2003 KPSS-A Kamu Yönetimi Soruları - Ekonomizm

20.01.2016

2003 KPSS-A Kamu Yönetimi Soruları


1) Aşağıdakilerden hangisi hakkın aslen kazanılması değildir?
a) Bir hakkın başkasından iyi niyetle kazanılması
b) Mirasın intikali (Doğru cevap)
(Yorum: Mirasın devri bir devren kazanma yoludur. Oysa başkasından iyiniyetle kazanmanın bazı halleri aslen kazanmaya girmektedir. Eger Turgut Akıntürk'ün medeni hukuk kitabının 376-381 sayfalarına bakarsanız orada daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.)
2) Güleryüzlü sosyalizm adlı kitabın yazarı kimdir?
a) Behice Boran
b) M. Ali Bayar (Doğru cevap)


3) Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesine kuramlarında yer vermediler?
a) John rawls
b) Gramsci
c) Hobbes (Doğru cevap)
d) Rousseau
4) Hangi düşünür cumhuriyetçidir gelenekten gelmemektedir?
a) Hobbes
b) Locke
c) Bodin (Doğru cevap)
d) Makyavel
5) Kent planlamasında asli imar yetki kimindir?
a) Belediye
b) Bayırdınlık Bakanlığı (Doğru cevap)
c) Valilik
d) İl özel idaresi
e) Belediye meclisi
6) Aşağıdakilerden hangisi yer bakamından yetkisizliktir?
C: Bir kaymakamın ilçe sınırları dışında bir görevliyi işten çıkarması.
7) Anayasamıza göre yürütme yetkisi kime aittir?
C: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
8) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkartamaz?
a) Bakanlar Kurulu(Doğru cevap)
b) Bakanlıklar
c) Kamu tüzel kişileri
d) Başbakanlık
9) Aşağıdakilerden hangisi sinerjinin özelliğidir?
C: Tek çalışmaya göre daha fazla verimli olması
10) Aşağıdakilerden hangisi meclis seçimlerinin yenilenmesini gerektirmez?
C: Başbakanın yüce divana sevki
11) Siyaset tarihi düşünürleri ile ilgili bir soru
12-Aşağıdakilerden hangisi matrix örgütün özelliğidir?
C: Kararlar hızlı uygulanır
13- Marx ve Hegel'in ortak noktası nedir?
C: Diyalektiki kuramlarında işleyen düşünürlerdir.
14) Kolluk yetkisinin kamu yararı yerine siyasi çıkar amacıyla kullanılması nedir?
C: Yetki saptırması
15) Aşağıdakilerden hangisi E.Durkheim'in eseri değildir?
a) İntihar
b) Kanunların Ruhu (Doğru cevap)
16) Kemalizm aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşır/ Kemalizimin dayanağı hangisidir?
C:Pozitivizm
17) Köyde yaşayanları şehire göçe yölendiren güç nedir?
a) Sürükleyici
b) İtici
c) Zorlayıcı
d) Çekici (Doğru cevap)

18) Bir yerde oturanların çeşitli sebeplerle oturduğu yerleri terketmeleri sonucu bu evlerin daha aşağı gelir gurubuna sahip insanlarca doldurulmasına ne denir?
C: Süzülme

19) Az gelişmiş ülkelerde bir şehrin diğer şehirlere göre çok fazla büyümesini ifade eden kavram nedir?
a) Metropoliten kent
b) Optimum kent
c) Sıra-büyüklük
d) Tek büyük kent (Doğru cevap)

20) Belediye kent planında hangisini yapamaz?
a) Yükseklik
b) Yoğunluk
c) Barselasyon denetimi

21) Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
C: İnsanların ihtiyaçları sıralıdır, insanların bu ihtiyaçları karşılanmadığında insanlar güdülenir.
22) Aristoteles'in savunduğu ideal yönetim biçimi hangisidir?
a) Demokrasi
b) Aristokrasi
c) Oligarşi
d) Ploletei (Doğru cevap)
e) Monarşi 
23) Tüzüğün değiştirilirken Danıştay incelemesinden geçmesi hangi ilkenin sonucudur?
C: Yetki ve usulde paralellik
24) Aşağıdaki partilerin hangisi toplayıcı parti olarak değerlendirilebilir?
a) MHP
b) Demokrat parti
c) ÖDP
d) İşçi prtisi
e) Adalet Partisi (Doğru cevap)
25) Hangisinde fiil ehliyeti gerekli değildir?
C: Çocuğun mirası kazanması
26) Milli güvenliğin yürütülmesinden TBMM'ye karşı hangisi sorumludur?
C: Bakanlar Kurulu
27) Yöneticilerin görev tanımlarını belirlemesi nedir?
C: İş analizi
28) Siyasi iktidarı etkilemeye çalışan hangisidir?
C: Baskı grupları
29) 1908 devrimi aşağıdaki hangi ideoloji üzerine temellendirlmiştir?
a) Osmanlıcılık
b) Batıcılık
c) Türkçülük
d) Turancılık
e) İslamcılık
30) 18.yy aydınlanma dönemi neden etkilendi?
a) Akıl ve ilerleme (Doğru cevap)
b) Katılımcı demokrasi
c) Yerel yönetimler
d) Radikal demokrasi
31) Yerleşim yerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi için yapılan plan hangisidir?
C: Revizyon planı
32) Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğinin özelliği değildir?
C: Bu yetkiyle valinin yönetmelik çıkartması
33) İdari kararlar ikinci dereceden kararlardır. Bu kararlar mutlaka bir kanuna dayalı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir istisnasını oluşturur?
C: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
34)Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinin özelliğidir?
C: Mesuliyet devredilemez:
35) Aşağıdakilerden hangisi nispi hakkın istisnasıdır?
C: Tapu kaydı
36) Cumhuriyetin özelliği olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
C: Güvenlik devleti
37) Temel hakların kısıtlama nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
C: Atatürk milliyetçiliği

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.