Ktü Sermaye Piyasası Analizi Soruları (SPA) 1-20 - Ekonomizm

6.10.2015

Ktü Sermaye Piyasası Analizi Soruları (SPA) 1-20

1. Hisse senedi piyasasında en çok sayıda menkul kıymetin alınıp satılmasına imkan veren fiyatlama yöntemi hangisidir?

a) Toplu açılış fiyatı yöntemi
b) Tek fiyat yöntemi
c) Çoklu fiyat yöntemi
d) Sürekli müzayede yöntemi
e) Çoklu fiyat müzayede yöntemi

2. Elit sistemin pano sistemine göre avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi
b) İşlem güvenliğinin sağlanması
c) İşlem gören hisse senedi sayısında artış sağlanması
d) Şeffaflık sağlanması
e) Dış dünya ile bütünleşme3. Borsa üyesi bankalar hangi tarihten itibaren hisse senedi piyasalarında işlem yapamamaktadırlar?

a) 23.12.1994
b) 03.04.1995
c) 02.01.1995
d) 02.01.1997
e) 14.07.1994

4. Broker (temsilci) yetkisi ile hisse senedi piyasasında yapılabilecek işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Eski yeni hisse senedi işlemlerinin yapılması
b) Piyasanın sorgulanması
c) Özel ve blok emir girişleri yapılması
d) Girilen emirlerle ilgili düzeltme, bölme, iyileştirme işlemleri yapılması
e) Resmi müzayede pazarlarında emir girişleri yapılması


5. Borsa üyelerinin portföyleri için gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden ödeyecekleri komisyon ücretinin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %0.02
b) %0.75
c) %0.001
d) %1
e) %0.01


6. Hisse senetleri piyasasında toplam teminat miktarının içinde aşağıdaki değerlerden hangisi yer almaz?

a) Ortalama teminat
b) Maktu teminat
c) Munzam teminat
d) Komisyon
e) Lot altı teminat


7. Hisse senetleri İMKB'nda işlem görmeyen ortaklıkların birincil piyasa kapsamındaki işlemleri arasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yer almaz?

a) Hisse senedi halka arz edilmemiş ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz edilmesi

b) Kuruluş aşamasındaki ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz edilmesi

c) Rüçhan hakkına sınırlama getirilmiş ortaklıkların nakit karşılığı sermaye artırımlarında hisse senetlerinin halka arzı

d) Rüçhan hakkına sınırlama getirilmemiş ortaklıkların nakit karşılığı sermaye artırımlarında hisse senetlerinin halka arzı

e) Ortaklıkların kuruluş aşamasında hisse senetlerinin halka arz edilmesi


8. Birincil piyasada halka arzın maksimum süresi kaç gündür?

a) 10 gün
b) 3 gün
c) 30 gün
d) 7 gün
e) 5 gün


9. Hisse senetleri piyasasında "gözaltı pazarı" işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00 / 09:15
b) 09:30 / 09:45
c) 14:00 / 15:00
d) 14:00 / 14:10
e) 14:00 / 14:30


10. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi pazarları arasında yer almaz?

a) Ulusal pazar
b) Bölgesel pazar
c) Toptan satışlar pazarı
d) Yeni şirketler pazarı
e) Gözaltı pazarı


11. Disketle emir iletimi hangi emir türünü içerir?

a) Açığa satış emri
b) Yeni şirketler pazarı için verilen limit fiyatlı emir
c) Özel emir
d) Gözaltı pazarı emri
e) Küsurat emri


12. Ulusal pazarın amaçları arasında hangisi yer alır?

a) Şirketlerin halka arzında aracılık edilmesi
b) Yabancı menkul kıymetlerin tanınmasına olanak sağlanması
c) Tasarrufların vergilendirilmesinin sağlanması
d) Şirket hisse senetlerinin organize bir pazarda arz/talebe göre oluşan fiyatlardan alınıp satılmasının sağlanması
e) Şirketlere kısa vadeli düşük faizli kaynak sağlanması


13. Ulusal pazarda tedavül kriterlerini yerine getiremeyen şirketler aşağıdakilerden hangisine tabi tutulurlar?

a) Asgari tedavül kriterlerini sağlayamayan şirketler 3'er ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda Bölgesel Pazara geçerler

b) Asgari tedavül kriterlerini sağlayamayan şirketler 6 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda Bölgesel Pazara geçerler

c) Asgari tedavül kriterlerini sağlayamayan şirketler 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda Gözaltı Pazarına geçerler

d) Asgari tedavül kriterlerini sağlayamayan şirketler 6 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda Gözaltı Pazarına geçerler

e) Gözaltı pazarına geçerler


14. Bölgesel pazarın faydaları arasında hangisi yer almaz?

a) Uzun vadeli kaynak temini
b) Ulusal pazara hazırlık
c) Kurumsallaşma
d) Şirketin tanınması
e) Birincil pazara hazırlık


15. Bölgesel pazarda işlem görecek hisse senetlerini belirleme yetkisi hangi kuruma aittir?

a) SPK
b) İMKB
c) Borsa Başkanlığı
d) Borsa Yönetim Kurulu
e) Şirket yönetimi


16. Gözaltı pazarının kuruluş amacı nedir?

a) Şirketlerin kurumsallaşmasını sağlamak
b) Şirketlere kaynak sağlamak
c) Asgari tedavül kriterlerini sağlayamayan şirketlere pazar sağlamak
d) Hisse senetleri pazarının çalışmaması durumunda hisse senetleri likiditesini sağlamak
e) Hisse senetleri borsada işlem gören hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağandışı durumların ortaya çıkması


17. Alıcıları önceden belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin borsada güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan pazar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gözaltı pazarı
b) Yeni şirketler pazarı
c) Toptan satışlar pazarı
d) Ulusal pazar
e) Bölgesel pazar


18. Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeni pay alma
b) Temettü avansı
c) Temettü
d) Bedelli sermaye artırımı
e) Rüçhan hakkı


19. Eski-yeni hisse senedi ayrımının temel nedenleri arasında hangisi yoktur?

a) Temettü Ödemesinde zaman farklılığı olması
b) Temettü ödemesi ile sermaye artırımı arasında zaman farklılığı olması
c) Kuponlu-kuponsuz hisse senedi farklılığının olması
d) Temettü ödemesi ile bedelsiz sermaye artırımının aynı zamanda yapılması
e) Temettü ödemesi ile bedelli sermaye artırımının aynı zamanda yapılması


20. Eski/yeni hisse senedi ayrımı yapılması sonucunda temettü dağıtım kararı iptal edilirse sonucu ne olur?

a) Eski / yeni hisse senedi ayrımı kalkar
b) Eski / yeni hisse senedi ayrımı devam eder
c) Eski / yeni hisse senedi ayrımı bir sonraki dönemde temettü dağılana kadar devam eder
d) Eski / yeni hisse senedi ayrımı bilanço dönemi sonunda kalkar
e) Yeni hisse senetleri gözaltı pazarında işlem görmeye başlar


CEVAPLAR

1 B
2 C
3 D
4 C
5 E
6 D
7 D
8 E
9 C
10 C
11 B
12 D
13 A
14 E
15 D
16 E
17 C
18 E
19 B
20 A

SERMAYE PİYASASI ANALİZİ 21-40

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.