Ekonomizm: Şerefiyeler
Şerefiyeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şerefiyeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4.04.2016

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

-Vergiler gibi şerefiyeler de zorunlu ödemelerdir.
-Vergiler gibi şerefiyeler de para ile ödenir ve kamu giderlerinin karşılanması için alınır.
-Vergiler daha çok genel bütçe içinde yer alırken, şerefiyeler daha çok yerel yönetim bütçeleri içinde yer alır.
-Vergiler karşılıksız ödemeler iken, şerefiyeler harçlar gibi karşılıklı ödemelerdir.


2006 KPSS : Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı arşılığında alınır.
E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.


Soru: Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
 B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
 C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
 D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.
 E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.