadır.
em; 0<em<1 arasındadır.

eç>0 olduğu için de X ile Y malları ikame mallardır.

c)


d)e) ep= -0,02

P düşerse TR artarmı ?

Artmaz çünkü esneklik 1 den düşük ise firma gelirini arttırmak için fiyatları yükseltmelidir.

f) YOK :)Prof. Dr. Haydar Akyazı'nın Muhtemel sorabileceği sorular: (2014 Güz 1. Vize)


1- Tamamlayıcı mallarda (Otomobil ve Benzin) Benzinin fiyatının artması halinde otomobilin Talebinde nasıl bir değişme olur.(Grafikle gösteriniz.)2- Bir tüketicinin gelirinin artması;

a) Tüketicinin Üstün mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.
b) Tüketicinin Fakir mallara olan talebini hangi yönde değiştirir. Şekil Yardımıyla açıklayınız.


3-  Q = 100 - 0.8P Talep denklemini baz alarak Ters Talep Denklemini Bulun.

Q = 100 - 0.8P

0,8P = 100 - Q

P = 100/0.8  -  1/0.8 Q  =>  P = 125 - 1,25Q Ters Talep Fonksiyonu.


4- Arzı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

-Malın kendi fiyatı
-Diğer malların fiyatı
-Üretim faktörlerinin fiyatı (emek,sermaye gibi)
-Üreticinin geliri
-Vergiler
-Subvansiyonlar
-Gelecekteki gelir beklentisi
-Gelecekteki fiyat beklentisi

5- Arz kanununun istisnası hangisidir? Bu arz doğrusu üzerinde İkame etkisiyle gelir etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır. (Şekil Yardımıyla Gösteriniz.)


Tersine dönen emek arz eğrisi, Arz kanununun istisnasıdır. Bu arz eğrisinin üst kısmında da gördüğünüz gibi Gelir Etkisi > İkame Etkisidir.


6- Tamamlayıcı mallarda ve İkame mallarda birbirini arz yönünden etkileyecek şekilde de soru sorabilir.

mesela: Birbirinin ikamesi olan Mısır ve Patates Ürünlerinden, Patatesin Fiyatı artarsa Mısırın arzı ne olur?

bunu talepte görmüştük örneklerden en baştaki c şıkkı olan soruda taleplisini görmütük şimdi de arza göre soruyor şu şekilde yapılır.


aynı şekilde tamamlayıcı malların arzı etkileyebileceği soruyuda sorabilir.
Tamamlayıcı iki maldan birinin fiyatı artarsa diğerinin arzı ne olur? tarzında bir soru da gelebilir.7- Advolorem Vergi Arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.


Advolorem vegi arzın eğimini etkiler ve eğimsel bir kaymaya sebep olur

8- Spesifik vergi arz doğrusunu nasıl etkiler şekil yardımıyla gösteriniz.

Spesifik vergi Arz doğrusunu paralel olarak sola kaydırır. Eğimde bir değişiklik yapmaz.

Ayrıca bu ikisi arasındaki farkı da sorabilir. Spesifik vergi ile Advolorem vergi arasındaki fark nedir? tarzında. Ayrıca unutmayın Vergilerde arz her zaman sola kayar.


9- Piyasa Denge değişmeleriyle ilgili bir soru kesin gelir. Mesela;

-Arz ve talep artarsa denge nasıl değişir.
-Arz artıp talep azalırsa denge nasıl değişir.
-Arz sabit kalıp Talep artarsa Denge nasıl değişir...

gibi gibi...

Arzın ve Talebin aynı anda arttığı ve Arzın artıp Talebin azaldığı durumlar aşağıdaki grafiklerde.

b şekli Arzın ve Talebin aynı anda arttığı durum.
c şekli ise Arzın artıp Talebin azaldığı durum.

tabi bu grafikler aynı oranda artıp aynı oranda azalmaları gösteriyor. Hoca belirtmeye de bilir. Arzın ve talebin arttığını ama arzın talepten daha çok arttığını gösteren bir grafik çizmenizi isteyebilir. Bu mantıkla çözebileceğinize inanıyorum. Ama Haydar Hoca bu dikkat eder oranları iyi koruyun ve grafikler düzgün bir şekilde çizilmiş olsun.


10 - Esneklik sorularında iki çeşit soru var:

birincisi; Q = 200 - 0.5P denklemi verilmiştir P= 40 ise ep=?

ikincisi; 
P1= 10                 P2= 12
Q1= 500              Q2= 300               ise ep?

ep= (DeltaQ/DeltaP) x (P/Q) formulunden yararlanarak yapıcaz

1. durumdan şu şekilde yararlanırız.

formuldeki (DeltaQ/DeltaP) aynı zamanda "Eğim" e eşittir. Eğimi de denklemden kolaylıkla buluruz. Çünkü normal talep fonksiyonunda eğim "P" nin önündeki değerdir. Yani Sorumuzda '-0.5' dir.
P miz soruda verilmiş zaten denklemde yerine koyarak Q değerinide bularak esnekliği buluruz.

-0.5 x (40/180) = -0.111 çıkar esneklik

2. Durumu da şu şekilde çözeriz.

Formulde verilen (DeltaQ/DeltaP) değeri şuna eşittir.

DeltaQ = Q2-Q1
DeltaP = P2-P1    bu iki değerleri birbirine böleriz ki soruda bunlar verilmiş zaten.

(-200/2) x (10/500) = -2 çıkar esneklik


Not: Aynı soruyu Ters talep denklemini vererek de sorabilir. Ters Talep denkleminde dikkat etmeniz gereken bir şey var.

P= 100-2Q ise Bu ters talep fonksiyonudur. Bu denklemin eğimi de Q değerinin önündekiyle buluyoruz. Şöyle ki [eğim = 1/(Q'nun önündeki)]

11-   Qd= 100-3P  ,   Qs = -10 +2P ise Üretici Rantını ve Tüketici Rantını bulunuz. (Şekil Yardımıyla gösteriniz.)Gerekli işlemler yapılarak arz ve talep doğruları bulunur. bulduğunuz bu değerler yardımıyla da TR ve ÜR bulunur.

TR, şekilde de gösterildiği gibi denge fiyat noktasının üstü ile talep doğrusu ve dikey eksen arasındaki alandır, bu alan da üçgenin alanı yöntemiyle bulunur yani; (34x11,33) / 2 = TR

ÜR de bu şekilde bulunacak;

(17x34) / 2 = ÜR olacak.

Eğer Talep doğrusunu ve Arz doğrusunu oluşturamıyorsanız. Şöyle yapın. ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. sonra da noktaları birleştirin.

Arz doğrusu içinde aynı şekilde, ilk önce talep doğrusunda P ye 0 verip Q'yu sonra da Q'ya 0 verip P'yi bulun. Noktaları birleştirin. Daha sonra denge noktalarını bulmak için de denklemleri birbirine eşitleyin.

100-3P  = -10 +2P  , 5P = 110  , P = 22 bu denge fiyatı. Denge miktarını bulmak içinde Arz veya Talep fonksiyonunda, fark etmez bu P değerini yerine koyarak Q değerini bulun.

12- Bütçe Doğrusunu Kaydıran Etmenler Nelerdir. Bu etmenler bütçe doğrusunda nasıl bir kaymaya sebep olur?

a - Gelir değişirse Bütçe doğrusu değişir.
b- fiyatlar değişirse Bütçe doğrusu değişir.

Gelirin değişmesi bütçe doğrusunu paralel olarak kaydırırken, fiyatlardaki bir değişme BD'nun eğimini değiştirir.

Bu soruda şekil de isteyebilir. anlattıklarımdan yararlanarak bu grafikleri rahatlıkla oluturabilirsiniz.

13- Tüketici dengesi nasıl oluşur? Tüketici dengesi ne zaman değişir?

Tüketici dengesi, Bütçe doğrusuyla farksızlık eğrisinin kesiştiği noktada oluşur.
Tüketici dengesi, Farksızlık eğrisinin konumunun değişmesiyle ve Bütçe doğrusunun kaymasıyla değişir.

Benden bu kadar :) Kolay Gelsin Hepinize.. Eksik veya yanlış gördüğünüz noktaları yorum atarak bildirmenizi rica ediyorum. Ayrıca sorunuz varsa da mesaj olarak atarsanız yardımcı olabilirim.

7.11.2014

KTÜ İşletme Bilimine Giriş Soruları

İşletme Soruları
1. İşletmenin, olağan duraklamalar sonucu elde edilebilen
ve teorik kapasitesinin altında oluşan en yüksek üretim miktarına ne ad verilir?
A) Normal kapasite B) Fiili kapasite C) Çalışma derecesi
D) Aşırı kapasite E) Optimum kapasite
Cevap: A
2. Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal
veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim fak­törlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya geti­ren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi
amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen ki­şiye ne ad verilir?
A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci
D) Tüccar E) Vekilharç
Cevap: B
3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Muhasebe - finansman B) Üretim
C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan
E) Planlama
Cevap: E

KTÜ Para Teorisi Soruları


PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

KTÜ Sermaye Piyasası Soruları

1-Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasaya ne denir?
-Para piyasası

2- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir?
-Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi

3-Finansal varlıkların değişim aracı olarık para gibi kullanılabilme özelliğine ne denir?
-Paraya çevrilebilirlik

4-Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasaya ne denir?
-İkincil piyasa

KTÜ Vergi Hukuku 1. Vize Soruları

1)Aşağıdakilerden şirketlerden hangisi kurumlar vergisine tabidir?
a)Adi Ortaklık
b)Adi Komandit Ortaklık
c)Kollektif Şirket
d)Hisseli Komandit Şirket
e)Hiçbiri

2)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisi mükellefidir?
a)Kollektif şirketinin komandite ortağı
b)Kollektif şirketin komanditer ortağı
c)Hisseli komandit şirketin komandite ortağı
d)Hisseli komandit şirketinin komanditer ortağı
e)Adi ortaklık

3)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisine tabi değildir?
a)Sermaye Şirketleri
b)İş Ortaklıkları
c)Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler
d)Vakıf ve Dernekler
e)İktisadi Kamu Kuruluşları

4)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisinin özelliği değildir?
a)Tüzel Kişilerden alınır.
b)Tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlardan alınır.
c)Gerçek kişilerden alınır.
d)Sabit oranlı tarifeye göre alınır.
e)Sermaye şirketlerinden alınır.

5)Bir iş ortaklığının Kurumlar vergisi mükellefiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ortaklardan en az birinin Kurumlar vergisi mükellefi olması
b)Yapılan ortaklık sözleşmesinin sözlü olması
c)Birlikte yapılacak işin belli bir süre içinde gerçekleşmesi
d)İşin birden fazla takvim yılına yaygın inşaat işi olması

6)Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef değildir?
a)İş Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın Paris’te ki iş yerini kiraya vermesi
b)Kanuni Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın isim hakkını Hans’a vermesi
c)Alfred’in Türkiye’deki daimi temsilciliğinden kazanç elde etmesi
d)Türkiye’de serbest meslek sahibi olan Doktor Mesut’un Londra’daki hastaneden olan kazancı
e)Türkiye’de zirai kazancı gerçek usulde tespit edilen Kenan’ın Meksika’daki çay bahçesinden kazanç elde etmesi

7)Belediye sınırları içersinde yolcu taşıma faaliyetlerinde bulunan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanır.
b)Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanır.
c)Kurumlar Vergisini öder.
d)Vergi indiriminden yararlanır.
e)Hiçbiri

8)Belediye sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan mükellef, takvim yılı içinde belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetine geçmiştir.Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyetten, gelecek takvim yılından itibaren yararlanır.
b)Muafiyet gelecek takvim yılında ortadan kalkar.
c)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda ortadan kalkar.
d)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda yararlanmaya başlar.
e)İstisna gelecek takvim yılında ortadan kalkar.

