Ekonomizm: 2002 KPSS Genel Kültür Soruları
2002 KPSS Genel Kültür Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2002 KPSS Genel Kültür Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.10.2015

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı
hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük
ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy
B. Kurultay
C. Toygun
D. Otağ
E. Törü (Töre)
2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine
katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali
B. Eş‟ari
C. İbn-i Rüşt
D. Farabi
E. Zemahşeri
3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu‟a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz
hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden
birisi de Kayseri‟deki Gevher Nesibe Şifahanesi‟dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
devleti tarafından yaptırılmıştır?
A. Danişmentler
B. Saltuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Osmanlılar
E. Germiyanoğulları