23.04.2014

Koyck Gecikmeli Regresyon Modeli

Test 14 - 16-17. Sorular

Soru 16′da kısa dönem elastikiyet katsayısı Xt’nin önündeki katsayıdır yani -0.23 ancak, uzun dönem elastikiyet biraz daha farklı bulunuyor. Uzun dönemi bulurken Xt nin önündekini (1-a) ya böleriz (burada a= Yt-1 in önündekidir.) yani -0.23/(1-0.40) = -0.38 olur.

cevap ise -0.23,-0.38′dir
Cevap D

Soru 17 de ise Medyan gecikme sayısı -log2/logʎ ya eşittir bu soru ORTALAMA GECİKME (ʎ/1-ʎ) sayısıyla karıştırılmamalıdır.
-log2=-0.30 log 0.60= -0.22 bu sonuçları denklemdeki gibi bölerseniz sonuç= 1.36 küsür yuvarlayınca 1.37 olur.
Cevap C

TEST 17 - 25. Soru

Koyck modelinde gecikme uzunluğu isterse 303 olsun indirgenmiş denklemde katsayılar (k) 3′e eşittir.
yani sorunun cevabı 3×3 dür
Cevap CTEST 26 - 21. Soru


OG= ʎ/(1-ʎ) burada ʎ Yt-1 ‘in önündekidir uyarlama konusundaki gibi 1-a olarak almayacağız.
0.80/1-0.80 = 4′dür
Halit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji