İşletme Finansmanı Bütünleme Soruları - Ekonomizm

19.01.2016

İşletme Finansmanı Bütünleme Soruları

1)  Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek

2) Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir?
A) Finansal yönetim
B) Finansman
C) Finans
D) Sermaye bütçelemesi
E) Çalışma sermayesi

3) 600 milyon TL lik 6 ay vadeli % 40 faiz oranına sahip bir bononun dış iskonto yöntemiyle peşin değeri nedir?
A) 480 milyon TL
B) 495 milyon TL
C) 500 milyon TL
D) 527 milyon TL
E) 550 milyon TL


4) Bir yatırımcının % 52 faizli devlet tahvillerine yatırım yapmış ve o yıl enflasyon % 35 olarak gerçekleşmiş ise yatırımcının reel getirisi yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?
A) 12.59
B) 11.18
C) 17
D) 48.57
E) 14.85

5) Bir işletmenin likidite gücünü ölçmek ve kısa vadeli borç ödeme yeteneğini hesaplamak için kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analize ne ad verilir?
A) Dinamik analiz
B) İç analiz
C)
B) Finansman
C) Finans
D) Sermaye bütçelemesi
E) Çalışma sermayesi

3) 600 milyon TL lik 6 ay vadeli % 40 faiz oranına sahip bir bononun dış iskonto yöntemiyle peşin değeri nedir?
A) 480 milyon TL
B) 495 milyon TL
C) 500 milyon TL
D) 527 milyon TL
E) 550 milyon TL

4) Bir yatırımcının % 52 faizli devlet tahvillerine yatırım yapmış ve o yıl enflasyon % 35 olarak gerçekleşmiş ise yatırımcının reel getirisi yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?
A) 12.59
B) 11.18
C) 17
D) 48.57
E) 14.85

5) Bir işletmenin likidite gücünü ölçmek ve kısa vadeli borç ödeme yeteneğini hesaplamak için kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analize ne ad verilir?
A) Dinamik analiz
B) İç analiz
C) Yönetim analizi
D) Kredi analizi
E) Yatırım analizi

6) Bir işletmenin birim başına değişir giderleri 1.5 milyon TL.,sabit giderleri toplamı 30 milyon TL. ve başabaş noktasındaki üretim hacmi 20 000 birim ise birim satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 500 000 TL
B) 2 000 000 TL
C) 2 500 000 TL
D) 3 000 000 TL
E) 3 500 000 TL

7) Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerdendir?
A) Genel
D) Kredi analizi
E) Yatırım analizi

6) Bir işletmenin birim başına değişir giderleri 1.5 milyon TL.,sabit giderleri toplamı 30 milyon TL. ve başabaş noktasındaki üretim hacmi 20 000 birim ise birim satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 500 000 TL
B) 2 000 000 TL
C) 2 500 000 TL
D) 3 000 000 TL
E) 3 500 000 TL

7) Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerdendir?
A) Genel yönetim giderleri bütçesi
B) Yatırımlar bütçesi
C) Satış giderleri bütçesi
D) Satınalma bütçesi
E) Genel imalat giderleri bütçesi

Çalışma sermayesinin değişken kısmının tamamının kısa vadeli borçlarla, sürekli kısmının ise uzun vadeli borçlarla finanse edildiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atılgan yaklaşım
B) İhtiyatlı yaklaşım
C) Dengeli yaklaşım
D) Riskli yaklaşım
E) Sürekli yaklaşım

9) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler arasında yer almaz?
A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Finansman bonosu
D) Hazine bonosu
E) Bankalar

10) Müşterilerin kredi değerliliği belirlenirken borçlarını zamanında ödeyip ödemediğinin araştırılması, adil ve dürüst olup olmadığının incelenmesi hangi kredi koşulunda değerlendirilir?
A) Kapasite
B) Karakter
C) Teminat
D) Kredi puanlaması
E) Tahsilat çabası

11) İşletmenin planladığı dönem içerisinde 2000 birim stoğa ihtiyacı olduğunu, sipariş maliyetlerinin 3 milyon TL, bulundurma maliyetlerinin 1 milyon TL, olduğu varsayıldığında ekonomik sipariş miktarı ne olur?
A) 75 birim
B) 82 birim
C) 109 birim
D) 150 birim
E) 205 birim

12) Yatırım tutarı 30 milyar TL olan bir projenin net nakit girişleri aşağıdaki gibidir:

YIL NAKİT AKIMLARI
(milyar TL) 


1        8
2        10
3        12
4        20 


Bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 1.5

13) Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemlerden biridir?
A) İç karlılık oranı yöntemi
B) Net bugünkü değer yöntemi
C) Karlılık endeksi yöntemi
D) Geri ödeme süresi yöntemi
E) Fayda maliyet oranı yöntemi

14) Yatırım tutarı 400 milyon, nakit girişlerinin bugünkü değeri 500 milyon, olan bir projenin karlılık endeksi aşağıdakilerden hangisidir.
A) 1,75
B) 1,5
C) 1,25
D) 0,75
E) 0,50

15) Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü gözönüne alan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Karar ağacı yöntemi
B) Simülasyon
C) Olasılık dağılımı
D) İç kârlılık oranı
E) Belirlilik eşiti
16) A projesi ile ilgili bilgiler şu şekildedir.