9)Belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetinde bulunan kişi 7 Haziran 2007’de belediye sınırları içinde yolcu taşımaya başlamıştır. Bu kişi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyet 7 Haziran 2007’de başlar.
b)Muafiyet gelecek takvim yılının başında başlar.
c)Muafiyetten hiç bir zaman yararlanamaz.
d)Vergi İstisnasından yararlanır.
e)Muafiyet 8 Haziran 2008’de başlar.

10)Spor Federasyonunca tescillenmiş idman ve spor faaliyetlerinde bulunan Kılıçer İktisadi işletmesinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi Kurumlar vergisinden muaf değildir?
a)Yayın Hakkı geliri
b)Reklam Geliri
c)Bilet Satış Geliri
d)Forma Satış Geliri
e)Hepsi

11) I-Kurumun tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak etmesiyle sağlanan kazanç
II-Dar mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılmak hakkı veren kurucu senetlerden sağlanan kâr payı
III-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
IV-Yatırım ortaklıklarının hisse senedinden elde edilen kâr payı
Yukarıda ki elde edilen gelirlerin hangisi veya hangileri Kurumlar Vergisinden Müstesnadır?
a)Yalnız I
b)I ve III
c)I ve IV
d)II ve IV
e)Hepsi

12) I-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
II-Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden sağlanan kâr payı
III-Tam Mükellefiyete tabi başka bir kurumun iştirakine imkan veren kurucu senedinden sağlanan kâr payı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumlar vergisinden istisna değildir?
a)Yalnız I c)I ve II e)I,II,III
b)Yalnız II d)I ve III

13)Bilgi A.Ş. dar mükellefiyete tabi Hans A.Ş.’nin sermayesine iştirak etmiştir. Bilgi A.Ş.’nin Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanması için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
a)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %10’una sahip olması.
b)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması.
c)Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az 2 yıl elde tutulması
d)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %5’ine sahip olması
e)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin %5’ine sahip olması


14)Bilgi Kollektif Şirketi dar mükellefiyete tabi Hans Kollektif Şirketinin sermayesine iştirak etmiştir.Bilgi Kollektif Şirketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar vergisi öder
b)Kurumlar vergisinden müstesnadır.
c)Kurumlar vergisinden muaftır.
d)Kurumlar vergisi indiriminden yararlanır
e)Hiçbiri

15)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider değildir?
a)Menkul Kıymet ihraç giderleri
b)Kuruluş ve Örgütlenme gideri
c)Genel Kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komandite ortağın kâr payı
e)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komanditer ortağın kâr payı

16)Aşağıdakilerden hangisi matrah tespiti için yapılacak indirimlerle ilgili yanlıştır?
a)AR-GE giderlerinin %40’ı matrahtan indirilir.
b)Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı matrahtan indirilir.
c)Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımın tamamı
d)Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları matrahtan indirilir.
e)Sponsorluk harcamalarından profesyonel spor dalları için tamamı amatör spor dalları için yarısı matrahtan indirilir.

17)Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yapıldığı yıldaki matrahın indirim konusu gerçekleşir.
b)yazılı sözleşme yapılmalıdır.
c)İlgili dönemde indirim konusu yapılmayan gider sonraki döneme devreder.
d)Sponsorluk süresiz değildir.
e)Sponsorun vergi borcu olmaması gerekir.

18)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilir?
a)Öz sermaye üzerinde ödenen faizler.
b)Örtülü sermaye üzerinde ödenen faizler.
c)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
d)Her türlü para ve vergi cezaları.
e)Menkul kıymet ihraç giderleri.

19)Aşağıda belirtilen borçlardan hangisi örtülü sermaye sayılır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar.
b)Alınan kredilerin aynı şartlarda grup şirketlerine aktarılan kısımları
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar
d)Finansal kiralama ve faktöring şirketlerinin bankalardan yaptığı borçlanmalar
e)Ortaklardan alınan borcun hesap dönemi içinde kurumun öz sermayesinin üç katını aşması.

20)Örtülü sermaye ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
b)Alınan borcun öz sermayesinin 6 katını aşan kısmı örtülü sermayedir.
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden alınan borç örtülü sermaye değildir.
d)Ortakla ilişkisi bankadan yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınır.
e)Örtülü sermaye olması için alınan borcun işletmede kullanılması gerekir.

21)KESKİN Anonim Şirketinin
Kurum Kazancı: 500.000
KKEG :100.000 Bu Bilgiler Işığında KESKİN A.Ş.’nin
Risturn İstisnası:10.000 Kurumlar Vergisi matrahı ne kadardır?
AR-GE giderleri:200.000

a)190.000 b)390.000 c)510.000 d)400.000 e)380.000
22)KENAN Anonim Şirketinin

Kurum Kazancı : 1.000.000
KKEG : 200.000 Bu Bilgiler Işığı altında
Emisyon Primi : 50.000 KENAN A.Ş.’nin
Profesyonel Takım Kurumlar Vergisi Matrahı ne kadardır?
Yapılan Sponsorluk :500.000
Harcı

a)650.000 b)50.000 c)400.000 d)900.000 e)800.000

23)KILIÇER Anonim Şirketinin

Özsermayesi : 200.000 Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Ortak Bankadan Ne kadardır ?
Alınan Borç :700.000

a)100.000 b)150.000 c)200.000 d)500.000 e)Örtülü Sermayesi Yoktur.

24)Zekeriya ŞAHİN Anonim Şirketi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Dönem Başı Özsermayesi :50.000
Ortak A’dan alınan Borç :50.000 Yandaki Bilgilere Göre
Ortak C’nin Teminat Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Karşılığı yaptığı Borçlanma :100.000 Ne kadardır ?
Ortak E bankasından alınan borç: 500.000

a)150.000 b)350.000 c)50.000 d)100.000 e)Yoktur.

25)Tam Mükellef (A) yurtdışı iştiraki (B)’ye %90 ortak.(B) Yurtdışı iştiraki ise (C) yurtdışı iştirakine %50 ortaktır. Bu bilgiler ışığı altında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.
I-(B) Kontrol edilebilir.
II-(C) Kontrol edilebilir.
III-(A) Kontrol edilebilir.

a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)II ve III e)I,II,III

26)KILIÇER A.Ş ‘ye ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurum Kazancı : 400.000
K.K.E.G. : 100.000 Bu Bilgiler ışığı altında KILIÇER A.Ş’nin
Bağış ve Yardım: 10.000 Ödeyeceği Kurumlar Vergisi ne kadardır ?
İştirak Kazancı : 10.000

a)96.000 b)56.000 c)76.000 d)86.000 e)46.000

27)ŞİMŞEK Limited Şirketinin ;

2006’da ödeyeceği K.V : 200.000
Kesinti suretiyle ödenen vergi : 50.000 Bu bilgiler ışığı altında ŞİMŞEK Limited Şirketinin
Ödenen geçici vergi : 150.000 Net Vergi borcu ne kadardır?

a)400.000 b)100.000 c)Yoktur d)300.000 e)250.00028)TOKATLILAR Limited Şirketinin ;

Ödeyeceği K.V. : 400.000
Yurt içinde ödenen vergi: 100.000 TOKATLILAR Limited Şirketinin ödeyeceği
Yurt dışında ödenen vergi : 50.000 Net vergi borcu ne kadardır?
Ödenen geçici vergi : 150.000

a)100.000 b)700.000 c)300.000 d)250.000 e)600.000


29)Özel beyanname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Dar mükellefler verir.
b)Yıllık beyanname verme zorunluluğu olmayan mükellefler verir.
c)Sadece diger kazanç ve iratlar özel beyanname ile bildirilir.
d)Kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.
e)Gelirin 7 unsurunu kapsar.

