Auzef İletişim Sosyolojisi Soruları - Ekonomizm

13.11.2021

Auzef İletişim Sosyolojisi Soruları

Auzef İletişim Sosyolojisi Soruları

 

1- Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaati, bir sorun ile ilgili genel yaklaşımı gibi

tanımlanabilen kitlesel algı anlamını veren kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile

karşılanabilir?

a. Demokratik kanaat

b. Oydaşma

c. Halk İdaresi

d. Plebisit halk oylaması


e. Kamuoyu***

2- Kaynak ve hedefin eş zamanlı ve aynı mekanda olmasını gerektiren iletişim biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?

a. iç iletişim

b. yüz yüze iletişim***

c. yazılı iletişim

d. örgütsel iletişim

e. kitle iletişimi

3- 1774 yılında bugünkü anlamda kamuoyu kavramını ilk kullanan kimdir?

a. T. Adorno

b. J.J Rousseau***

c. J. Locke

d. T. Hobbes

e. İbn Haldun

4- Kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemiş bir konuyu gündeme getirmek ve bu konuda

kamuoyu oluşturmak için ‘’zorlama ve ikna’’ olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi ikna yolu ile Kamuoyu oluşturma sayılabilir?

a. Açlık grevi yapılması

b. Ana yollardan birinin trafiğe kapatılması eylemi

c. Gazetelere ilan verilmesi ve haber yapılması***

d. Kamu hizmetlerini engelleyerek kamuoyunun dikkatinin çekilmesi

e. Bir grubun dikkat çekmek için kendilerini meclis kapısına zincirlemesi

5- Bireyi, kendisinin de içinde bulunduğu toplumsal çerçeveye uyacak şekilde

toplumsallaştırma an gruplara toplumsallaşma aracısı denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsallaşma araçlarından biri değildir?

a. Aile

b. Medya

c. Eğitim Kurumları

d. ekonomik gruplar***

e. arkadaş ve akran grupları

6- Beden dilinin iletişim sürecindeki yaklaşık ağırlığı (oranı) yüzde kaçtır?

a. Yüzde 80

b. yüzde 30

c. yüzde 60***

d. yüzde 50

e. yüzde 10

7- Bir değer oluşturmak bir duygu veya davranış değişikliği meydana getirmek üzere

başlatılan sürece ne ad verilir?

a. iletişim***

b. gelişim

c. korelasyon

d. sembolik etkileşim

e. empati

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki basın özdenetim uygulamalarından biri değildir?

a. Basın konseyi

b. Gazeteciler Cemiyeti***

c. Türk Basın Birliği

d. Medya etik konseyi

e. basın Şeref Divanı

9- ‘’Mesleğin şeref ve vakarını korumak üzere’’ yasa ile kurulan ve Türkiye'nin basın

alanındaki ilk meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Türkiye yayıncılar Birliği

b. Basın Yayın ve enformasyon Müdürlüğü

c. Basın Şeref Divanı

d. Türkiye Gazeteciler Sendikası

e. Türk Basın Birliği***

10- Web 2.0 ın basit internetten (web 1.0) en bariz farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kullanıcıların web ortamında yayınlanan içerikleri takip edebilmesi

b. Tek yönlü bir haber akışının olması

c. karşılıklı etkileşime imkan vererek çok sayıda tüketicinin aynı zamanda üretici

olması***

d. bilginin web ortamında kolayca aranabilmesi

e. kullanıcıların ve yayıncıların çevirim içi içeriklerine ulaşabilmesi

11- Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupalı sosyal

bilimciler arasında modernizme ve medyaya karşı olumsuz ve Eleştirel Bir Bakış açısının

yerleşmesine neden olan temel toplumsal nedenler arasında sayılamaz?

a. Totaliter ve faşist yönetimlerin iktidara gelmesi

b. modernleşme ve demokrasi süreçlerinin yarattığı toplumsal karmaşa

c. iletişim araçlarının gelişmesinin toplumda Merkezi bir konuma oturması

d. sanayileşme ile dinin birey ve toplum hayatından çıkmaya başlaması** (emin değiliz)

e. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında yaşanan ölümler yıkımlar ve istikrarsızlık

12 – Aşağıdakilerden hangisi Gazetecilik mesleğinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve tartışılan

sorunlar arasında yer almaz ?

