Ktü İktisat Makro Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İktisat Makro Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Nisan 2016 Çarşamba

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk

D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler
  |  Devamı »

3 Mayıs 2014 Cumartesi

Mikro ve Makro Karma Sorular (KPSS destekli)

Genel Ekonomi Çözümlü Sorular

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret


ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:
Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.

  |  Devamı »

24 Nisan 2014 Perşembe

Makro Ekonomi II. Vize Soruları (KTÜ)

S.1: Yeni klasik makro iktisat teorisinde, genişletici maliye politikası uyguladığında hangisi doğru olur?
a)SS doğrusu sağa kayar b)SS doğrusu kaymaz
c)AD doğrusu sağa kayar d)AD doğrusu sola kayar
e)AD doğrusu kaymaz
S.2:Yeni kalsik reel konjonktür teorisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Ekonomik karar birimleri rasyonel davranır.
b)Toplam üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar üretim teknolojisindeki değişmelerden kaynaklanır.
c)Bilgi herkese açık olduğu için simetrik enformasyon geçerlidir
d) üretim seviyesindeki dalgalanmalar deterministik sapmalardir
e)Para yansızdır
S.3:Yeni klasik reel konjonktür teorisne göre,teknolojik şokun üretim ve istihtam seviyesindeki etkilerinin büyük olması için ,
a)İşgücü talep esnekliği büyük olmalıdır b) İşgücü arz esnekliği büyük olmalıdır c) İşgücü talep esnekliği küçük olmalıdır d) İşgücü arz esnekliği küçük olmalıdır e)Hiçbiri
  |  Devamı »