Ktü İİBF Organizasyon Yönetimi Sınav Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İİBF Organizasyon Yönetimi Sınav Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15.11.2017

Organizasyon Yönetimi Final Soruları (KTÜ)
23.06.2017

Organizasyon Yönetimi Final Soruları (KTÜ 2017)KTÜ Organizasyon Bahar Dönemi Final Soruları, Ktü Organizasyon, Final Soruları


26.04.2014

Organizasyon Yönetimi Sınav Soruları Vize - II (KTÜ)

1. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının yarattığı sorunlardan değildir?
A) Tam bir iletişim zorunluluğu

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi paralel yönlü ifadelerdir?
a. Açık sistem - negatif entropi - değişken ve parametre – geribesleme
b. Deterministik sistem - organik yapı - öğrenen sistemler – entropi
c. Değişik input ve output ilişkisi - negatif geribildirim - holism - deterministik sistem
d. Sosyal sistem - açık sistem - entropi - değişken ve parametre
e. Sistem yaklaşımı - bilgi - açıklık - işbölümü ve uzmanlaşma

3. İletişim modellerinin etkinliği durumsallık koşulları açısından hangisi veya hangi koşullara bağlıdır?
a. Yapılacak işin çarpışıklığı
b. Belirsizlik derecesi
c. Yaılacak işin çarpışıklığı ve belirsizlik derecesi
d. Yapılacak işin çarpışıklığı ve liderlik
e. Belirsizlik derecesi ve organizasyon büyüklüğü