A kurumsallaşma

B teknolojik gelismelerin istihdam fazlası yaratması ***

Ç medya patronlarının medya dışı islere girmesi

D tekelleşme

É kamu yararinin gözardı edilmesi

13 - Osmanlı döneminde çalışma hayatının ilkelerini iş yapma ahlakını düzenleyen kurallar

koyan ve bu kuralları denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)ahilik***

b)divan

c)darülfünun

d)akıncılar

e)ayan meclisi


14- Dijital uçurum kavramını en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevirim içi (online)oyun oynayan iki kişi arasındaki tecrübe farkının çok büyük olmasıdır

B) Bir bireyin bilgisayar veya akıllı telefon kullanımında son modeller yerine ilk veya ilkel

modellerde ısrar etmesidir

C) Online alış veriş siteleri arasındaki çok yüksek fiyat ve kalite farklarıdır

D) Bireylerin bilgi ve internet teknolojilerine ulaşma imkanları açısından ülke içi veya merkez ile

cevre ülkeler arasındaki büyük farklılıktır***

E) Sosyal medyada iletişim içindeki bireylerin bazılarının profillerinin çok profesyonel iken

bazılarının çok basit kalmasıdır.


15- Bir toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bireylerin uymak zorunda oldukları

iyi ve güzel huylar, davranış biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) ilahiyat

B)Adab-ı muaşeret

C) Ahlak ***

D) Güzel sanatlar

E) Etik

16- Kaynak tarafından gönderilen mesajların, teknolojik bir araç kullanılarak niteliği tam

olarak bilinmeyen çok sayıda kişiden oluşan hedef kitleye ulaşmasıyla kurulan iletişim biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kitle iletişim***

17- İnternete bağlanan herkesin sosyal ağlarda ki adresleri ve trafikleri IP  (internet Protokol)

numaraları üzerinden izlenebilmektedir. IP numaralarını veren Federal Ağ Konseyi hangi

ülkede bulunmaktadır?

A)ABD***

B)İngiltere

C) Almanya

D) Fransa

E)İsvicre


18 – Aşağıdakilerden hangisi konvansiyonel medyaya örnek olarak gösterilemez?

 a) Sinema

b) Gazete

c) Radyo

d) Televizyon

e) E- gazete***

19 - Sosyolojinin kurucu isimlerinden Max Weber kapitalizmin gelişmesi ile aşağıdakilerden

hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır.

A. Protestan ahlak***

B. İnsan Hakları

C. Bireysel ahlak

D. Demokratik saygı

E. İş ahlakı

20- Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın olumlu özelliklerinden sayilmaz?

a) Süreklilik

b) Hızlı olması

c) Merkeziyetsizlik

d) Güvenilirlik***

e) Erişim kolayligi

21- Basın özgürlüğünde önemli bir aşama olan gazeteciliğin uzmanlık gerektiren bir meslek

dali olarak ayrışmaya başlaması ve ilk gazetecilik sendikalarının ortaya çıkması hangi

dönemde olmuştur?

a) 17 yy sonlari

b) 19 yy sonlari***

c) 19 yy baslari

d) 18 yy baslari

e) 18 yy sonlari

22- Ağ toplumu kavrami aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

a) Max Weber

b) Erving Goffman

c) Manuel castells***

d) Marshall mcLuhan

e) Denis mcQuail


23 - Türk basınında’’okur temsilciliği’’ olarak kurumsallaştırılan kamu hizmetlerinin

yürütülüşündeki adaletsizlikleri denetleyen bağımsız kamu otoritesi hangisidir?

 a) Kamu gözlemcisi

b) Ombudsman***

c) Kanaat önderi

d) Avukat

e) Kapı tutucu

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.