30)Dar mükellefin kurum kazancında hangisi yoktur?

a)Serbest Meslek kazancı
b)Menkul sermaye iradı
c)Zirai Kazanç
d)Ücret
e)Diğer kazanç ve iratlar

31)Hangisi Özel Hesap dönemi değildir?

a)1 Ekim-31 Eylül
b)1 Temmuz-31 Haziran
c)1 Mayıs-31 Nisan
d)1 Ocak-31 Aralık
e)1 Nisan-31 Mart

32)Hangisi muhtasar beyannamenin verilme zamanıdır?
a)1-25 Nisan
b)1-25 Ocak
c)1-20 Ocak
d)1-20 Şubat
e)1-25 Şubat


33)Hangisi geçici vergiye tabi olmanın şartıdır?
a)İstisnadan yararlanmak
b)Kurumlar vergisinden muaf olmamak
c)Gerçek kişilikte mükellef olmak
d)Yılda en az 50.000 YTL vergi ödemek
e)Bir yıldan fazla inşaat ve onarım işleriyle uğraşmak

34)Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?
a)Yıllık beyannamesinin verildiği andan itibaren 15 gün içersinde
b)Yıllık beyannamenin hazırlandığı anda
c)Yıllık beyanname verme süresi içinde
d)Yıllık beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
e)Yıllık beyannamenin verildiği ayın başında

35)ŞAHİN A.Ş.’nin ;

Hesaplanan K.V. : 300.000 Bu Şirketle ilgili olarak
Ödediği geçici vergi: 500.000 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Diğer vergi Borçları:100.000

a)100.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
b)900.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
c)100.000 Ytl iade vardır.
d)300.000 Ytl iade vardır.
e)300.000 Ytl vergi öder.


36)Tasfiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tasfiyeye giren kurumun vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerlidir.
b)Tasfiye başladığı yılda sona ermez.
c)Tasfiye, kurumun tasfiyeye giriş kararının tescil edildiği tarihte başlar.
d)Tasfiye dönemi 1 yıldan fazla olabilir.
e)Tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından yapılır.

37)Aşağıdakilerden hangisi devrin birleşmeden farkını gösterir?
a)Ticaret Şirketleri tarafından yapılması
b)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun tam mükellef olması
c)İnfisah eden kurumun tam mükellef olması
d)Birleşilen kurumun tam mükellef olması
e)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun dar mükellef olması

38) I-Tasfiye halindeki kurumun vergi matrahı tasfiye kârıdır.
II-Tasfiye zaman aşımı tasfiye döneminin bittiği tarihten itibaren 5 yıldır.
III-Tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi geçerlidir.
Yukarıda ki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I,II,III e)Yalnız I39) KILIÇER A.Ş.’nin

Kurum Kazancı : 800.000
KKEG : 200.000
Risturn İstisnası : 100.000 Bu Bilgiler Işığı Altında
Amatör Takım KILIÇER A.Ş’nin Ödeyeceği
İçin yapılan : 20.000 Kurumlar Vergisi Ne kadardır?
Sponsorluk Harcamaları


a)96.000 b)86.000 c)126.000 d)136.000 e)176.000

40)Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden başlayıp yirmi beşinci günü akşamına kadar verilmesi gereken beyanname hangisidir?
a)Muhtasar beyanname
b)Özel beyanname
c)Münferit beyanname
d)Yıllık beyanname
e)Geçici beyanname

41)Dar mükellef Jose Mourinho’nun Türkiye’yi terk etmesi halinde yıllık beyannamesini ne zaman verir?
a)Türkiye’yi terkinden 15 gün sonra
b)Türkiye’yi terkinden iki hafta önce
c)Türkiye’yi terkinden iki hafta sonra
d)Türkiye’yi terk ettiği anda

e)Türkiye’yi terkten önceki on beş gün içinde