Olasılık Net Nakit Akışı
-------------------------------------------------
%30 250
%50 300
%20 100
Bu bilgilere göre projenin beklenen getirisi kaç TL’dir?
A) 650
B) 330
C) 245
D) 180
E) 145

17) Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin. Risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına ne ad verilir?
A) İskonto oranını farklılaştırma yaklaşımı
B) Belirlilik eşitliği yaklaşımı
C) Karar ağacı yaklaşımı
D) Regresyon yaklaşımı
E) Olasılık dağılımı yaklaşımı

1Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında sayılmaz?
A) Ticari krediler
B) Finansman bonosu
C) Factoring
D) Banka kredileri
E) Tahviller

19) Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A tipi
B) B tipi
C) C tipi
D) D tipi
E) E tipi

20) Sermaye piyasası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhütüyle satılmasına ne ad verilir?
A) Repo
B) Ters Repo
C) Hazine Bonosu
D) Devlet tahvili
E) Mevduat

21) Hisse senedinin üzerinde yazılı olan ve toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek için hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında belirlenen değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nominal değer
B) Gerçek değer
C) Piyasa değeri
D) Defter değeri
E) Tasfiye değeri

22) Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla elde edilemez?
A) Taşıt araçları
B) Makinalar
C) Ofis ekipmanları
D) Binalar
E) Hammaddeler

23) Aşağıdakilerden hangisi forfaiting işleminde ithalatcı açısından bir maliyet unsurudur?
A) Garanti ücreti
B) Opsiyon komisyonu
C) Taahhüt ücreti
D) İskonto tutarı
E) Sigorta ücreti

24) ÇINAR A.Ş’nin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 6.000.000 TL dir. Şirketin bugün için dağıtacağı kar paylarının 1.500.000 TL ve karlardaki büyüme oranının yıllık %20 artacağı varsayılırsa hisse senedinin maliyeti ne olur?
A) %25
B) %30
C) %45
D) %50
E) %55

25) X bankasının kredi faiz oranı %40 tır. Vergi oranı %25 olursa bu kredinin vergi sonrası maliyeti ne olur?
A) %20
B) %30
C) %40
D) %50
E) %65

26) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Kısa vadeli borçlar
B) Uzun vadeli borçlar
C) Hatır senetleri

B) Yatırımlar bütçesi
C) Satış giderleri bütçesi
D) Satınalma bütçesi
E) Genel imalat giderleri bütçesi

Çalışma sermayesinin değişken kısmının tamamının kısa vadeli borçlarla, sürekli kısmının ise uzun vadeli borçlarla finanse edildiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atılgan yaklaşım
B) İhtiyatlı yaklaşım
C) Dengeli yaklaşım
D) Riskli yaklaşım
E) Sürekli yaklaşım

9) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler arasında yer almaz? A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Finansman bonosu
D) Hazine bonosu
E) Bankalar

10) Müşterilerin kredi değerliliği belirlenirken borçlarını zamanında ödeyip ödemediğinin araştırılması, adil ve dürüst olup olmadığının incelenmesi hangi kredi koşulunda değerlendirilir?
A) Kapasite
B) Karakter
C) Teminat
D) Kredi puanlaması
E) Tahsilat çabası

11) İşletmenin planladığı dönem içerisinde 2000 birim stoğa ihtiyacı olduğunu, sipariş maliyetlerinin 3 milyon TL, bulundurma maliyetlerinin 1 milyon TL, olduğu varsayıldığında ekonomik sipariş miktarı ne olur?
A) 75 birim
B) 82 birim
C) 109 birim
D) 150 birim
E) 205 birim

12) Yatırım tutarı 30 milyar TL olan bir projenin net nakit girişleri aşağıdaki gibidir:

YIL NAKİT AKIMLARI
(milyar TL)
1 8
2 10
3 12
4 20
Bu projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 1.5

13) Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemlerden biridir?
A) İç karlılık oranı yöntemi
B) Net bugünkü değer yöntemi
C) Karlılık endeksi yöntemi
D) Geri ödeme süresi yöntemi
E) Fayda maliyet oranı yöntemi

14) Yatırım tutarı 400 milyon, nakit girişlerinin bugünkü değeri 500 milyon, olan bir projenin karlılık endeksi aşağıdakilerden hangisidir.
A) 1,75
B) 1,5
C) 1,25
D) 0,75
E) 0,50

15) Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü gözönüne alan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Karar ağacı yöntemi
B) Simülasyon
C) Olasılık dağılımı
D) İç kârlılık oranı
E) Belirlilik eşiti
16) A projesi ile ilgili bilgiler şu şekildedir.

Olasılık Net Nakit Akışı
-------------------------------------------------
%30 250
%50 300
%20 100
Bu bilgilere göre projenin beklenen getirisi kaç TL’dir?
A) 650
B) 330
C) 245
D) 180
E) 145

17) Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin. Risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına ne ad verilir?
A) İskonto oranını farklılaştırma yaklaşımı
B) Belirlilik eşitliği yaklaşımı
C) Karar ağacı yaklaşımı
D) Regresyon yaklaşımı
E) Olasılık dağılımı yaklaşımı

1Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında sayılmaz?
A) Ticari krediler
B) Finansman bonosu
C) Factoring
D) Banka kredileri
E) Tahviller

19) Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A tipi
B) B tipi
C) C tipi
D) D tipi
E) E tipi

20) Sermaye piyasası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhütüyle satılmasına ne ad verilir?
A) Repo
B) Ters Repo
C) Hazine Bonosu
D) Devlet tahvili
E) Mevduat

21) Hisse senedinin üzerinde yazılı olan ve toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek için hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında belirlenen değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nominal değer
B) Gerçek değer
C) Piyasa değeri
D) Defter değeri
E) Tasfiye değeri

22) Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla elde edilemez?
A) Taşıt araçları
B) Makinalar
C) Ofis ekipmanları
D) Binalar
E) Hammaddeler

23) Aşağıdakilerden hangisi forfaiting işleminde ithalatcı açısından bir maliyet unsurudur?
A) Garanti ücreti
B) Opsiyon komisyonu
C) Taahhüt ücreti
D) İskonto tutarı
E) Sigorta ücreti

24) ÇINAR A.Ş’nin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 6.000.000 TL dir. Şirketin bugün için dağıtacağı kar paylarının 1.500.000 TL ve karlardaki büyüme oranının yıllık %20 artacağı varsayılırsa hisse senedinin maliyeti ne olur?
A) %25
B) %30
C) %45
D) %50
E) %55

25) X bankasının kredi faiz oranı %40 tır. Vergi oranı %25 olursa bu kredinin vergi sonrası maliyeti ne olur?
A) %20
B) %30
C) %40
D) %50
E) %65

26) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Kısa vadeli borçlar
B) Uzun vadeli borçlar
C) Hatır senetleri

D) İşletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri
E) Dağıtılmayan karlar
27) İşletmenin faaliyetlerinin finansmanında kullanılan borç ve özsermayenin bileşimine ne ad verilir?
A) Sermaye Maliyeti
B) Sermaye Yapısı
C) Varlık Yapısı
D) Likidite
E) Risk düzeyi
2Arbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değişmeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı hangisidir?
A) Net Gelir Yaklaşımı
B) Faaliyet Geliri
C) Geleneksel
D) Modigliani - Miller
E) Modern
29) Anonim şirketlerde kar dağıtımına yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel kurul
B) Yönetim kurulu
C) Denetim kurulu
D) Disiplin kurulu
E) Yürütme kurulu

30) Kâr payı dağıtım politikasının işletmenin piyasa değerini etkilediğini ileri süren görüşe ne ad verilir?
A) Gordon - Linter
B) Baumol
C) Altman
D) Modigliani - Miller
E) Miller Orr

Soru Cevapı
1. B
2. C
3. A
4. A
5. D
6. D
7. E
8. C
9. E
10. B
11. C
12. B
13. D
14. C
15. D
16. C
17. B
18. E
19. E
20. A
21. A
22. E
23. A
24. C
25. B
26. C
27. B
28. D
29. A
30. A

C) Denetim kurulu
D) Disiplin kurulu
E) Yürütme kurulu
30) Kâr payı dağıtım politikasının işletmenin piyasa değerini etkilediğini ileri süren görüşe ne ad verilir?
A) Gordon - Linter
B) Baumol
C) Altman
D) Modigliani - Miller
E) Miller Orr
Soru Cevapı
1. B
2. C
3. A
4. A
5. D
6. D
7. E
8. C
9. E
10. B
11. C
12. B
13. D
14. C
15. D
16. C
17. B
18. E
19. E
20. A
21. A
22. E
23. A
24. C
25. B
26. C
27. B
28. D
29. A
30. A

2)     Soru Cevapı


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.