6.11.2018

AUZEF | Uygarlik Tarihi 1. Hafta Özet

Uygarlıak Tarihi

UYGARLIK TARİHİ 1. HAFTA ÖZET 


1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE UYGARLIĞIN DOĞUŞU


1.1. TEMEL KAVRAMLAR1.1.1. UYGARLIK NEDİR?


Uygarlık, Arapçadan türetilen medeniyet ve batıda kullanılan civilization kavramlarının günümüz Türkçesindeki karşılığıdır.

1.1.2. ÇAĞ NEDİR?


Çağ kavramı, sosyal bilimler ve özellikle de tarihçiler tarafından, insanoğlunun belirli bir bölgede, belirli bir dönemde yaşamış, geliştirmiş veya değiştirmiş olduğu maddi, kültürel, sosyal, ekonomik tüm sosyal olguları ve maddi kültürel değişim ve gelişim süreçlerini içine alır.

1.1.3. KÜLTÜR NEDİR?


Kültür, bir topluluk, bir toplum veya millete nesilden nesile aktarılan, herhangi bir işi genel olarak yapış, herhangi bir olaya genel olarak bakış ve herhangi bir durumda genel olarak davranış tarzlarını kapsar.


1.2. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR1.2.1. TAŞ ÇAĞI (M.Ö. 2 500 000 - 5 500)


1.2.1.1. PALEOLİTİK DÖNEM (ESKİ TAŞ ÇAĞI)


Taş aletlerle avcılık ve toplayıcılık yapılıyordu.
Yerleşik hayat yoktu.
Türkiye'de paleolitik yerleşimler: Küçükçekmece'de Yarımburgaz Mağarası, Antalya'da Karain Mağarası ve Beldibi Mağarası.


1.2.1.2. MEZOLİTİK DÖNEM (ORTA TAŞ ÇAĞI)


Son buzul çağı sona erdi.
Bitki ve hayvan türleri değişti.
Daha gelişmiş silahlar yapıldı.
Mikrolikt olarak adlandırılan obsidyen ve çakmak taşından küçük taş aletler yapıldı.

1.2.1.3. NEOLİTİK DÖNEM (YENİ TAŞ ÇAĞI)


İnsanlık tarihinin dönüm noktasıdır.
İlk defa hayvan evcilleştirildi.
Tarım başladı.
İlk yerleşim yerleri ortaya çıktı
Batı Şeria'da Tericho (Eriha), Suriye'de Abu Hureyya, Türkiye'de Halkan


1.2.2. MADEN ÇAĞI


1.2.2.1. BAKIR ÇAĞI (KALKOLİTİK)


Yerleşim, nehir vadilerine taşındı.
Setler ve sulama kanalları inşa edildi.
Nüfus arttı.
İlk defa şehirler ortaya çıktı.
Yazı bulundu.

1.2.2.2. TUNÇ-BRONZ ÇAĞI


Anadolu'da kalkolitik çağın sonunda, kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç kullanımı görülmeye
başlanmıştır.

1.2.2.3. DEMİR ÇAĞI


En iyi aletler ve silahlar çelikten yapıldı.


1.3. UYGARLIĞIN DOĞUŞU


Tarım ilerledi, şehirler büyüdü. İnsanlar, iş ve mesleklerde uzmanlaştı. Böylece uygarlıklar ortaya çıkmaya başladı. Kaynak ve imkanlara sahip olmayanlar, olanlara karşı saldırılar, ve bunlara karşı savunma veya saldırı ihtiyacı, toplumda, ekonominin ve tabakalaşmanın ortaya çıkışı gibi etmenler de uygarlığın doğuşunda etkili olmuştur.
İlk devletler, Mezopotamya, Mısır, İndus Vadisi, Çin, Orta ve Güney Amerika'da kurulmuştur.

halit uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji