23.04.2014

Görünürde İlişkisiz Denklemler (SUR) Soruları

TEST 2 - 29-30. Sorular

İlişkisiz regresyonlarda bütün denklemler matrislere katırlırlar..
X Matrisinin boyutu bildiğimiz gibi nxk dır. Ancak SUR yöntemine göre denklem sayısını(m’yi) n ile çarpıp
satır sayısını bu şekilde belirleriz yani;

SUR Yöntemine Göre;
X matrisi boyutu (nxm) x k dır. burada k değeri de bütün denklemlerdeki k’lardır. yani sorumuzdan
hareket edersek X matrisinin boyutu (3×20) x 7 olur.

Cevap A

30. soruda Omega matrisinin boyutunu istiyor omega matrisinin boyutu (nxm) x (nxm) dir.
soruda yerlerine koyacak olursak (3×20) x (3×20) olur yani 60 x 60 boyutunda olur.

Cevap ATEST 3 - 27. Soru


bu sorunun cevabı B vektörüdür. Çünkü Bu denklemin sütun sayısı bütün denklemlerin k’larına eşittir.
bütün k ları içinde barıdıran seçenek de B vektörünün satır sayısıdır. Çünkü B’nin satır sayısı k’lar kaç
taneyse ona göre belirlenir.

Cevap CTEST 19 - 30. Soru

Denklemde bizden aslında X’X matrisinin boyutunu istiyor ancak bu bilgiyi SUR sistemine göre inceleyeceğiz
X’X matrisinin boyutu (kxk) dır. SUR da da kxk olacak ancak buradaki k’lar bütün denklemlerin k’ları oklacaktır.
denklemi incelediğimizde k’ların 10 tane olduğunu göreceğiz.
(kxk) = (10×10)’dur.

Cevap B

Halit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji